Locaţie (fereastră ID-121)

De la iDempiere rofereastră: Locaţie

descriere: Administrează Adresele

Ajutor: Această fereastră defineşte adresa în sistem şi este doar pentru Adninistratorul de sistem. Utilizatorii vor accesa înregistrările de locaţii folosind butonul locaţie sau tabul din fereastra corespunzătoare (Înregistrare Comandă sau Partener)TAB: Locaţie

descriere: Defineşte o Locaţie


Ajutor Tabul Locaţie permite definirea locaţiei unei Organizaţii.


Fișier:Locaţie - Locaţie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address 1 Strada null null Address1
character varying(60)
String
Address 2 Numar strada null null Address2
character varying(60)
String
Address 3 Bloc/Scara null null Address3
character varying(60)
String
Address 4 Apartament null null Address4
character varying(60)
String
City Localitate Identifică o localitate Localitate identifică unic o localitate din această ţară sau regiune (judeţ). City
character varying(60)
String
City Localitate Localitate Localitate într-o ţară C_City_ID
numeric(10)
Search
ZIP Cod poştal Cod poştal Cod poştal identifică pentru o entitate codul poştal al adresei. Postal
character varying(10)
String
Additional Zip
Cod poştal suplinentar Cod Poştal suplimentar identifică dacă este necesar, orice informaţii suplimentare legate de codul poştal. Postal_Add
character varying(10)
String
Region Regiune Identifică o zonă geografică Regiunea identifică o Regiune unică în această Ţară. C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
Region Regiune Numele Regiunii sau al Judeţului Numele Regiunii sau al Judeţului defineşte numele care se va tipări cînd această regiune sau judeţ se va utiza într-un document. RegionName
character varying(40)
String
Country Ţara Ţara Defineşte o ţară. Fiecare ţară trebuie definită înainte de a fi utilizată în documente. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.