Grup Parteneri (fereastră ID-192)

De la iDempiere rofereastră: Grup Parteneri

descriere: Întreţine Grupurile de Parteneri

Ajutor: Acest ecran vă permite să definiţi parametrii de contabilitate la un nivel de grup. Dacă definiţi parametrii de contabilitate pentru un grup, orice Partener care face parte din acest grup va avea automat aceşti parametrii. Apoi puteţi face orice modificări necesare la nivelul Partener..TAB: Grup de Parteneri

descriere: Grup de Parteneri pentru raportarea neîndeplinirii obligaţiilor financiare


Ajutor Tabul Grup de Parteneri permite asocierea partenerilor pentru a raporta neîndeplinirii obligaţiilor financiare


Fișier:Grup Parteneri - Grup de Parteneri - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Color Culoare tipărire Culoare utilizată pentru tipărire şi afişare Culori utilizate pentru tipărire şi afişare AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Base Bază Prioritate Baza Priorităţii Când se derivă Prioritatea din Importanţă, Baza se "adună" la Importanţă Utilizator. PriorityBase
character(1)
List
Confidential Info Informaţie confidenţială Poate introduce Informaţie confidenţială La introducerea/actualizarea Cererilor prin web, utilizatorul poate să-şi marcheze informaţiile ca fiind confidenţiale IsConfidentialInfo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Listă de preţuri Identificatorul unic a Listei de preţuri Listele de preţuri se utilizează la stabilirea preţurilor, marjelor şi costul articolelor cumpărate sau vândute. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Purchase Pricelist Listă Preţuri de achiziţie Listă de preţuri utilizată de acest Partener Indentifică lista de preţuri utilizată de un furnizor pentru produsele achiziţionate de această organizaţie. PO_PriceList_ID
numeric(10)
Table
Discount Schema Schemă reducere Schema de calcul a procentului de reducere comercială După calculul preţului (standard) , se calculează procentul de reducere comercială, iar rezultatul se aplică la preţul final. M_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
PO Discount Schema Schema reducere CdA Schema de calcul a procentului de reducere la Comanda de Achiziţie null PO_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Credit Watch % Urmărire credit % Credit Watch - Percent of Credit Limit when OK switches to Watch Dacă se urmăreşte starea creditului, starea "Credit OK" se transformă în "Credit urmărit" dacă creditul disponibil ajunge la procentul introdus. Valoarea implicită este 90%. CreditWatchPercent
numeric
Number
Price Match Tolerance Toleranţă corelare preţ Toleranţă la corelarea CdA şi a facturii în procente faţă de preţul de achiziţie Tolerenţa, în procente, la corelarea preţului din Comanda de achiziţie faţă de preţul din factură. Diferenţa se contabilizează ca Tolerentă preţ factură pentru Costuri standard.

Dacă este definită, corelarea Comandă de achiziţie - factură trebuie explicit aprobată dacã diferenţa este mai mare decât toleranţa.
Exemplu: dacă preţul din Comanda de achiziţie este 100 şi toleranţa 1%, preţul din factură trebuie sa fie între 99 şi 101 pentru a fi automat aprobată.

PriceMatchTolerance
numeric
Number
Dunning Somaţie Reguli de Somaţie pentru facturile depăşite Somaţie indică regulile şi metoda de somaţie pentru plăţile restante. C_Dunning_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Contabilitate

descriere: Defineşte Contabilitatea


Ajutor Tabul Contabilitate defineşte conturile implicite pentru toţi partenerii de afaceri care se referă la cest grup. Aceste valori implicite se pot modifica pentru fiecare partener de afaceri, dacă este necesar.


