Import Inventory Move (fereastră ID-53121)

De la iDempiere rofereastră: Import Inventory Move

descriere: This window allow import Inventory Move transaction

Ajutor: nullTAB: Import Inventory Move

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Import Inventory Move - Import Inventory Move - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Inventory Move Mişcare stoc Mişcare de stoc Mişcarea stocului identifică în mod unic un grup de liniii de mişcare. M_Movement_ID
numeric(10)
Search
Move Line Linie Mişcare Linie document de mişcare inventar Linie Mişcare indică linia documentului de mişcare pentru această tranzacţie (dacă este aplicabilă) M_MovementLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Import Error Message Mesaj Eroare import Mesaje generate de procesul de import Mesaj Eroare import afişează orice mesaj de eroare genera în timpul procesului de import. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Org Key Cod Org Cod Organizaţie null OrgValue
character varying(40)
String
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Movement Date Data mişcării Data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc Data mişcării indică data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc. Acesta este rezultatul unei recepţii, expediţii sau mişcare de stoc. MovementDate
timestamp without time zone
Date
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(40)
String
Document Type Name Nume Tip document Numele Tipului de document null DocTypeName
character varying(40)
String
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Key Cod Partener Codul Partenerului null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Table Direct
ShipperName ShipperName null null ShipperName
character varying(40)
String
Shipper Transportator Modul de livrare a produsului Transportator indică modul de livrare a produsului M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivery Via Livrare prin Cum se va livra comanda Livrare prin indică modul de livrare al produsului. De exemplu, comanda va fi ridicată de client sau se va transporta. DeliveryViaRule
character varying(40)
String
Delivery Rule Regulă de livrare Defineşte momentul livrării Regulă livrare arată când trebuie livrată o comandă. De exemplu, comanda să fie livrată când întreaga comandă este completă, când o linie e completă, sau în timp ce produsele devin disponibile. DeliveryRule
character varying(40)
String
Priority Prioritate Prioritatea unui document Prioritatea indică importanţa acestui document (mare, medie, mică). PriorityRule
character varying(40)
String
Freight Cost Rule Regulă Cost transport Metoda de taxare a transportului Regulă Cost Transport indică metoda folosită pentru a taxa transportul FreightCostRule
character varying(40)
String
Project Key Cod Proiect Cod Proiect null ProjectValue
character varying(40)
String
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
CampaignValue CampaignValue null null CampaignValue
character varying(40)
String
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Org Key Cod Org Trx Codul Organizaţiei tranzacţionale null OrgTrxValue
character varying(40)
String
Trx Organization Organizaţie Trx Realizează sau iniţializează o organizaţie Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 Utilizator1 Element definit de Utilizator #1 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User1_ID
character varying(10)
String
User List 2 Utilizator2 Element definit de Utilizator #2 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User2_ID
character varying(10)
String
Product Key Cod Produs Codul Produsului - cheia de căutare null ProductValue
character varying(40)
String
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Locator Key Cod locator Codul Locatorului din depozit null LocatorValue
character varying(40)
String
Locator Locator Locator depozit Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Locator To Key Locator To Key null null LocatorToValue
character varying(40)
String
Locator To La locator Stocul s-a transferat la acest locator Indică locatorul unde s-a transferat stocul. M_LocatorTo_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Movement Quantity Cant. mişcată Cantitatea de produs mişcată Cantitatea Mişcată arată cantitatea de produs care s-a mişcat. MovementQty
numeric
Quantity
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Imported Importat Acest import a fost procesat Indicativul Importat arată dacă acest import a fost procesat. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Import Inventory Move Import Inventory Move null null Processing
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.