Produs (fereastră ID-140)

De la iDempiere rofereastră: Produs

descriere: Întreţine Produsele

Ajutor: Fereastra Produs defineşte toate produsele utilizate de o organizaţie. Aceste produse includ cele vândute clienţilor, cele utilizate în producţie şi vândute clienţilor şi produsele achiziţionate de o organizaţie.TAB: Produs

descriere: Defineşte un Produs


Ajutor Tabul Produs defineşte fiecare produs pentru utilizarea lui în listele de preţuri şi comenzi. Locaţia este cea implicită când se recepţionează produsul stocat.


Fișier:Produs - Produs - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Version No Nr. versiune Număr Versiune null VersionNo
character varying(20)
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Document Note Notă document Informaţii suplimentare pentru un document Notă document se utilizează pentru înregistrarea unor informaţii suplimentare referitoare la acest produs. DocumentNote
character varying(2000)
Text
UPC/EAN Cod de bare Cod de Bare (Universal Product Code sau supersetul său European Article Number) Utilizaţi acest câmp pentru a introduce codul de bară al produsului în oricare simbologie a codului de bară (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET şi FIM, MSI/Plessey şi Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit SKU este o codificare a stocurilor, definit de utilizator. Poate fi folosit pentru simbolurile adiţionale ale unui cod de bare sau la schema proprie. SKU
character varying(30)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Grupare Aceasta este o entitate de totalizare O entitate de totalizare reprezintă o ramură într-un arbore mai degrabă decât un nod de sfârşit. Entităţile de totalizare se utilizează la raportare şi nu au proria lor valoare. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category Categorie de Produs Categorie de Produs Identifică categoria din care face parte acest produs. Categoriile de produse se utilizează la stabilirea preţurilor şi la selectare. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Classification Clasificare Clasificare pentru grupare Clasificarea poate fi folosită pentru grupuri opţionale de produse. Classification
character varying(12)
String
Tax Category Categorie de Taxă Categorie de Taxă Categorie de Taxă furnizează o metodă de grupare a taxelor similare. De exemplu, Taxe de vânzare sau Taxa pe Valoare Adăugată. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Revenue Recognition Contabilizare venituri Metodă pentru contabilizarea venitului Contabilizare Venituri indică modul în care se recunoaşte venitul dintr-un produs C_RevenueRecognition_ID
numeric(10)
Table Direct
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Company Agent Agent al companiei Client sau Agent al companiei Agent achizitor pentru document. Oricare Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Product Type Tipul Produsului Tipul Produsului Tipul Produsului determină de asemenea parametrii contabili. ProductType
character(1) NOT NULL
List
Mail Template Şablon scrisoare Şabloane text pentru scrisori Şablon scrisoare indică un şablon pentru mesaje de răspuns. R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Weight Greutate Greutatea unui produs Greutate indică greutatea produsului în UM a clientului. Weight
numeric
Amount
Volume Volum Volume of a product The Volume indică the volume of the product in the Volume UOM of the Client Volume
numeric
Amount
Freight Category Categorie de Transport Categoria Transportului Categoriile de Transport se folosesc la caculul transportului pentru expeditorul selectat M_FreightCategory_ID
numeric(10)
Table Direct
Drop Shipment Expediţie directă (Drop Shipment) Se trimite de la furnizor direct către cumpărător Expediţiile directe de la furnizor la client nu cauzează mişcări sau rezervări de stoc deoarece expediţia se face din stocul furnizorului. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Stocked Stocat Organizaţia stochează acest produs Indică dacă acest produs este stocat de această organizaţie. Dacă produsul este stocat se afişează câmpurile : Locator, Lăţime raft, Înălţime raft, Adâncime raft şi Unităţi per paletă. IsStocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manufactured Manufactured This product is manufactured null IsManufactured
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phantom Fantomă Componentă Fantomă Componentele Fantomă nu sunt stocate şi produse cu produsul. Aceasta este o opţiune pentru a evita întreţinera unei Liste de Consum Specific pentru proiectare şi producţie. IsPhantom
character(1)
Yes-No
Kanban controlled Kanban controlled This part is Kanban controlled null IsKanban
character(1) NOT NULL
Yes-No
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator Locator Locator depozit Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Shelf Width Lăţime raft Lăţime raft necesară Lăţime raft indică lăţimea raftului necesară pentru un produs. ShelfWidth
numeric(10)
Integer
Shelf Height Înălţime Raft Înălţime Raft Necesară Înălţime Raft indică înălţimea raftului necesară pentru un produs ShelfHeight
numeric
Amount
Shelf Depth Adâncime raft Adâncime raft necesară Adâncime raft indică adâncimea raftului necesară pentru depozitarea unui produs. ShelfDepth
numeric(10)
Integer
Units Per Pallet Unităţi per paletă Unităţi per paletă Unităţi per paletă indică numărul de unităţi al acestui produs care se potrivesc pe o paletă. UnitsPerPallet
numeric
Costs+Prices
Bill of Materials Listă de componente Listă de componente Indică dacă produsul are o listă de materiale. Se poate crea un produs cu o structură arborescentă care trebuie validată prin procesul Verifică listă de materiale. IsBOM
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verified Verificat Configuarea BOM-ului s-a verificat Caseta de validare Verificat indică dacă configuraţia acestui produs a fost verificată IsVerified
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verify BOM Structure Verify BOM Structure Verify BOM for correctness The Verify BOM process checks for circular BOMs (unsupported). Processing
character(1)
Button
Print detail records on invoice Tipăreşte detalii pe factură Tipăreşte pe factură elementele BOM-ului Tipăreşte Detalii pe factură arată că se vor tipări pe factură elementele BOM-ului (primul nivel) IsInvoicePrintDetails
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print detail records on pick list Tipăreşte detalii înregistrări pe lista de alegere Tipăreşte elementele BOM pe lista de alegere Tipăreşte detalii pe listă alegere arată că se vor tipări pe factură elementele BOM-ului IsPickListPrintDetails
character(1) NOT NULL
Yes-No
Purchased Se cumpără Societatea cumpără acest produs Indică dacă acest Produs se cumpără de această Organizaţie. Dacă produsul se cumpără, se afişează cămpul Categorie de Taxă. IsPurchased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sold Se vinde Organizaţia vinde acest produs Indică dacă acest produs este vândut de această organizaţie. Dacă produsul se vinde, se afişează câmpul de Contabilizare venituri IsSold
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued Abandonat Acest produs nu mai este disponibil Caseta de validare Abandonat indică un produs care nu mai este disponibil. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Expense Type Tipul Cheltuielii Tip de Raport de cheltuieli null S_ExpenseType_ID
numeric(10)
Table Direct
Resource Resursă Resursă null S_Resource_ID
numeric(10)
Table Direct
Subscription Type Subscription Type Type of subscription Subscription type and renewal frequency C_SubscriptionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Exclude Auto Delivery Exclude livrarea automată Exclude din livrarea automată Produsul este exclus din lista produselor care generează automat expediţia. Aceasta permite crearea manuală a expediţiilor pentru articole deosebite. Dacă este selectată, expediţia se va crea manual.

