Sesizare (fereastră ID-201)

De la iDempiere rofereastră: Sesizare

descriere: Prelucrează sesizările, întrebările, revendicările, etc.

Ajutor: Fereastra Sesizare este utilizată la definirea şi urmărirea (tracking) cererilor, care vi se adresează. Cererea, văzută într-un sens mai larg poate fi o întrebare, o revendicare, o invitaţie, o avertizare. În general cererea se poate crea din orice document Adempiere.TAB: Sesizare

descriere: Defineşte o sesizare, cerere, notificare, notă internă


Ajutor Tabul Sesizare defineşte toate sesizările (solicitările) unui Partener intern sau extern.


Fișier:Sesizare - Sesizare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Due type Tipul Scadenţei Starea următoare a operaţiei pentru această Cerere Tipul Scadenţei indică dacă această Cerere e Scadentă, Întîrziată sau Programată. DueType
character(1) NOT NULL
List
Request Type Tipul Sesizării Tipul cererii (ex. Informare, Plângere, ..) Tipul Sesizării se foloseşte la procesarea şi categorisirea sesizărilor: Opţiunile sunt : probleme de garanţie, contabilizare etc. R_RequestType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Group Grup Grup de Cerere Grupul cererilor (ex. numere de versiune, responsibilitate, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Categorie Categorie de Cerere Categoria Subiectului Cererii R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Related Request Sesizare legată de Sesizare legată de (sesizare principală etc) Indică sesizarea de care aparţine (se leagă) această sesizare R_RequestRelated_ID
numeric(10)
Search
Status Stare Starea Cererii Starea cererii (deschisă, închisă, în curs de investigare, ..) R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Rezoluţie Rezoluţie Cerere Stare Rezoluţie (ex. Stabilit, Respins, ..) R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Prioritate indică dacă această cerere are prioritate mare, medie sau mică. Prioritate indică importanţa acestei cereri. Priority
character(1) NOT NULL
List
User Importance Importanţă pentru utilizator Prioritatea pentru utillizator null PriorityUser
character(1)
List
Summary Sumar Sumarul acestei sesizări Sumarul permite înregistrarea liberă a unui text care să fie recapitularea acestei sesizări. Summary
character varying(2000) NOT NULL
Text
Confidentiality Confidenţialitate Tipul Confidenţialităţii null ConfidentialType
character(1) NOT NULL
List
Invoiced Facturat Dacă este selectat înseamnă că a fost facturat null IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Escalated Escaladată Această cerere a fost escaladată Caseta Escaladată arată că această sesizare a fost escaladată sau i se acordă o importanţă sporită. IsEscalated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Reprezentant vânzări Reprezentant vânzări sau agent Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Date next action Data următoarei acţiuni Data la care se va intreprinde o acţiune legată de această sesizare Data următoarei acţiuni indică dată programată când se va intreprinde o acţiune legată de această sesizare. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time
Entry Confidentiality Confidenţialitate înregistrare Confidenţialitatea înregistrării pentru această actualizare null ConfidentialTypeEntry
character(1) NOT NULL
List
Standard Response Şablon răspuns Textul şablonului se copiază în câmpul Rezultat. Textul şablonului se copiază în câmpul Rezultat. R_StandardResponse_ID
numeric(10)
Table Direct
Mail Template Şablon scrisoare Şabloane text pentru scrisori Şablon scrisoare indică un şablon pentru mesaje de răspuns. R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Result Rezultat Rezultat al unei acţiuni. Rezultat indică rezultatul oricărei acţiuni efectuate la această cerere. Result
character varying(2000)
Text
Product Used Produs utilizat Produs/Resursă/Service utilizat în Cerere La facturare se foloseşte Produsul. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Search
Quantity Used Cant. utilizată Cantitatea utilizată pentru acest eveniment null QtySpent
numeric
Quantity
Activity Activitate Activitate comercială Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Cant. facturată Cantitate facturată Cantitate facturată indică cantitatea care s-a facturat dintr-un produs sau categorie de produs. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Task Status Task Status Status of the Task Completion Rate and Status of the Task TaskStatus
character(1)
List
Quantity Plan Cant. planificată Cantitate planificată Cantitate planificată QtyPlan
numeric
Quantity
Start Plan Intenţie start Data planificată pentru start Data planificată pentru start DateStartPlan
timestamp without time zone
Date
Complete Plan Intenţie finalizare Data la care se intenţionează finalizarea Data la care se intenţionează finalizarea operaţiei (sarcinii) DateCompletePlan
timestamp without time zone
Date
Start Date Dată start Prima zi efectivă (inclusiv) Dată Start indică prima dată sau data de start a unui interval. StartDate
timestamp without time zone
Date+Time
Close Date Dată Închidere Dată Închidere Indică ultima dată sau data finală CloseDate
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Payment Plată / Încasare Identificator Plată / Încasare Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Expediţie/Recepţie Document Expediţie/Recepţie Material Expediţie/Recepţie de Material. M_InOut_ID
numeric(10)
Search
RMA Autorizare de retur Autorizare de Retur de Material O Autorizare de retur ar putea fi necesară pentru a accepta returul şi pentru a crea stornarea. M_RMA_ID
numeric(10)
Search
Request Amount Valoare sesizare Valoare asociată cu această sesizare Valoare sesizare indică orice valoare asociată cu această cerere. De exemplu, o garanţie sau o restituire. RequestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Record ID Înregistrare ID de Înregistrare directă internă ID de Înregistrare directă internă este identificatorul unic al unei înregistrări.

