Import Stoc (fereastră ID-267)

De la iDempiere rofereastră: Import Stoc

descriere: Import de stocuri

Ajutor: Validează şi Importă Mişcări de stocuriTAB: Stoc

descriere: Import Stoc


Ajutor Validează şi importă Operaţiile de Inventar. Locatorul este determinat mai întâi de Cheie Locator, apoi de depozit şi de câpurile X,Y,Z.

Un Inventar Fizic se crează per depozit şi Dată Mişcări Fișier:Import Stoc - Stoc - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume nume descriere Ajutor Specificații
Import Inventory Import Stoc Import tranzacţii de stocuri null I_Inventory_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importat Acest import a fost procesat Indicativul Importat arată dacă acest import a fost procesat. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phys.Inventory Inventar Parametrii pentru o inventariere Inventarul indică un parametru unic pentru un inventar fizic. M_Inventory_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Linie Inventar Linie unică într-un document de inventariere Linie Inventar indică linia dintr-un document de inventariere pentru această tranzacţie. M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Mesaj Eroare import Mesaje generate de procesul de import Mesaj Eroare import afişează orice mesaj de eroare genera în timpul procesului de import. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name Nume Tip document Numele Tipului de document null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Movement Date Data mişcării Data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc Data mişcării indică data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc. Acesta este rezultatul unei recepţii, expediţii sau mişcare de stoc. MovementDate
timestamp without time zone
Date
Warehouse Key Cod depozit Cod depozit Codul de identificare a depozitului. WarehouseValue
character varying(40)
String
Aisle (X) Interval (X) Dimensiunea X (ex. interval, rând) Dimensiunea X indică intervalul sau rândul în care este localizat un produs. X
character varying(60)
String
Bin (Y) Compartiment (Y) Dimensiune Y , ex. compartiment Dimensiune Y indică compartimentul în care este localizat un produs Y
character varying(60)
String
Level (Z) Nivel (Z) Dimensiune Z , ex., Nivel Dimensiune Z indică Nivelul la care este un produs. Z
character varying(60)
String
Locator Key Cod locator Codul Locatorului din depozit null LocatorValue
character varying(40)
String
Locator Locator Locator depozit Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40)
String
UPC/EAN Cod de bare Cod de Bare (Universal Product Code sau supersetul său European Article Number) Utilizaţi acest câmp pentru a introduce codul de bară al produsului în oricare simbologie a codului de bară (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET şi FIM, MSI/Plessey şi Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Lot No Nr. Lot Număr Lot (alfanumeric) Număr Lot indică un lot specific din care a făcut parte acest produs. Lot
character varying(20)
String
Serial No Nr. Serie Numărul Serie al produsului Numărul Serie al produsului identifică un produs urmărit, garantat. Poate fi folosit când cantitatea este 1. SerNo
character varying(20)
String
Quantity book Cant. scriptică Cantitate scriptică Cantitatea scriptică indică, pentru un produs, cât figurează în Registrul cantităţilor. QtyBook
numeric
Quantity
Quantity count Cant. numarată Cantitatea numarată la inventar Cantitate numarată indică, pentru un produs, cantitatea găsită la efectuarea inventarului. QtyCount
numeric
Quantity
Internal Use Qty Cant. utilizată intern Cantitatea se notează consum (+), restituire (-) Cantitatea folosită intern (pozitivă dacă e consum, negativă dacă e restituire) QtyInternalUse
numeric
Quantity
Charge Name Nume debitare Numele debitării null ChargeName
character varying(60)
String
Charge Diverse Cheltuieli de documente adiţionale "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Current Cost Price Preţ de cost curent Preţul de cost utilizat curent null CurrentCostPrice
numeric
Amount
Import Inventory Import Stoc Import Stoc Parametrii sunt valori implicite pentru valorile de înregistrare de import nule. Ei nu înlocuiesc nici un fel de date. Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.