Atenţie : articolul este totdeauna inclus dacă Regula de livrare este 'Forţează'. De exemplu, pentru POS.

IsExcludeAutoDelivery
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image URL URL-ul imaginii URL-ul imaginii URL-ul imaginii; Imaginea nu e stocată în Baza de date, dar e adusă la momentul rulării. Imaginea poate fi de tip gif, jpeg or png. ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL Descriere URL URL pentru descriere null DescriptionURL
character varying(120)
URL
Guarantee Days Zile de garanţie Numărul de zile pentru care produsul este garatat sau valabil Dacă valoarea este 0, nu există limită de garanţie sau valabilitate, altfel data garanţiei se calculează adunând zilele la data livrării. GuaranteeDays
numeric(10)
Integer
Min Guarantee Days Nr. min zile garanţie Numărul minim de zile de garanţie Când se selectează un produs sau mai multe produse cu o dată de garanţie, nr minim de zile care au mai rămas din garanţie se aleg automat. GuaranteeDaysMin
numeric(10)
Integer
Attribute Set Set atribute Set atribute Produs Definiţi Seturi de atribute Produs pentru a adăuga atribute şi valori adiţionale produsului. Trebuie să definiţi un Set atribut dacă doriţi să permiteţi urmărirea Nr serial şi de Lot M_AttributeSet_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Instanţă Set Atribute Valorile Atributelor Produsului Valorile Atributelor actuale a Produsului. Atributele Instanţă Produs sunt definite în tranzacţiile actuale. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Copy from product Copy from product Copy prices etc from other product null CopyFrom
character(1)
Button
Featured in Web Store Afişat în Magazinul virtual Dacă se selectează, produsul se afişează în căutarea iniţială. În afişarea produselor în Magazinul virtual, produsul e afişat în pagina iniţială dacă nu se introduce nici un criteriu de căutare. Ca să fie afişat, produsul trebuie să fie în lista de preţ utilizată şi opţiunea 'Se vinde' trebuie să fie bifată. IsWebStoreFeatured
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Group1 Grup1 null null Group1
character varying(255)
String
Group2 Grup2 null null Group2
character varying(255)
String
TAB: BOM

