Rol (fereastră ID-111)

De la iDempiere rofereastră: Rol

descriere: Întreţine Responsabilităţile Utilizatorilor

Ajutor: Fereastra Rol vă permite să definiţi diferite roluri pe care le vor avea utilizatorii sistemului. Rolurile controleză accesul la ferestre, sarcini, raporte, etc. Pentru o societate se predefinesc rolurile Administrator şi User. Puteţi adăuga roluri suplimentare pentru funcţionalităţi specifice şi puteţi modifica accesul anumitor roluri. Puteţi adăuga utilizatori la rol. Reţineţi că informaţiile de acces sunt memorate şi trebuie să vă reconecţi sau să resetaţi memoria (cache).TAB: Rol

descriere: Defineşte responsabilitatea rolului


Ajutor Defineşte rolul şi adaugă societatea şi organizaţiile la rolul care are acces. Puteţi să daţi acces utilizatorilor la acest rol şi să modificaţi accesul acestui rol la ferestre, formate, procese şi rapoarte precum şi la sarcini.
Dacă Nivelul Utilizator al Rolului este Manual, drepturile de acces atribuite nu sunt actualizate automat (ex. dacă un rol are interdicţie la un număr de Ferestre/Procese, el le poate accesa). Trebuie să adăugaţi acces organizaţional, excepţie: rolul are acces la toate organizaţiile. SuperUser-ul şi utilizatorul care crează un rol nou sunt atribuiţi automat la acest rol. Dacă selectaţi un Arbore Organizaţie, utilizatorul are acces la frunzele totaluri organizaţii. Atenţie! NU puteţi ,odifica rolul Administratorului de sistem.


Fișier:Rol - Rol - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Level Nivel Utilizator Organizaţie Sistem Societate Câmpul Nivel Utilizator determină dacă utilizatorii acestui Rol vor avea acces la date la nivel Sistem, date la nivel Organizaţie, date la nivel Societate sau date la nivel Societate şi Organizaţie. UserLevel
character(3) NOT NULL
List
Manual Manual Acesta este un proces manual Caseta de validare Manual indică dacă procesul se va face manual. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Master Role Master Role A master role cannot be assigned to users, it is intended to define access to menu option and documents and inherit to other roles null IsMasterRole
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Approval Amount Limită aprobare Limită de sumă aprobată de acest Rol Câmpul Limită aprobare indică suma limită a acestui Rol pentru aprobarea documentului. AmtApproval
numeric
Amount
Days Approval Accumulated Days Approval Accumulated The days approval indicates the days to take into account to verify the accumulated approval amount. The Days Approval Accumulated field indicates the days to take into account to verify the accumulated approval amount. DaysApprovalAccum
numeric(10)
Integer
Approval Amount Accumulated Approval Amount Accumulated The approval amount limit for this role accumulated on a period The Approval Amount field indicates the amount limit this Role has for approval of documents within a period limit. AmtApprovalAccum
numeric
Amount
Approve own Documents Aprobă propriile documente Utilizatorii cu acest rol pot să aprobe propriile documente Dacă un utilizator nu poate să-şi aprobe propriile documente (comenzi, etc.), ele trebuie aprobate de altcineva. IsCanApproveOwnDoc
character(1) NOT NULL
Yes-No
UserDiscount UserDiscount null null UserDiscount
numeric(22,2)
Number
Supervisor Supervizor Supervizor pentru acest utilizator sau această organizaţie - utilizat pentru extindere şi aprobare Supervizor indică cine va fi utilizat pentru înaintarea şi extinderea documentelor tipărite în cazul acestui utilizator - sau pentru aprobări. Supervisor_ID
numeric(10)
Search
Menu Tree Arborescenţă Meniu Arborele Meniului Meniu de acces arborescent AD_Tree_Menu_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Price Limit Înlocuieşte Limită preţ Înlocuieşte Limită Preţ dacă Lista de Preţ forţează Preţul Limită Preţul Listă vă permite să impuneţi Preţul Limită. Dacă se setează, utilitzatorul cu acest rol poate suprascrie preţul limită (introduceţi orice preţ) OverwritePriceLimit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Preference Level Nivel Preferinţă Determină ce preferinţe poate stabili utilizatorul. Preferinţele vă permit să definiţi valori implicite. Dacă se setează Nimic, nu puteţi seta nici o preferinţă sau valoare. Doar dacă se setează pe Societate puteţi vedea Info Înregistrare Schimbare Log PreferenceType
character(1) NOT NULL
List
Maintain Change Log Ţine jurnal modificări Ţine jurnalul modificărilor Dacă este selectat, se ţine un jurnal cu toate modificările.

