Plan de conturi (fereastră ID-118)

De la iDempiere rofereastră: Plan de conturi

descriere: Întreţine Planul de conturi

Ajutor: Fereastra Element Cont este utilizată la definirea şi întreţinerea Planului de conturi şi la definirea Planurilor de conturi personalizate. Unul din aceste planuri este planul de bază. Puteţi să adăugaţi conturi noi pentru raportare paralelă sau pentru definirea de Planuri personalizate.TAB: Cont

descriere: Defineşte un Cont


Ajutor Tabul Cont defineşte Numele, Descrierea şi Formatul pentru un cont. Suplimentar, se selectază un Tip de Cont sau un Tip Definit de Utilizator. Elementele Definite de Utilizator sunt opţionale.


Fișier:Plan de conturi - Cont - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Element Element Cont Contul identifică, unic, un Tip de Cont. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de Plan de Conturi. C_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Value Format Format valoare Format Valoare; Poate conţine elemente cu format fix, Variabile: "_lLoOaAcCa09" Elemente de validare:
(Spaţiu)     orice caracter
   _        Spaţiu (charactere fixe)
    l        orice Literă a..Z FĂRĂ spaţiu
    L       orice Literă a..Z FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
    o       orice Literă a..Z sau spaţiu
   O       orice Literă a..Z sau spaţiu convertit la majuscule
   a       orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu
   A       orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
    c       orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu
   C       orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
    0       Cifre 0..9 FĂRĂ spaţiu
    9       Cifre 0..9 sau spaţiu

Examplu de format "(000)_000-0000"

VFormat
character varying(40)
String
Type Tip Tipul Elementului (cont sau definit de utilizator) Tipul Elementului indică dacă acest element este elementul cont sau un element Definit de Utilizator. ElementType
character(1) NOT NULL
List
Natural Account Cont Natural Contul natural principal Contul natural se bazează, adesea, pe planul de conturi (specific) IsNaturalAccount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Balancing Echilibrare Toate tranzacţiile unui cont trebuie echilibrate (ex. cost centers) Caseta de validare Echilibrare arată că acest cont trebuie echilibrat în fiecare tranzacţie de jurnal. De exemplu, dacă a fost definit costul ca un cont care este echilibrat, atunci debitele şi creditele pentru fiecare cost unic trebuie soldat la 0.00. Aceasta se utilizează, de obicei, pentru a defini părţi a unei organizaţii care raportează ca entităţile lor proprii. Echilibrarea nu este o opţiune pentru un Cont. IsBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tree Ierarhie Identifică o Ierarhie Câmpul Ierarhie defineşte în mod unic o ierarhie (arbore) în sistem. Ierarhia permite definirea nivelului de regrupare sau de totalizare a informaţiilor. Ierarhiile (arborii) sunt utilizate în rapoarte şi totalizări. AD_Tree_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Valoare Element

descriere: Defineşte valorile elementului


Ajutor Tabul "Valoare Element" defineşte valoarea valiză a unui Element. Valorile trebuie să fie conforme cu formatul definit. Dacă Elementul este Tip Cont, atunci Clasificare Cont (Activ, Pasiv, etc.) şi parametrii de contabilizare sunt de asemenea definiţi.


Fișier:Plan de conturi - Valoare Element - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Account Element Cont Plan de Conturi Conturile pot fi conturi naturale sau valori definite de utilizator. C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Element Element Cont Contul identifică, unic, un Tip de Cont. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de Plan de Conturi. C_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Grupare Aceasta este o entitate de totalizare O entitate de totalizare reprezintă o ramură într-un arbore mai degrabă decât un nod de sfârşit. Entităţile de totalizare se utilizează la raportare şi nu au proria lor valoare. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Type Tipul Contului Indică tipul contului Tipurile valide de cont sunt : A - Activ, E - Cheltuială, L - Pasiv, O- Capital propriu, R -Venit şi M- Memo. Tipurile de cont sunt utilizate pentru a determina ce TVA se aplică, dacă se aplică, validând creanţele şi datorii-creditori pentru parteneri. Conturile Memo se ignoră la nivel de control de bilanţ contabil. AccountType
character(1) NOT NULL
List
Post Actual Înregistrare reală Se pot înregistra valorile reale Înregistrare reală indică dacă pot fi înregistrate valori reale în acest cont. PostActual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Sign Semn Cont Indică semnul natural al Contului, de Debit sau de Credit Soldul acestui Cont poate fi Debit sau Credit. Dacă este stabilit ca Natural, semnul contului pentru un cont de activ sau de cheltuială este Debit (ex. negativ dacă este un cont creditor). AccountSign
character(1) NOT NULL
List
Post Budget Înregistrare Buget Se pot înregistra valorile bugetare Înregistrare Buget indică dacă valorile bugetare pot fi înregistrate în acest cont. PostBudget
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Controlled Controlat de Document Controlează contul - Dacă un cont este controlat de document, nu puteţi opera manual în el null IsDocControlled
character(1)
Yes-No
Post Statistical Înregistrare Statistică În acest cont se înregistrează cantităţi statistice. null PostStatistical
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Valid de la Valid de la, incluzând această dată (prima zi) Data Valid de la, indică prima zi dintr-un interval de zile. ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Post Encumbrance Înregistrare extra-contabilă În acest cont se înregistrază angajamente null PostEncumbrance
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid to Valid pînă la Valid până la, inclusiv această dată (ultima zi) Data Valid până la indică ultima zi dintr-un interval de zile ValidTo
timestamp without time zone
Date
Bank Account Cont bancar Indică dacă acesta este un Cont bancar Caseta de validare 'Cont bancar' indică dacă acest cont este un cont de bancă. IsBankAccount
character(1)
Yes-No
Bank Account Cont bancar Contul de la Bancă Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Foreign Currency Account Cont valută Balanţa în conturile de valută străină e menţinută în moneda numită Balanţa în conturile de valută e menţinută în moneda numită şi tansformată în moneda funcţională. IsForeignCurrency
character(1)
Yes-No
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Traducere

descriere: Defineşte Traducerea


Ajutor Tabul Traducere defineşte traducerea într-o altă limbă.


Fișier:Plan de conturi - Traducere - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Element Cont Plan de Conturi Conturile pot fi conturi naturale sau valori definite de utilizator. C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Translated Tradus Această coloană a fost tradusă Caseta de validare Tradus indică dacă această coloană este tradusă. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Sub Account

descriere: Sub Account for Element Value


Ajutor The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension.


Fișier:Plan de conturi - Sub Account - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Element Cont Plan de Conturi Conturile pot fi conturi naturale sau valori definite de utilizator. C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.