descriere: Bill of Material product lines


Ajutor The Bill of Materials tab defines those products that are generated from other products. A Bill of Material (BOM) is one or more Products or BOMs.

Available Quantity: - Stored BOMs have to be created via "Production" - The available quantity of a non-stored BOMs is dynamically calculated - The attribute "Stored" is defined in the "Product" tab

Price: - BOMs must be listed in Pricelists - If the price is 0.00, the price is dynamically calculated

Printing: - Usually, only the BOM information is printed - For invoices, delivery slips and pick lists, you have the option to print the details - In the details, the quantity is listed - and the price, if this is dynamically calculated


Fișier:Produs - BOM - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(80) NOT NULL
String
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
Text
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Change Notice Notă de modificare Avertizare Schimbare Listă de Consum Specific (Proiectare) null M_ChangeNotice_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(22)
String
Revision Revizie null null Revision
character varying(10)
String
Valid from Valid de la Valid de la, incluzând această dată (prima zi) Data Valid de la, indică prima zi dintr-un interval de zile. ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Valid pînă la Valid până la, inclusiv această dată (ultima zi) Data Valid până la indică ultima zi dintr-un interval de zile ValidTo
timestamp without time zone
Date
BOM Type Tip de BOM Tip de Listă de componente Tipul Listei de componente determină starea. BOMType
character(1)
List
BOM Use Utilizare BOM Lista de componente utilizată Implicit se utilizează Lista de componente Master, dacă nu sunt definite alternative BOMUse
character(1)
List
BOM & Formula BOM și Reteță Produse complexe formate din mai multe Produse și/sau BOM-uri null PP_Product_BOM_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Copy BOM Lines From Copy BOM Lines From Copy BOM Lines from an exising BOM Copy BOM Lines from an exising BOM. The BOM being copied to, must not have any existing BOM Lines. CopyFrom
character(1)
Button
TAB: Components

descriere: Components


Ajutor Components of Bill fo Material


Fișier:Produs - Components - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Component Type Tip componentă Tipul de componentă pentru un produs compus (BOM) sau o rețetă Tip componentă poate fi:

1.- după Produs: definește un produs ca componentă dintr-un BOM 2.- Componentă: Define o componentă normală dintr-un BOM 3.- Opțional: definește o opțiune la configurarea produsului BOM 4.- Fantomă: definește un produs fantomă ca componentă dintr-un BOM 5.- Pachet: definește un pachet ca componentă dintr-un BOM 6.- Planificare : definește o planificare ca componentă dintr-un BOM 7.- Unelte: definește o unealtă ca componentă dintr-un BOM 8.- Variant: Define Variant for Product Configure BOM

ComponentType
character(2)
List
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Change Notice Notă de modificare Avertizare Schimbare Listă de Consum Specific (Proiectare) null M_ChangeNotice_ID
numeric(10)
Table Direct
Valid from Valid from Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range

The Valid From and Valid To dates indicate the valid time period to use the BOM in a Manufacturing Order.

ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Valid pînă la Valid până la, inclusiv această dată (ultima zi) Data Valid până la indică ultima zi dintr-un interval de zile ValidTo
timestamp without time zone
Date
Is Qty Percentage Cant. procentuală Cantitatea în procente faţă de cantitatea totală Cantitatea în procente faţă de cantitatea totală IsQtyPercentage
character(1)
Yes-No
Is Critical Component Componentă critică Nu se poate începe executarea unei comenzi de producţie fără această componentă Nu se poate începe executarea unei comenzi de producţie fără această componentă IsCritical
character(1)
Yes-No
Quantity in % Cantitate % Cantitatea procentuală a componentei din BOM null QtyBatch
numeric
Number
Quantity Cantitate null Exista doua metode de a adauga componente la un BOM sau la o Reteta:

1.- Adaugand o componenta cu cantitate fixa pentru BOM 2.- Adaugand o componenta cu cantitate exprimata in % care se va folosi in Cantitatea comandata din Comanda de Productie pentru Reteta.

