Pune în pagină (fereastră ID-241)

De la iDempiere rofereastră: Pune în pagină

descriere: Pune în pagină

Ajutor: Acest ecran permite definirea punerii în pagină (formatul, dimensiunile, orientarea şi marginile hârtiei)TAB: Format Hârtie

descriere: Gestionează hârtia de tipărire


Ajutor Mărime hârtie de tipărire, Orientare şi Margini

Codul de validare conţine numele Mărime Media. Numele corespund cu cele din IPP 1.1 RFC 2911 - http://www.ietf.org/rfc/rfc2911.txt


Fișier:Pune în pagină - Format Hârtie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Landscape Panoramă Orientare Panoramă null IsLandscape
character(1) NOT NULL
Yes-No
Validation code Cod validare Cod de validare Codul de validare afişează data, ora şi mesajul erorii. Code
character varying(2000) NOT NULL
String
Dimension Units Unităţi Unităţi de dimensiune null DimensionUnits
character(1)
List
Size X Dimensiune X Dimensiunea X (orizontal) Dimensiunea X (orizontal) în unităţi SizeX
numeric
Number
Size Y Dimensiune Y Dimensiunea Y (vertical) Dimensiunea Y (vertical) în unităţi SizeY
numeric
Number
Top Margin Margine sus Top Space in 1/72 inch Space on top of a page in 1/72 inch MarginTop
numeric(10) NOT NULL
Integer
Bottom Margin Margine jos Marginea de jos în 1/72 inch Spaţiu în partea de jos a paginii în 1/72 inch MarginBottom
numeric(10) NOT NULL
Integer
Left Margin Margine stânga Left Space in 1/72 inch Space on left side of a page in 1/72 inch MarginLeft
numeric(10) NOT NULL
Integer
Right Margin Margine dreapta Right Space in 1/72 inch Space on right side of a page in 1/72 inch MarginRight
numeric(10) NOT NULL
Integer
Set Print Format Stabilire Format imprimare Stabileşte pentru toate Formatele de imprimare acelaşi Landscape/Portrait null Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.