Schimbările unei înregistrări dintr-un tabel se jurnalizează dacă tabelul are setată această bifă sau dacă rolul are setat această bifă.

IsChangeLog
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show Accounting Arată contabilitatea Utilizatorul cu acest rol poate să vadă informaţii din contabilitate Aceasta permite restricţionarea accesului la informaţiile din contabilitate. IsShowAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access all Orgs Acces la toate organizaţile Acces la toate organizaţile (nu este control de acces) pentru această societate Când este selectat, rolul are acces automat la toate organizaţiile societăţii. Acest lucru măreşte performanţa când aveţi multe organizaţii. IsAccessAllOrgs
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Tree Ierarhizarea Organizaţiilor Arbore pentru determinarea ierarhiei organizaţionale Arborii sunt utilizaţi pentru raportare (finală) si acces securizat (via Rol) AD_Tree_Org_ID
numeric(10)
Table
Use User Org Access Foloseşte accesul Utilizatorului la Org Foloseşte Acces Organizaţie definit de utilizator în loc de Rol Acces Organizaţie Se poate defini accesul către Organizaţie fie prin Rol fie prin Utilizator. Selectaţi aceasta dacă aveţi mai multe Organizaţii. IsUseUserOrgAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Report Poate raporta Utilizatorii cu acest rol pot crea rapoarte Puteţi restricţiona capacitatea de a raporta date. IsCanReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Export Poate exporta Utilizatorii cu acest rol pot exporta date Puteţi restricţiona capacitatea de a exporta date din Adempiere. IsCanExport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Lock Blocare personală Permite utilizatorilor cu rol să blocheze accesul la înregistrările personale Dacă este activat, utilizatorul cu rol poate preveni accesul altora la înregistrările personale. Dacă o înregistrare este blocată, numai utilizatorul sau persoanele care pot citi înregistrările personale blocate pot să vadă înregistrarea. IsPersonalLock
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Access Acces personal Permite accesul la toate înregistrările personale ale tuturor utilizatorilor Utilizatorii cu acest rol au acces la toate înregistrările care sunt blocate ca fiind personale de oricare alt utilizator. IsPersonalAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Confirm Query Records Confirmă Interogarea Necesită confirmare dacă interogarea va returna multe înregistrări (500, dacă nu este definit) Introduceţi numărul înregistrărilor returnate de o interogare fără a solicita confirmare. Pentru 0, se va utiliza valoarea implicită de 500 de înregistrări. ConfirmQueryRecords
numeric(10) NOT NULL
Integer
Max Query Records Limită interogare Dacă este definit nu puteţi interoga un număr mai mare de înregistrări - criteriul de selecţie trebuie modificat la un număr mai mic de înregistrări Introduceţi numărul înregistrărilor pe care le poate interoga un utilizator astfel încât să evite încărcarea inutilă a sistemului. Dacă este 0, nu se impun restricţii. MaxQueryRecords
numeric(10) NOT NULL
Integer
Connection Profile Connection Profile How a Java Client connects to the server(s) Depending on the connection profile, different protocols are used and tasks are performed on the server rather then the client. Usually the user can select different profiles, unless it is enforced by the User or Role definition. The User level profile overwrites the Role based profile. ConnectionProfile
character(1)
List
Auto expand menu Auto expand menu If ticked, the menu is automatically expanded null IsMenuAutoExpand
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Account Permite info cont null null Allow_Info_Account
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Asset Permite info asset null null Allow_Info_Asset
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info BPartner Permite info partener null null Allow_Info_BPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info CashJournal Allow Info CashJournal null null Allow_Info_CashJournal
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info InOut Permite info recepţie/expediţie null null Allow_Info_InOut
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Invoice Permite info factură null null Allow_Info_Invoice
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Order Permite info comandă null null Allow_Info_Order
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Payment Permite info încasare/plată null null Allow_Info_Payment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Product Permite info produs null null Allow_Info_Product
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Resource Permite info asignare null null Allow_Info_Resource
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Schedule Permite info programare null null Allow_Info_Schedule
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info CRP Allow Info CRP null null Allow_Info_CRP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info MRP Allow Info MRP null null Allow_Info_MRP
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Acces la Org