QtyBOM
numeric
Number
Scrap % Rebut Cantitatea rebutată, generată de un proces de producție Rebutul este util în determinarea costului standard real și în managementul bunurilor realizate. Scrap
numeric
Number
Quantity Assay Probă Cantitatea utilizată la controlul calităţii null Assay
numeric
Quantity
Issue Method Metodă null null IssueMethod
character(1) NOT NULL
List
Backflush Group Grup backflush Componente care fac parte dintr-un grup backflush La livarea componentelor se poate indica un Grup backflush. Astfel se pot livra numai componentele care fac parte din acest grup. BackflushGroup
character varying(20)
String
Lead Time Offset Decalaj timp de începere Decalajul timpului de începere opţional, înainte de a începe producţia null LeadTimeOffset
numeric(10)
Integer
Feature Caracteristica Indicated the Feature for Product Configure null Feature
character varying(30)
String
Forecast Planificare Indica in % participarea acestei componente intr-o planificare de BOM Tipul de planificare a BOM-ului este util in planificarea familiei de produse.

De exemplu este posibil sa se creeze o planificare de BOM pentru un automobil:

10% Automobil rosu 35% Automobil albastru 45% Automobil negru 19% Automobil verde 1% Automobil galben

Cand se calculeaza necesarul de materiale MRP genereaza o Comanda de Productie (CdP) care satisface necesitatile fiecarui automobil.

Forecast
numeric
Quantity
BOM & Formula BOM și Reteță Produse complexe formate din mai multe Produse și/sau BOM-uri null PP_Product_BOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
TAB: Listă de Consum Specific

descriere: Liniile Listei de Consum Specific


Ajutor Tabul Listă de Consum Specific defineşte produsele care sunt generate ca fiind componentele altor produse. O Listă de Consum Specific este unul sau mai multe Produse sau Liste de Consum Specific.

Cantitate disponibilă: - Se vor crea LCS-uri depozitate, prin 'Producţie' - Cantitatea disponibilă a LCS-urilor nedepozitate se calculează dinamic - Atributul 'Depozitat' este definit în 'Produs'

Preţ: - LCS-urile trebuie să fie prezente în Listele de Preţuri - Dacă preţul este 0,00 (zero), preţul se calculează dinamic

Tipărire: - De obicei, se tipărec numai informaţiile din Lista de Materiale - Pentru Facturi, livrări şi pregătiri, aveţi posibilitatea să tipăriţi detalii - În detalii se tipăreşte cantitatea şi preţul, dacă acesta din urmă se calculează dinamic


Fișier:Produs - Listă de Consum Specific - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
BOM Type Tip de BOM Tip de Listă de componente Tipul Listei de componente determină starea. BOMType
character(1)
List
BOM Product Componentă BOM Componentă a BOM-ului Componentă BOM identifică un element care face parte din această BOM. M_ProductBOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
BOM Quantity Cant. BOM Cantitatea unei componente a Listei Cantitate componente arată cantitatea unui produs în unitatea sa de măsură (multiplicare). BOMQty
numeric NOT NULL
Quantity
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
null
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
null
String
Bill of Materials Bill of Materials Bill of Materials The Bill of Materials check box indicates if this product consists of a bill of materials. IsBillOfMaterial
null
Yes-No
Standard Cost Cost standard Costuri Standard Costuri Standard (planificate). CostStandard
null
Amount
Std Cost Amount Sum Cumul valoare std Cumul de valori standard facturate Cumul valoare curentă pentru calculul diferenţei standard de cost bazată pe preţ factură. CostStandardCumAmt
null
Amount
TAB: Înlocuitor

descriere: Defineşte Înlocuitorul


Ajutor Tabul Înlocuitor defineşte produsele care pot fi utilizate în locul produsului selectat.


