Organizaţie Produs (Proces ID-245)

De la iDempiere roProces: Organizaţie Produs

descriere: Stabileşte şi verifică dreptul de proprietate a Organizaţiei asupra Produsului


Ajutor: Procesul vă permite să verificaţi sau modificaţi organizaţia proprietară a Produsului şi a entităţilor dependente (LCS, Înlocuitor, Achiziţie, Info Partener, Preţuri)
Selectaţi fie o Categorie de Produs fie un anumit Produs


Fișier:Organizaţie Produs - Proces (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.