Notă: obţinerea detaliilor pentru unele înregistrări ca de ex. Comenzi, Facturi şi Transport poate fi uneori fără succes deoarece unori tipul Comandă Vânzări este necunoscut.

Record_ID
numeric(10)
Button
Date last action Data ultimei acţiuni Data la care s-a operat utima dată această sesizare Data ultimei acţiuni indică ultima dată la care s-a intreprins o acţiune în această sesizare. DateLastAction
timestamp without time zone
Date+Time
Last Alert Ultima alertă Data la care s-a expediat utima alertă Ultima dată de alertă este actualizată când se expediază un email de memento DateLastAlert
timestamp without time zone
Date+Time
Last Result Ultimul rezultat Rezultatul ultimului contact Ultimul Rezultat identifică rezultatul ultimului contact. LastResult
character varying(2000)
String
Created Creat Data la care s-a creat această înregistrare Câmpul "Creat" indică data la care s-a creat această înregistrare. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Creat de Utilizatorul care a creat această înregistrare Câmpul "Creat de" indică Utilizatorul care a creat această înregistrare. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Search
Updated Actualizat Data la care s-a actualizat această înregistrare Câmpul Actualizat indică data la care s-a actualizat această înregistrare. Updated
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By Actualizat de Utilizatorul care a actualizat această înregistrare Câmpul 'Actualizat de' indică utilizatorul care a actualizat această înregistrare. UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Change Request Cerere de modificare Cerere de modificare BOM Cereri de modificare pentru Lista de componete. Pot fi create automat din Sesizări, dacă e permis în Tip Sesizare şi dacă Grup Sesizare se referă la un BOM. M_ChangeRequest_ID
numeric(10)
Search
Request Invoice Factură din sesizare Factura generată pentru această sesizare Factura generată, opţional, pentru o sesizare. C_InvoiceRequest_ID
numeric(10)
Search
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Actualizări

descriere: Actualizări ale sesizării


Ajutor Actualizări ale sesizării


Fișier:Sesizare - Actualizări - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Sesizare Sesizare de la un partener sau posibil partener Sesizare identifică în mod unic o sesizare din partea unui partener sau posibil partener. R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Entry Confidentiality Confidenţialitate înregistrare Confidenţialitatea înregistrării pentru această actualizare null ConfidentialTypeEntry
character(1) NOT NULL
List
Created Creat Data la care s-a creat această înregistrare Câmpul "Creat" indică data la care s-a creat această înregistrare. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Creat de Utilizatorul care a creat această înregistrare Câmpul "Creat de" indică Utilizatorul care a creat această înregistrare. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Result Rezultat Rezultat al unei acţiuni. Rezultat indică rezultatul oricărei acţiuni efectuate la această cerere. Result
character varying(2000)
Memo
Quantity Used Cant. utilizată Cantitatea utilizată pentru acest eveniment null QtySpent
numeric
Quantity
Quantity Invoiced Cant. facturată Cantitate facturată Cantitate facturată indică cantitatea care s-a facturat dintr-un produs sau categorie de produs. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Product Used Produs utilizat Produs/Resursă/Service utilizat în Cerere La facturare se foloseşte Produsul. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Table
TAB: Istoric sesizare

descriere: Istoric sesizare (valori vechi)


Ajutor Tabul Istoric sesizare afişează toate acţiunile intreprinse pentru o Sesizare.


