Formular tipărire (fereastră ID-224)

De la iDempiere rofereastră: Formular tipărire

descriere: Gestionează formatul de tipărire (facuri, cecuri...)

Ajutor: Definiţi documentele pe care le folosiţi pentru aceată Societate/Organizaţie. Notă:formatul cecului e definit în Fereastra Cont bancar. Cea mmai mare prioritate o are Formatul Tipărire pe care îl definiţi într-un Tip Document (ex. un format de Factură Export). Următorul nivel este setul de Formate de Tipărire pe care îl definiţi pentru organizaţia pentru care se tipăreşte documentul. Setul de Formate de Tipărire implicit este cel definit pentru toate organizaţiile unei Societăţi (Organizaţia=*).TAB: Format Tipărire

descriere: Gestionarea formatului de tipărire pentru (Facturi, cecuri...)


Ajutor Selecţia determină ce Format de tipărire se foloşeste pentru tipărirea unui anumit formular pentru Organizaţia Dumneavoastră


Fișier:Formular tipărire - Format Tipărire - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Print Format Format tipărire Comandă Format de tipărire pentru Comenzi, Citate, Oferte Trebuie să definiţi un Format de tipărire pentru a tipări documentul. Order_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Order Mail Text Comandă prin EMail Email folosit pentru trimiterea confirmărilor comenzilor sau a cotaţiilor Şablon email standard utilizat la trimiterea confirmării (luarea la cunoştinţă) comenzii sau a cotaţiei, ca ataşament. Order_MailText_ID
numeric(10)
Table
Shipment Print Format Format tipărire Expediţie Format de Tipărire pentru Expediţii, Recepţii, Liste Alegere Trebuie să definiţi un Format de tipărire pentru a tipări documentul. Shipment_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Shipment Mail Text Mail Expediţie Mail pentru trimiterea notelor de livrare Şablon email standard utilizat la trimiterea notelor de livrare ca ataşament. Shipment_MailText_ID
numeric(10)
Table
Invoice Print Format Format tipărire Factură Format pentru tipărirea Facturilor Trebuie să definiţi un Format de tipărire pentru a tipări documentul. Invoice_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Invoice Mail Text Factură prin e-mail Text Email folosit pentru trimiterea facturilor Şablon email standard utilizat la trimiterea facturilor ca ataşament. Invoice_MailText_ID
numeric(10)
Table
Remittance Print Format Format tipărire Remitere Format tipărire pentru Remiteri separate Trebuie să definiţi un Format de tipărire pentru a tipări documentul. Remittance_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Remittance Mail Text Remitere prin e-mail e-mail folosit pentru trimiterea plăţii remiterilor Şablon e-mail standard utilizat la trimiterea remiterilor ca ataşament. Remittance_MailText_ID
numeric(10)
Table
Project Print Format Format tipărire Proiect Format standard de tipărire a proiectului Formatul standard de tipărire a proiectului. Project_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Project Mail Text Text Mail Proiect Text standard pentru Mail Proiecte Text standard pentru Mail Proiecte Project_MailText_ID
numeric(10)
Table
Distribution Order Print Format Format tipărire CdD Format de tipărire pentru Comenzile de Distribuție Trebuie să definiți un format de tipărire pentru a imprima documentul. Distrib_Order_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Distribution Order Mail Text Text CdD Text utilizat la trimiterea Comenzilor de distribuție Șablon standard de e-mail utilizat la trimiterea Comenzilor de producție ca atașamente. Distrib_Order_MailText_ID
numeric(10)
Table
Manufacturing Order Print Format Format tipărire CdP Format tipărire pentru imprimarea Comenzilor de Producție Se va defini un format de tipărire pentru a putea imprima documentul. Manuf_Order_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Manufacturing Order Mail Text Text scrisoare CdP Text care însoțește Comenzile de Producție trimise prin e-mail Șablon standard utilizat ca atașament la e-mailul prin care se trimite Comanda de producție. Manuf_Order_MailText_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.