descriere: Întreţine Accesul la nivel de Organizaţie


Ajutor Permite adăugarea societăţii şi organizaţiilor la utilizatorul care acces la ele. Notă: informaţiile de acces sunt memorate şi este necesară reconectarea sau iniţializatea cache-ului.


Fișier:Rol - Acces la Org - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Numai citire Câmpul se poate numai citi Numai citire arată că acest câmp se poate numai citi. Nu se poate actualiza. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Repartizare Utilizator

descriere: Utilizatorii cu acest Rol


Ajutor Tabul "Repartizare Utilizator" afişează Utilizatorii care au fost definiţi pentru acest Rol.


Fișier:Rol - Repartizare Utilizator - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Acces la Fereastră

descriere: Acces la Fereastră


Ajutor Tabul 'Acces la Fereastră' defineşte Ferestrele şi tipul accesului adăugat la acest Rol.


Fișier:Rol - Acces la Fereastră - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Fereastră Fereastră pentru introducere de date sau de afişare Câmpul Fereastră identifică o fereastră unică în sistem. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Citire Scriere Cîmpul se poate citi / scrie Citire Sciere arată că acest câmp poate fi citit şi actualizat. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Acces la Proces

descriere: Acces la Proces


Ajutor Tabul 'Acces la Proces' defineşte Procesele şi tipul accesului permis acestui Rol.


Fișier:Rol - Acces la Proces - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Proces Proces sau Raport Câmpul Proces identifică in sistem un Proces sau un Raport unic . AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Citire Scriere Cîmpul se poate citi / scrie Citire Sciere arată că acest câmp poate fi citit şi actualizat. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Acces la Formular

descriere: Acces la Formular


Ajutor Tabul 'Acces la Formular' defineşte Formularele şi tipul accesului permis acestui Rol.


Fișier:Rol - Acces la Formular - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Special Form Formular special Formular special Identifică, în mod unic, un Formular special în sistem. AD_Form_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Citire Scriere Cîmpul se poate citi / scrie Citire Sciere arată că acest câmp poate fi citit şi actualizat. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Acces la Flux

descriere: Acces la Fluxul de lucru


Ajutor Tabul 'Acces la Flux' defineşte Fluxurile şi tipul accesului permis acestui Rol.


Fișier:Rol - Acces la Flux - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Flux de lucru Flux de lucru sau combinaţie de sarcini Câmpul Flux de lucru identifică un Flux de lucru unic în sistem. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Citire Scriere Cîmpul se poate citi / scrie Citire Sciere arată că acest câmp poate fi citit şi actualizat. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Acces la Sarcină

descriere: Acces la Sarcină


Ajutor Tabul 'Acces la Sarcină' defineşte Sarcina şi tipul accesului adăugat la acest Rol.


Fișier:Rol - Acces la Sarcină - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
OS Task Task SO Task sistem de operare Câmpul identifică un task al sistemului de operare. AD_Task_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Citire Scriere Cîmpul se poate citi / scrie Citire Sciere arată că acest câmp poate fi citit şi actualizat. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Acces la Document

descriere: Definește combinații de acces la tipul de documet, acțiuni de modificare a stării documentului.


Ajutor Definește combinații de acces la tipul de documet, acțiuni de modificare a stării documentului.


Fișier:Rol - Acces la Document - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Reference List Listă Referinţă Listă Referinţă bazată pe un Tabel Câmpul "Lista Referinţă" indică o listă de valori de referinţă dintr-un tabel a Bazei de Date. Listele de referinţă populează listele de opţiuni în ecranele de introducere a datelor AD_Ref_List_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Included roles

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Rol - Included roles - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Included Role Included Role null null Included_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.