Fișier:Sesizare - Istoric sesizare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Sesizare Sesizare de la un partener sau posibil partener Sesizare identifică în mod unic o sesizare din partea unui partener sau posibil partener. R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Creat Data la care s-a creat această înregistrare Câmpul "Creat" indică data la care s-a creat această înregistrare. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By Creat de Utilizatorul care a creat această înregistrare Câmpul "Creat de" indică Utilizatorul care a creat această înregistrare. CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Request Type Tipul Sesizării Tipul cererii (ex. Informare, Plângere, ..) Tipul Sesizării se foloseşte la procesarea şi categorisirea sesizărilor: Opţiunile sunt : probleme de garanţie, contabilizare etc. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Group Grup Grup de Cerere Grupul cererilor (ex. numere de versiune, responsibilitate, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Categorie Categorie de Cerere Categoria Subiectului Cererii R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Status Stare Starea Cererii Starea cererii (deschisă, închisă, în curs de investigare, ..) R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Rezoluţie Rezoluţie Cerere Stare Rezoluţie (ex. Stabilit, Respins, ..) R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Prioritate indică dacă această cerere are prioritate mare, medie sau mică. Prioritate indică importanţa acestei cereri. Priority
character(1)
List
User Importance Importanţă pentru utilizator Prioritatea pentru utillizator null PriorityUser
character(1)
List
Summary Sumar Sumarul acestei sesizări Sumarul permite înregistrarea liberă a unui text care să fie recapitularea acestei sesizări. Summary
character varying(2000)
Text
Confidentiality Confidenţialitate Tipul Confidenţialităţii null ConfidentialType
character(1)
List
Invoiced Facturat Dacă este selectat înseamnă că a fost facturat null IsInvoiced
character(1)
List
Escalated Escaladată Această cerere a fost escaladată Caseta Escaladată arată că această sesizare a fost escaladată sau i se acordă o importanţă sporită. IsEscalated
character(1)
List
Self-Service Self-Service Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. IsSelfService
character(1)
List
Sales Representative Reprezentant vânzări Reprezentant vânzări sau agent Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Date next action Data următoarei acţiuni Data la care se va intreprinde o acţiune legată de această sesizare Data următoarei acţiuni indică dată programată când se va intreprinde o acţiune legată de această sesizare. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time
Product Used Produs utilizat Produs/Resursă/Service utilizat în Cerere La facturare se foloseşte Produsul. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Table
Quantity Used Cant. utilizată Cantitatea utilizată pentru acest eveniment null QtySpent
numeric
Quantity
Activity Activitate Activitate comercială Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Cant. facturată Cantitate facturată Cantitate facturată indică cantitatea care s-a facturat dintr-un produs sau categorie de produs. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Task Status Task Status Status of the Task Completion Rate and Status of the Task TaskStatus
character(1)
List
Quantity Plan Cant. planificată Cantitate planificată Cantitate planificată QtyPlan
numeric
Quantity
Start Plan Intenţie start Data planificată pentru start Data planificată pentru start DateStartPlan
timestamp without time zone
Date
Complete Plan Intenţie finalizare Data la care se intenţionează finalizarea Data la care se intenţionează finalizarea operaţiei (sarcinii) DateCompletePlan
timestamp without time zone
Date
Start Date Dată start Prima zi efectivă (inclusiv) Dată Start indică prima dată sau data de start a unui interval. StartDate
timestamp without time zone
Date+Time
End Date Data sfârşit Ultima dată (inclusiv) Dată sfârşit indică ultima dată din acest interval. EndDate
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Payment Plată / Încasare Identificator Plată / Încasare Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Expediţie/Recepţie Document Expediţie/Recepţie Material Expediţie/Recepţie de Material. M_InOut_ID
numeric(10)
Search
RMA Autorizare de retur Autorizare de Retur de Material O Autorizare de retur ar putea fi necesară pentru a accepta returul şi pentru a crea stornarea. M_RMA_ID
numeric(10)
Table Direct
Null Columns Coloane cu Null Coloane cu valoare NULL Valorile nule se folosesc pentru a arăta "nici o schimbare". NullColumns
character varying(255)
String
TAB: Actualizare Notificări

descriere: Listă cu destinatarii care să primeasc notificare de Actualizare a sesizării


Ajutor null


Fișier:Sesizare - Actualizare Notificări - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Sesizare Sesizare de la un partener sau posibil partener Sesizare identifică în mod unic o sesizare din partea unui partener sau posibil partener. R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.