Planificare facturare (fereastră ID-147)

De la iDempiere ro



fereastră: Planificare facturare

descriere: Întreţine Planificare facturării

Ajutor: Fereastra "Planificare Facturare" defineşte frecvenţa şi data delimitării facturilor pe anul verificat, pentru a genera facturi totalizatoare. Dacă un client solicită o singură factură pentru mai multe expediţii, veţi defini planificatea facturii corespunzătoare şi o asociaţi cu Clientul.



TAB: Planificare Facturare

descriere: Defineşte Planificarea Facturării


Ajutor Tabul Planificare Facturare defineşte scenariul de facturare care se va atribui unui Partener de Afaceri.


Fișier:Planificare facturare - Planificare Facturare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png




nume nume descriere Ajutor Specificații
Invoice Schedule Planificare Facturare Plan de generare a Facturilor Planificarea Facturării identifică frecvenţa generării facturilor. C_InvoiceSchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Amount Limit Limită valoare Trimiteţi facturi numai dacă valoarea depăşeşte limita Caseta de validare Limită valoare arată că facturile vor fi expediate dacă sunt sub limita introdusă. IsAmount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Amount Sumă Sumă Sumă Amt
numeric
Amount
Invoice Frequency Frecvenţă facturare Cât de des vor fi generate facturile Frecvenţă facturare indică frecvenţa generării facturilor pentru un partener de afaceri. InvoiceFrequency
character(1) NOT NULL
List
Invoice on even weeks Facturare în săptămâni pare Trimite facturi în săptămâni pare Caseta de validare 'Sâptămâni pare' indică dacă facturarea bisăptămânală se va expedia în săptămânile pare. EvenInvoiceWeek
character(1)
Yes-No
Invoice Week Day Zi de facturare Ziua de generare a facturii Indică ziua din săptămână pentru generarea facturilor. InvoiceWeekDay
character(1)
List
Invoice weekday cutoff Ziua de delimitare factură Ultima zi din săptămână pentru a include expediţii Ziua din săptămână pentru delimitarea facturilor indică ultima zi a săptămânii în care trebuie făcută includerea în planul de facturare. InvoiceWeekDayCutoff
character(1)
List
Invoice Day Zi de facturare Zi pentru generarea facturii Ziua de facturare indică ziua generării facturii. Dacă este bilunară, a doua facturare este la 15 zile după această zi. InvoiceDay
numeric(10)
Integer
Invoice day cut-off Zi delimitare factură Ultima zi pentru includerea expediţiilor Zi Delimitare factură indică ultima zi pentru expediţiile incluse în planul curent de facturare. De exemplu, dacă planul de facturare este definit pentru prima zi a lunii, ziua de delimitare poate fi a 25-a zi din lună. O expediţie din 25 Aprilie se va include în facturile emise la 1 Mai, iar o expediţie din 26 Aprilie se va include în facturile emise la 1 Iunie. InvoiceDayCutoff
numeric(10)
Integer


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.