Tip de Cheltuială (fereastră ID-234)

De la iDempiere rofereastră: Tip de Cheltuială

descriere: Întreţine tipurile de cheltuieli

Ajutor: nullTAB: Tip de Cheltuială

descriere: Întreţine raport Tip Cheltuială


Ajutor null


Fișier:Tip de Cheltuială - Tip de Cheltuială - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Expense Type Tipul Cheltuielii Tip de Raport de cheltuieli null S_ExpenseType_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoiced Facturat Dacă este selectat înseamnă că a fost facturat null IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category Categorie de Produs Categorie de Produs Identifică categoria din care face parte acest produs. Categoriile de produse se utilizează la stabilirea preţurilor şi la selectare. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Category Categorie de Taxă Categorie de Taxă Categorie de Taxă furnizează o metodă de grupare a taxelor similare. De exemplu, Taxe de vânzare sau Taxa pe Valoare Adăugată. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Produs Cheltuială

descriere: Definiţia unui tip de Produs de Cheltuială


Ajutor null


Fișier:Tip de Cheltuială - Produs Cheltuială - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Document Note Notă document Informaţii suplimentare pentru un document Notă document se utilizează pentru înregistrarea unor informaţii suplimentare referitoare la acest produs. DocumentNote
character varying(2000)
Text
UPC/EAN Cod de bare Cod de Bare (Universal Product Code sau supersetul său European Article Number) Utilizaţi acest câmp pentru a introduce codul de bară al produsului în oricare simbologie a codului de bară (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET şi FIM, MSI/Plessey şi Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit SKU este o codificare a stocurilor, definit de utilizator. Poate fi folosit pentru simbolurile adiţionale ale unui cod de bare sau la schema proprie. SKU
character varying(30)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Grupare Aceasta este o entitate de totalizare O entitate de totalizare reprezintă o ramură într-un arbore mai degrabă decât un nod de sfârşit. Entităţile de totalizare se utilizează la raportare şi nu au proria lor valoare. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category Categorie de Produs Categorie de Produs Identifică categoria din care face parte acest produs. Categoriile de produse se utilizează la stabilirea preţurilor şi la selectare. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Classification Clasificare Clasificare pentru grupare Clasificarea poate fi folosită pentru grupuri opţionale de produse. Classification
character varying(12)
String
Tax Category Categorie de Taxă Categorie de Taxă Categorie de Taxă furnizează o metodă de grupare a taxelor similare. De exemplu, Taxe de vânzare sau Taxa pe Valoare Adăugată. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Revenue Recognition Contabilizare venituri Metodă pentru contabilizarea venitului Contabilizare Venituri indică modul în care se recunoaşte venitul dintr-un produs C_RevenueRecognition_ID
numeric(10)
Table Direct
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Reprezentant vânzări Reprezentant vânzări sau agent Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Product Type Tipul Produsului Tipul Produsului Tipul Produsului determină de asemenea parametrii contabili. ProductType
character(1) NOT NULL
List
Purchased Se cumpără Societatea cumpără acest produs Indică dacă acest Produs se cumpără de această Organizaţie. Dacă produsul se cumpără, se afişează cămpul Categorie de Taxă. IsPurchased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sold Se vinde Organizaţia vinde acest produs Indică dacă acest produs este vândut de această organizaţie. Dacă produsul se vinde, se afişează câmpul de Contabilizare venituri IsSold
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued Abandonat Acest produs nu mai este disponibil Caseta de validare Abandonat indică un produs care nu mai este disponibil. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Image URL URL-ul imaginii URL-ul imaginii URL-ul imaginii; Imaginea nu e stocată în Baza de date, dar e adusă la momentul rulării. Imaginea poate fi de tip gif, jpeg or png. ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL Descriere URL URL pentru descriere null DescriptionURL
character varying(120)
URL
TAB: Preţ

descriere: Stabilire Costuri Cheltuieli


Ajutor Tabul Costuri afişează preţurile Stansard, Limită , Listă pentru fiecare listă de preţ în care e inclus produsul


Fișier:Tip de Cheltuială - Preţ - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Price List Version Ver. Listă de preţ Identifică o instanţă unică a Listei de preţuri Fiecare Listă de preţ poate avea mai multe versiuni. Cea mai frecventă utilizare este de a indica datele calendaristice pentru care este validă Lista de preţuri. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price Preţ de listă Preţ de listă Preţul de listă este Preţul de listă oficial. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price Preţ unitar Preţ unitar Preţ unitar indică preţul normal al unui produs din această listă preţuri. PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price Preţ limită Preţul cel mai mic al unui produs Preţ limită indică preţul cel mai mic al unui produs declarat în moneda Listei de preţuri. PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices
TAB: Contabilitate

descriere: Definirea parametrilor contabili


Ajutor Tabul Contabilitate defineşte valorile implicite care să se folosescă la generarea operaţiilor de contabilitate pentru comenzi şi facturi care conţin acest Tip de Cheltuială. Nu toate conturile se aplică


Fișier:Tip de Cheltuială - Contabilitate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Asset Cont de stoc Cont pentru Mărfuri (Stoc) Cont de stoc arată contul folosit pentru evaluarea acestui produs în stoc. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Cont de cheltuieli Cont de Cheltuieli privind mărfurile 'Cont de cheltuieli' arată contul utilizat la înregistrarea cheltuielilor asociate cu acest produs. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product COGS Cont de Cost Produs Cont pentru costul bunurilor vândute Contul de cheltuială arată contul utilizat când se înregistrează costurile asociate cu acest produs. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Varianţă Preţ de achiziţie Diferenţă dintre Costul standard şi Preţul de achiziţie (VPA) Varianţă Preţ de achiziţie este utilizat la stabilirea Costurilor standard. Ea reflectă diferenţa dintre Costul standard şi Preţul de achiziţie. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Varianţă Preţ facturare Diferenţa între costuri şi preţul de facturare Varianţă Preţ facturare este utilizată pentru a reflecta diferenţa dintre costul curent şi preţul de facturare. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Received Reducere financiară primită Cont de reducere financiară primită Contul de Reducere financiară primită indică contul pentru reducerile comerciale primite în facturile furnizorului P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Reducere financiară acordată Cont Reducere financiară acordată Contul de Reducere financiară acordată indică contul pentru acordarea reducerilor comerciale în facturile clientului. P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Cont de venit Cont pentru venituri din vânzarea mărfurilor 'Cont de venit' arată contul utilizat pentru înregistrarea veniturilor din vânzări pentru acest produs. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.