Fișier:Grup Parteneri - Contabilitate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Group Grup Parteneri Grup Parteneri de afaceri Grup Parteneri de afaceri asigură o metodă de definiri implicite individuale ale Partenerilor de afaceri. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer Receivables Creanţe clienţi Cont pentru Creanţe Clienţi Conturile pentru Creanţe Clienţii indică contul utilizat pentru înregistrarea tranzacţiilor pentru clienţii neîncasaţi. C_Receivable_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Receivable Services Servicii Client Cont pentru Servicii vîndute clienţilor Cont pentru înregistrarea Serviciilor, dacă doriţi să face o diferenţiere între produsele şi serviciile vândute. Acest cont se utilizeată numa dacă aceasată opţiune s-a validat în Schema Contabilă. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10)
Account
Customer Prepayment Clienţi creditori Cont pentru avansuri încasate de la clienţi Indică contul care se utilizează pentru înregistrarea avansurilor de la un client. C_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Expense Reduceri acordate Cont Cheltuieli cu reduceri acordate Indică contul care va fi soldat cu cheltuielile pentru reducerea plăţilor. PayDiscount_Exp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Write-off Creanţe nerecuperabile Cont pentru Creanţele nerecuperabile Este contul în care se înregistrează pierderile din creaţele clienţilor. WriteOff_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receivables Not-invoiced Receivables Account for not invoiced Receivables The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceivables_Acct
numeric(10)
Account
Not-invoiced Revenue Not-invoiced Revenue Account for not invoiced Revenue The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. NotInvoicedRevenue_Acct
numeric(10)
Account
Unearned Revenue Venituri în avans Cont pentru Venituri în avans Venituri în avans indică contul utilizat pentru înregistrarea facturilor expediate pentru produsele şi serviciile care încă nu sunt livrate. Este utilizat în recunoaşterea veniturilor UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Liability Furnizori de bunuri Cont pentru furnizori de bunuri Este contul utilizat la înregistrarea operaţiilor pentru furnizorii de bunurile livrate V_Liability_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Service Liability Furnizori de servicii Cont pentru furnizori de servicii Contul "Furnizori de servicii" indică contul utilizat pentru înregistrarea obligaţiilor pentru servicii. Este utilizat dacă doriţi să faceţi deosebire între obligaţii pentru produse şi servicii. V_Liability_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Prepayment Furnizori debitori Cont pentru plăţile în avans a furnizorului Este contul utilizat la înregistrarea operaţiilor de plăţi în avans a furnizorului. V_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Revenue Reduceri obţinute Cont de venituri din reduceri obţinute Indică contul care va fi soldat cu veniturile din reducerea plăţilor. PayDiscount_Rev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receipts Recepţie nefacturată Cont pentru recepţii nefacturate Cont Recepţie Nefacturată arată contul folosit pentru înregistrarea materialelor recepţionate care nu au fost încă facturate NotInvoicedReceipts_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Copy Accounts Copiază conturi Copiază şi înlocuieşte conturile la Partenerii acestui grup Dacă copiaţi şi suprascrieţi valorile implicite, trebuie să repetaţi actualizările anterioare. Processing
character(1)
Button
TAB: Parteneri asignaţi

descriere: Partenerii din grup


Ajutor null


Fișier:Grup Parteneri - Parteneri asignaţi - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Group Grup Parteneri Grup Parteneri de afaceri Grup Parteneri de afaceri asigură o metodă de definiri implicite individuale ale Partenerilor de afaceri. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Greeting Mod adresare Modul de adresare tipărit pe corespondenţă Identifică modul de adresare care se tipăreşte în scrisoare. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Nume 2 Nume adiţional Se poate utiliza ca informaţie suplimentară la numele partenerului. Nume partener va fi un alt mod mai simplu de cautare ex. Cod partener : TRA, Nume: Transport Auto, Nume 2: S.C. Transport Auto SRL Name2
character varying(60)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Grupare Aceasta este o entitate de totalizare O entitate de totalizare reprezintă o ramură într-un arbore mai degrabă decât un nod de sfârşit. Entităţile de totalizare se utilizează la raportare şi nu au proria lor valoare. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Credit Status Stare Credit Stare Credit Partener Management Credit e inactiv dacă Stare Credit este Nr Verificare Credit, Stop Credit sau dacă Limita Creditului este 0. Starea este setată automat pe Reţinere Credit, dacă Balanţa totală Deschisă e mai mare decât Limita Creditului.