Fișier:Produs - Înlocuitor - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Substitute Înlocuitor Entitate care poate fi folosită în locul acestei entităţi. Înlocuitor defineşte entitatea care se va folosi pentru substituirea acestei entităţi. Substitute_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
TAB: Lansat

descriere: Produs Lansat


Ajutor Produs Lansat - ex. pentru promovare


Fișier:Produs - Lansat - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Related Product Type Tipul Produsului Lansat null null RelatedProductType
character(1) NOT NULL
List
Related Product Produs Lansat Produs Lansat null RelatedProduct_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
TAB: Reaprovizionare

descriere: Reaprovizionare


Ajutor Tabul Reaprovizionare defineşte tipul cantităţii reaprovizionate, utilizată pentru comandă automată.


Fișier:Produs - Reaprovizionare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Warehouse Depozit Depozit şi Punct servicie Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Locator Locator Locator depozit Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replenish Type Tipul Reaprovizionării Metodă pentru a comanda din nou un produs Tipul Reaprovizionării indică dacă acest produs va fi comandat manual, comandat când cantitatea este sub cea minimă sau comandată când este sub cantitatea maximă. ReplenishType
character(1) NOT NULL
List
Minimum Level Nivel Minim Nivel minim de stoc pentru acest produs Arată cantitatea stocabilă minimă din acest produs. Level_Min
numeric NOT NULL
Amount
Maximum Level Nivel Maxim Nivel maxim de stoc pentru acest produs Arată cantitatea maximă stocabilă din acest produs. Level_Max
numeric NOT NULL
Amount
Source Warehouse Depozit sursă Depozit (opţional) pentru reaprovizionare Dacă este selectată, depozitul se va utiliza la reaprovizionarea produselor. M_WarehouseSource_ID
numeric(10)
Table
Qty Batch Size Mărime lot Mărimea lotului null QtyBatchSize
numeric
Quantity
TAB: Achiziţie

descriere: Achiziţie


Ajutor Tabul Achiziţie defineşte modul de stabilirea a preţului şi regulile (cantitatea dintr-un pachet, catitatea minimă comandată) pentru fiecare articol.


Fișier:Produs - Achiziţie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quality Rating Evaluare calitate Metodă de rating al furnizorilor Evaluare calitate indică modul în care e evaluat un furnizor (număr mare = calitate mare) QualityRating
numeric
Integer
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current vendor Furnizor curent Utilizează acest Furnizor pentru stabilirea preţului şi reaprovizionarea stocului Furnizor Curent indică dacă preţurile sunt folosite şi dacă produsul se comandă din nou de la acest furnizor IsCurrentVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
UPC/EAN Cod de bare Cod de Bare (Universal Product Code sau supersetul său European Article Number) Utilizaţi acest câmp pentru a introduce codul de bară al produsului în oricare simbologie a codului de bară (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET şi FIM, MSI/Plessey şi Pharmacode) UPC
character varying(20)
String
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price Preţ de listă Preţ de listă Preţul de listă este Preţul de listă oficial. PriceList
numeric
Costs+Prices
Price effective Validitate Data intrării în vigoare a Preţului Indică data de la care preţul este valid. Aceasta vă permite să introduceţi preţurile viitoare pentru produsele care vor intra în vigoare la data corespunzătoare. PriceEffective
timestamp without time zone
Date
PO Price Preţ CdA Preţ bazat pe o Comandă de achiziţie Preţ CdA indică preţul unui produs per comandă de achiziţie. PricePO
numeric
Costs+Prices
Royalty Amount Sumă onorariu (Include) Suma pentru drepturile intelectuale, etc. null RoyaltyAmt
numeric
Amount
Last PO Price Ultimul preţ de CdA Preţul de achiziţie al unui produs din ultima comandă Ultimul Preţ de CdA indică ultimul preţ de comandă pentru acest produs. PriceLastPO
numeric
Costs+Prices
Last Invoice Price Ultimul Preţ de factură Preţul din ultima factură pentru acest produs Ultimul Preţ de Factură indică ultimul preţ plătit (per factură) pentru acest produs . PriceLastInv
numeric
Costs+Prices
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Minimum Order Qty Cant. comandă minimă Cant comandă minimă în UM Cant comandă minimă arată cantitatea minimă care poate fi comandată din acest produs. Order_Min
numeric
Quantity
Order Pack Qty Cant. comandă pachet Mărimea pachetului comandat (ex. comandă de 5 unităţi) Cant comandă pachet indică numărul unităţilor de produs din pachet. Order_Pack
numeric
Quantity
Promised Delivery Time Dată livrare promisă Zilele între dată comandă şi data promisă pentru livrare Dată livrare promisă indică numărul de zile între data comenzii şi data promisă pentru livrare. DeliveryTime_Promised
numeric(10)
Integer
Actual Delivery Time Durată efectivă de livrare Zile efective între comandă şi livrare Dată efectivă de livrare reprezintă numarul de zile care au trecut între plasearea comenzii şi livrarea ei. DeliveryTime_Actual
numeric(10)
Integer
Cost per Order Cost per comandă Cost Fix Per Comandă Cost per Comandă taxa fixă percepută la plasarea unui produs CostPerOrder
numeric
Costs+Prices
Partner Product Key Cod Produs (la furnizor) Codul Produsului la furnizor Cod Produs (la furnizor) identifică codul folosit de Partener pentru acest produs. Poate fi tipărit pe comenzi şi facturi când includeţi Cod Produs Partener în formatul de tipărire. VendorProductNo
character varying(40) NOT NULL
String
Partner Category Categorie de Partener Categoria de produs al partenerului Categoria de partener arată categoria folosită pentru acest produs de către partener. VendorCategory
character(30)
String
Manufacturer Producător Producător Producătorul articolului (utilizat dacă diferă de Partener/Furnizor) Manufacturer
character(30)
String
Discontinued Abandonat Acest produs nu mai este disponibil Caseta de validare Abandonat indică un produs care nu mai este disponibil. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
TAB: Vânzare

