Culoare Tipărire (fereastră ID-238)

De la iDempiere rofereastră: Culoare Tipărire

descriere: Întreţine culorile de tipărire

Ajutor: acest ecran defineşte culorile folosite pentru tipărireTAB: Culoare Tipărire

descriere: Gestionarea culorii de tipărire


Ajutor Culori folosite pentru tipărire


Fișier:Culoare Tipărire - Culoare Tipărire - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Print Color Culoare tipărire Culoare utilizată pentru tipărire şi afişare Culori utilizate pentru tipărire şi afişare AD_PrintColor_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Validation code Cod validare Cod de validare Codul de validare afişează data, ora şi mesajul erorii. Code
character varying(2000) NOT NULL
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.