Se setează pe Supraveghere Credit dacă e mai mare decât 90% din Limita Credit, altfel se alege Credit OK.

SOCreditStatus
character(1)
List
Open Balance Sold curent Sume neîncasate pe facturile emise clientului, respectiv sume neplătite furnizorului (în moneda locală) Sume neîncasate pe facturile emise clientului, respectiv sume neplătite furnizorului (în moneda locală).

Dacă soldul este mai mic ca zero înseamnă că avem datorii la acest partener. Aceasta valoare este folisită pentru managementul creditelor. Facturile şi alocările determină soldul curent, NU comenzile şi plăţile/încasările.

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Tax ID ID TVA Numărul de înregistrare pentru TVA null TaxID
character varying(20)
String
SO Tax exempt Exceptare TVA Partenerul este scutit de TVA Dacă un partener e scutit de TVA se utilizeză rata taxei de scutire. Pentru aceasta trebuie să stabiliţi o rată a taxei cu o rată de 0% şi să indicaţi că aceasta este rata dumneavoastră a taxei de scutire . IsTaxExempt
character(1)
Yes-No
D-U-N-S D-U-N-S Dun & Bradstreet Number Utilizat pentru EDI - Pentru detalii vezi www.dnb.com/dunsno/list.htm DUNS
character(11)
String
Reference No Nr. Referinţă Numărul cumpărătorului sau al furnizorului amplasat la partener. Nr Referinţă poate fi imprimat pe comenzi sau facturi pentru ca partenerul sa identifice mai repede înregistrările dumneavoastră. ReferenceNo
character varying(40)
String
NAICS/SIC CAEN Codul Activitatilor Economice Nationale Codul Activitatilor Economice Nationale. NAICS
character(6)
String
Rating Rating Clasificare sau Importanţă Rating-ul se foloseşte pentru a clasifica importanţa Rating
character(1)
String
URL URL URL URL defineşte o adresă online pentru acest Partener URL
character varying(120)
URL
Language Language Language for this Business Partner if Multi-Language enabled The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language. AD_Language
character varying(6)
Table
Prospect Client posibil/activ Indică un posibil client sau un client Caseta de validare 'Posibil client' indică o entitate care este un posibil client sau un client. IsProspect
character(1) NOT NULL
Yes-No
Potential Life Time Value Valoare potenţial viitor Total venituri aşteptate Valoare potenţial viitor este venitul anticipat, în moneda de cont principală, generat de Partenerul de afaceri. PotentialLifeTimeValue
numeric
Amount
Actual Life Time Value Total facturat Suma facturilor emise (în moneda locală) "Total facturat" reprezintă suma facturilor emise acestui client. Aceasta este calculată în moneda locală. ActualLifeTimeValue
numeric
Amount
Acquisition Cost Cost achiziţie Costul transformării unui 'posibil client' în client Costul achiziţiei identifică costul asociat cu transformarea acestui 'posibil client' în client. AcqusitionCost
numeric
Costs+Prices
Employees Angajaţi Numărul angajaţilor Indică numărul angajaţilor acestui Partener. Acest câmp se afişează numai pentru posibili Clienţi. NumberEmployees
numeric(10)
Integer
Share Participaţie Participaţia clientului ca un procentaj Participaţie indică procentajul volumului de produse furnizat de un Partener. ShareOfCustomer
numeric(10)
Integer
Sales Volume in 1.000 Volum vânzări în 1.000 Volum total de vînzări în mii de valută Volum vânzări indică volumul total de vânzări pentru un Partener de afaceri. SalesVolume
numeric(10)
Integer
First Sale Prima vânzare Data primei vânzări Prima vânzare identifică data primei vânzări la acest Partener FirstSale
timestamp without time zone
Date


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.