descriere: Informaţii specifice ale unui Produs


Ajutor Notă: informaţii sunt doar de referinţă. La selectarea acestui produs spre vânzare se afişează

Durată de depozitare în zile = (Data garanţiei - Data sistem),
Zile de valabilitate = (Data garanţiei - Data sistem) - Durata min. de depozitare,
Procent durată rămasă = (Data garanţiei - Data sistem)/ Durată de depozitare în zile * 100


Fișier:Produs - Vânzare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Partner Product Key Cod Produs (la furnizor) Codul Produsului la furnizor Cod Produs (la furnizor) identifică codul folosit de Partener pentru acest produs. Poate fi tipărit pe comenzi şi facturi când includeţi Cod Produs Partener în formatul de tipărire. VendorProductNo
character varying(30)
String
Partner Category Categorie de Partener Categoria de produs al partenerului Categoria de partener arată categoria folosită pentru acest produs de către partener. VendorCategory
character varying(30)
String
Manufacturer Producător Producător Producătorul articolului (utilizat dacă diferă de Partener/Furnizor) Manufacturer
character varying(30)
String
Quality Rating Evaluare calitate Metodă de rating al furnizorilor Evaluare calitate indică modul în care e evaluat un furnizor (număr mare = calitate mare) QualityRating
numeric
Number
Min Shelf Life % Durată min. de depozitare % Durata min. de depozitare în procente, bazată pe data de garanţie din Instanţă produs Prin durata minimă de depozitare se poate stabili ordinea de vânzare a produselor în funcţie de data garanţiei.

Durata minimă de depozitare a produselor cu Instanţa Data de garanţie. Dacă este > 0 nu puteţi selecta produse cu o durată de depozitare ((Data de garanţie-Ziua curentă)/Zile garanţie) mai mică decât durata minimă de depozitare numai dacă selectaţi Arată tot.

ShelfLifeMinPct
numeric(10) NOT NULL
Integer
Min Shelf Life Days Durată min. de depozitare în zile Durată min. de depozitare în zile, bazată pe data garanţiei din Instanţă produs Durata minimă de depozitare a produselor cu Instanţa data de garanţie. Dacă este > 0 nu puteţi selecta produse cu o durată de depozitare mai mică decât durata minimă de depozitare numai dacă selectaţi 'Arată tot'. ShelfLifeMinDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Is Manufacturer Is Manufacturer Indicate role of this Business partner as Manufacturer null IsManufacturer
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Preţ

descriere: Stabilire Preţ Produs


Ajutor Tabul Stabilire Preţ afişează preţul de listă, preţul standard şi preţul minim pentru fiecare listă de preţ care este atribuită produsului.


