Factură din Sesizări (Proces ID-324)

De la iDempiere roProces: Factură din Sesizări

descriere: Crează factură din Sesizări


Ajutor: Crează facturi pentru Tipuri de Sesizări. Opţional se poate selecta Grup de Sesizări, Categorie de Sesizări, Partener sau Produs. Dacă produsul folosit la facturare nu este definit, se va folosi produsul definit ca parametru în Sesizare.


Fișier:Factură din Sesizări - Proces (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.