Verifică Tipuri Document (Proces ID-233)

De la iDempiere roProces: Verifică Tipuri Document

descriere: Verifică Tipuri Document


Ajutor: Verifică dacă există definit un tip de document pentru fiecare tip de bază. In cazul în care nu există se crează.
Crează Perioadele de Control lipsă pentru Tip Document (Pe care va trebui să le deschideţi)


Fișier:Verifică Tipuri Document - Proces (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.