Fișier:Produs - Preţ - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Price List Version Ver. Listă de preţ Identifică o instanţă unică a Listei de preţuri Fiecare Listă de preţ poate avea mai multe versiuni. Cea mai frecventă utilizare este de a indica datele calendaristice pentru care este validă Lista de preţuri. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price Preţ de listă Preţ de listă Preţul de listă este Preţul de listă oficial. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price Preţ unitar Preţ unitar Preţ unitar indică preţul normal al unui produs din această listă preţuri. PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price Preţ limită Preţul cel mai mic al unui produs Preţ limită indică preţul cel mai mic al unui produs declarat în moneda Listei de preţuri. PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices
TAB: Download

descriere: Administrează Product Downloads


Ajutor Defineşte download-urile pentru un produs. Dacă produsul este un asset, utilizatorul poate face download la date.


Fișier:Produs - Download - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Client Client/Tenant for this installation. A Client is a company or a legal entity. You cannot share data between Clients. Tenant is a synonym for Client. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organization Organizational entity within client An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Download URL Download URL URL of the Download files Semicolon separated list of URLs to be downloaded or distributed DownloadURL
character varying(120) NOT NULL
URL
TAB: Contabilitate

descriere: Defineşte parametri de contabilitate


Ajutor Tabul Contabilitate Produs defineşte conturile implicite care se utilizeată când se generează operaţii contabile pentru comenzi şi facturi care conţin acest produs.


Fișier:Produs - Contabilitate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Asset Cont de stoc Cont pentru Mărfuri (Stoc) Cont de stoc arată contul folosit pentru evaluarea acestui produs în stoc. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Cont de cheltuieli Cont de Cheltuieli privind mărfurile 'Cont de cheltuieli' arată contul utilizat la înregistrarea cheltuielilor asociate cu acest produs. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Ajustare costuri Cont pentru Ajustarea costurilor produsului Cont utilizat pentru înregistrarea ajustării costurilor produselor (ex. costuri de transport) P_CostAdjustment_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Clearing Cont de decontare Cont de decontare (clearing) produs Cont folosit pentru postarea de potrivire produs (articol) cheltuieli (de exemplu, factură furnizor, potrivire factura). Ar trebui să utilizaţi un alt cont decât cel de cheltuială produse, dacă doriţi să se diferenţieze costurile legate de servicii față de costurile legate de articol. Soldul contului de decontare ar trebui să fie zero şi conturile pentru diferenţa de timp între primirea facturii şi potrivire. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10)
Account
Product COGS Cont de Cost Produs Cont pentru costul bunurilor vândute Contul de cheltuială arată contul utilizat când se înregistrează costurile asociate cu acest produs. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Varianţă Preţ de achiziţie Diferenţă dintre Costul standard şi Preţul de achiziţie (VPA) Varianţă Preţ de achiziţie este utilizat la stabilirea Costurilor standard. Ea reflectă diferenţa dintre Costul standard şi Preţul de achiziţie. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Varianţă Preţ facturare Diferenţa între costuri şi preţul de facturare Varianţă Preţ facturare este utilizată pentru a reflecta diferenţa dintre costul curent şi preţul de facturare. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received Reducere financiară primită Cont de reducere financiară primită Contul de Reducere financiară primită indică contul pentru reducerile comerciale primite în facturile furnizorului P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Reducere financiară acordată Cont Reducere financiară acordată Contul de Reducere financiară acordată indică contul pentru acordarea reducerilor comerciale în facturile clientului. P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Cont de venit Cont pentru venituri din vânzarea mărfurilor 'Cont de venit' arată contul utilizat pentru înregistrarea veniturilor din vânzări pentru acest produs. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Tranzacţii

descriere: Tranzacţii pentru Produsele depozitate


Ajutor Tabul Tranzacţie afişează tranzacţiile care s-au procesat pentru acest produs.


