Măsura Performanţei (fereastră ID-215)

De la iDempiere rofereastră: Măsura Performanţei

descriere: Defineşte Măsurile Performanţei

Ajutor: Fereastra Măsura Performanţei vă permite să definiţi regulile şi restricţiile pentru măsurarea performanţei. De exemplu, puteţi să restricţionaţi măsurarea performanţei la vânzări pentru o anumită categorie de produse pentru o perioadă de timp definită.TAB: Măsură

descriere: Măsura Performanţei


Ajutor Tabul Măsura Performanţei defineşte intervalul de timp şi metoda folosită pentru măsurarea performanţelor.


Fișier:Măsura Performanţei - Măsură - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Measure Data Type Tip de Dată de măsurare Tip de dată - Stare sau în Timp Starea reprezintă valori valide la un momentdat (ex. Facturi deschise) - nu se ţine un istoric.

Timp reprezintă o valoare la un momentdat (ex. valoarea facturii) - se ţine istoric

MeasureDataType
character(1) NOT NULL
List
Measure Type Tipul măsurii Determină cum se derivează performanţa actuală Tipul măsurii indică modul în care măsura actuală e determinată. De exemplu, o măsură poate să fie manuală iar alta să fie calculată MeasureType
character(1) NOT NULL
List
Manual Actual Real manual Valoare reală introdusă manual Activ Manual identifică o valoare actuală de măsură introdusă manual. ManualActual
numeric
Number
Note Notă Notă pentru intoducerea manuală Nota permite introducerea informaţiilor adiţionale referitor la o introducere manuală. ManualNote
character varying(2000)
Text
Measure Calculation Calcul Măsură Metodă de calcul pentru măsurarea performanţei Calcul Măsură indică metoda de măsura performanţei. PA_MeasureCalc_ID
numeric(10)
Table Direct
Calculation Class Clasa Calcul Clasa Java pentru calcule, care implementează Interfaţa Măsură Clasa Calcul indică Clasa Java utilizată la calculul măsurilor. CalculationClass
character varying(60)
String
Ratio Proporţie Proporţia performanţei Instrucţiuni de calcul pentru proporţia performanţei PA_Ratio_ID
numeric(10)
Table Direct
Request Type Tipul Sesizării Tipul cererii (ex. Informare, Plângere, ..) Tipul Sesizării se foloseşte la procesarea şi categorisirea sesizărilor: Opţiunile sunt : probleme de garanţie, contabilizare etc. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Type Tipul Proiectului Tipul Proiectului Tipul proiectului cu faze opţionale a proiectului cu informare performanţe standard C_ProjectType_ID
numeric(10)
Table Direct
Benchmark Benchmark Benchmark de performanţă Serie de date pentru a compara performanţa internă cu preţuri de bursă, etc. PA_Benchmark_ID
numeric(10)
Table Direct
Reporting Hierarchy Raportare Ierarhică Raportare Ierarhică (opţional) - Dacă nu este selectată, se va utiliza iearhia implicită Raportare Ierarhică permite selectarea diferitelor ierarhii de raportare.

Segmente de contabilizare ca Organizaţie, Cont, Produs pot avea mai multe ierarhii în prezentarea situaţiilor economice.

PA_Hierarchy_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Realizare Performanţă

descriere: Realizare Performanţă


Ajutor Tabul Realizare Performanţă defineşte Sarcinile de realizat. Performanţa este măsurată în funcţie de procentajul de realizare atins.


Fișier:Măsura Performanţei - Realizare Performanţă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Measure Măsură Măsură Concretă a Performanţei Măsura identifică un indicator concret, măsurabil al performanţei. De exemplu, posibili clienţi contactaţi. PA_Measure_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Document Date Dată document Data documentului Dată document indică data la care s-a generat documentul. Poate fi (sau nu) aceeaşi cu data contării . DateDoc
timestamp without time zone
Date
Note Notă Informaţii adiţionale definite de utilizator Câmpul Notă permite introducerea opţională a unor informaţii definite de utilizator referitor la această înregistrare. Note
character varying(2000)
Text
Achieved Realizat Obiectivul s-a realizat Caseta de validare indică dacă obiectivul a fost realizat. IsAchieved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Actual Real manual Valoare reală introdusă manual Activ Manual identifică o valoare actuală de măsură introdusă manual. ManualActual
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.