Actualizare acces rol (Proces ID-295)

De la iDempiere roProces: Actualizare acces rol

descriere: Actualizează drepturile de acces ale unui rol sau rolurile unei societăţi


Ajutor: Actualizează drepturile de acces ale unui rol sau rolurilor unui societăţi la ferestre, form-uri, şi fluxuri de lucru. Dacă este rulat ca System, toate rolurile pentru toate societăţile vor fi actualizate.

Notă: un rol este actualizat doar dacă nu este marcat ca "Manual". Fișier:Actualizare acces rol - Proces (iDempiere 1.0.0).png

Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.