Fișier:Produs - Tranzacţii - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Inventory Transaction Tranzacţie stoc null null M_Transaction_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Locator Locator Locator depozit Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Movement Quantity Cant. mişcată Cantitatea de produs mişcată Cantitatea Mişcată arată cantitatea de produs care s-a mişcat. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Movement Date Data mişcării Data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc Data mişcării indică data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc. Acesta este rezultatul unei recepţii, expediţii sau mişcare de stoc. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Movement Type Tipul mişcării Metoda de mişcare a stocului Indică tipul mişcării (intrare, ieşire, în producţie, etc) MovementType
character(2) NOT NULL
List
Receipt Line Linie Recepţie Linie în documentul de Recepţie null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Linie Inventar Linie unică într-un document de inventariere Linie Inventar indică linia dintr-un document de inventariere pentru această tranzacţie. M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Move Line Linie Mişcare Linie document de mişcare inventar Linie Mişcare indică linia documentului de mişcare pentru această tranzacţie (dacă este aplicabilă) M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Production Line Linie producţie Linie din document reprezentând o producţie Linie Producţie indică linia de document a producţiei (dacă este aplicabilă) pentru acestă tranzacţie M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Search
Project Issue Articol din proiect Articole din proiect (material, manoperă) Articole legate de proiect prin procesul 'Ataşare articole la proiect'. Se pot ataşa Livrări/Recepţii, Resurse de timp, Cheltuieli sau Stocuri.


C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Search
TAB: Traducere

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Produs - Traducere - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Document Note Notă document Informaţii suplimentare pentru un document Notă document se utilizează pentru înregistrarea unor informaţii suplimentare referitoare la acest produs. DocumentNote
character varying(2000)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Tradus Această coloană a fost tradusă Caseta de validare Tradus indică dacă această coloană este tradusă. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Located at

descriere: Where are my units located?


Ajutor null


Fișier:Produs - Located at - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Locator Locator Locator depozit Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Date last inventory count Ultima inventariere Data ultimei numărări a stocului Ultima data la care s-a numărat stocul indică ultima dată când s-a făcut o numărare de stoc DateLastInventory
timestamp without time zone
Date
On Hand Quantity Cant. existentă Cantitate existentă Cantitate existentă indică cantitatea existentă dintr-un produs în depozit. QtyOnHand
numeric NOT NULL
Quantity
PO Quantity Cantitate CdA Cantitate comandată Cantitate CdA indică cantitatea care s-a comandat dintr-un produs. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
On Order Quantity Cantitate comandată Catitatea comandată pe Comanda de Achiziţie Cantitate comandată arată cantitatea din produs curent comandată. QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
TAB: UOM Conversion

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Produs - UOM Conversion - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UoM To În UM Unitate de Măsură destinaţie În UM indică UM destinaţie pentru o pereche de UM de conversie. C_UOM_To_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Multiply Rate Curs de multiplicare Cursul de multiplicare a sursei pentru a calcula destinaţia. Pentru a converti numărul Sursă în numărul Destinaţie, Sursa este multiplicată prin cursul de multiplicare. Dacă se introduce Cursul de Multiplicare, atunci Cursul de Divizare se va calcula automat. MultiplyRate
numeric NOT NULL
Number
Divide Rate Curs divizare La convertirea numărului sursă în număr destinaţie, sursa este divizată La convertirea numărului sursă în număr destinaţie, sursa este împărţită la curs. Dacă introduceţi un Curs de divizare, Cursul de multiplicare se va calcula automat. DivideRate
numeric NOT NULL
Number
TAB: Costs

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Produs - Costs - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Tipul Costului Tipul Costului Puteţi defini tipuri multiple de cost. Un tip de cost selectat în Schema Contabilităţii se foloseşte la contabilitate. M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Element de Cost Element de Cost Produs null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Metoda Indică cum se vor calcula costurile Indică metoda de calcul a costurilor (Standard, Mediu,LIFO, FIFO). Metoda de stabilire a costurilor implicită e definită la nivelul schemei contabile şi poate fi suprascrisă opţional în categoria produsului. Metoda costurilor nu poate intra în conflict cu Politica de mişcare a materialelor (definită în Categorie de Produs) CostingMethod
null
List
Current Cost Price Preţ de cost curent Preţul de cost utilizat curent null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Cost Price Lower Level CurrentCostPriceLL null null CurrentCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Preţ de cost viitor null null FutureCostPrice
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Lower Level Future Cost Price Lower Level null null FutureCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Percent Procent Procentaj Procent indică procentajul folosit Percent
numeric(10)
Integer
Current Quantity Cant. actuală Cantitate actuală null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity
Cost Frozen Cost înghețat Indică faptul că costul standard este îngheţat null IsCostFrozen
character(1)
Yes-No
Accumulated Amt Total valoare Total valoare Suma tuturor valorilor CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Total cant. Total cantitate Suma cantităţilor CumulatedQty
numeric
Quantity
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
null
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.