Distribuţie înregistrare (fereastră ID-323)

De la iDempiere rofereastră: Distribuţie înregistrare

descriere: Distribuţie înregistrare

Ajutor: Dacă se îndeplineşte criteriul de combinaţie de conturi a machetei, plasarea în combinaţia de conturi e înlocuită de combinaţia liniilor de distribuţie. Distribuţia este o operaţie cu un singur pas bazată pe procentajul liniilor.TAB: Distribuitor

descriere: Cont care urmează a fi distribuit procentual


Ajutor Dacă criteriul de combinare conturi al Distribuţiei este îndeplinit, înscrierea în combinaţia de conturi este înllocuită de combinaţia de conturi a liniilor de distribuţie. Distribuţia este divizată pe baza procentajului liniillor. Tacă procentajul total este mai puţin de 100 şi o linie este 0, primeşte restul. Dacă nu există linie cu 0, orice rotunjire este ajustată în linia cu cantitatea cea mai mare.


Fișier:Distribuţie înregistrare - Distribuitor - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create Reversal Create Reversal Indicates that reversal movement will be created, if disabled the original movement will be deleted. null IsCreateReversal
character(1) NOT NULL
Yes-No
PostingType Tipul Contabilizării Tipul valorii înregistrate în contabilitate de această tranzacţie Tipul Contabilizării indică tipul valorii (Real, Extra-Contabil, Buget) actualizat de această tranzacţie. PostingType
character(1)
List
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Organization Oricare organizaţie Potriveşte orice valoare a segmentului Organizaţie Dacă se selectează, orice valoare a segmentului cont se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului cont nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (nedefinită). AnyOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Organizaţie Entitate organizaţională într-o societate O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - exemple: magazin, departament. Org_ID
numeric(10)
Table
Any Account Oricare cont Potriveşte orice valoare a segmentului Dacă se selectează, orice valoare a segmentului se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (de ex. nu e definită). AnyAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Cont Contul utilizat Contul (natural) utilizat Account_ID
numeric(10)
Table
Any Activity Oricare activitate Potriveşte orice valoare a segmentului de activitate Dacă se selectează, orice valoare a segmentului de conturi se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă AnyActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Activitate Activitate comercială Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Product Oricare produs Potriveşte orice valoare a segmentului Produs. Dacă se selectează, orice valoare a segmentului cont se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului cont nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (nedefinită).. AnyProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Any Bus.Partner Oricare partener Potriveşte orice valoare a segmentului Partener Dacă se selectează, orice valoare a segmentului de conturi se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă AnyBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Any Project Oricare proiect Potriveşte orice valoare a segmentului Proiect. Dacă se selectează, orice valoare a segmentului cont se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului cont nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (nedefinită) AnyProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Any Campaign Oricare campanie Potriveşte orice valoare a segmentului Campanie Dacă se selectează, orice valoare a segmentului de conturi se va potrivi.Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă. AnyCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Location From Din oricare locaţie Potriveşte orice valoare a segmentului Din oricare locaţie Dacă se selectează, orice valoare a segmentului de conturi se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă.. AnyLocFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location From Din locaţia Locaţia din care s-a mutatat stocul Din Locatia indică locaţia din care s-a mutatat produsul. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Any Location To În oricare locaţie Potriveşte orice valoare a segmentului În locaţia Dacă se selectează, orice valoare a segmentului cont se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului cont nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (nedefinită) AnyLocTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location To În locaţia Locaţia în care s-a mutatat stocul În Locatia indică locaţia în care s-a mutatat produsul. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Any Sales Region Oricare zonă comercială Potriveşte orice valoare a segmentului zonă comercială Dacă se selectează, orice valoare a segmentului cont se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului cont nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (nedefinită) AnySalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Zonă comercială Acoperire zonă comercială Zonă comercială indică o zonă specifică de acoperire a vânzării. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Trx Organization Oricare Organizaţie Trx Potriveşte orice valoare a segmentului Organizaţie Tranzacţională Dacă se selectează, orice valoare a segmentului cont se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului cont nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (nedefinită). AnyOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Organizaţie Trx Realizează sau iniţializează o organizaţie Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Any User 1 Oricare Utilizator 1 Potriveşte orice valoare a segmentului Utilizator 1 Dacă se selectează, orice valoare a segmentului cont se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului cont nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (nedefinită) AnyUser1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 1 Utilizator1 Element definit de Utilizator #1 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User1_ID
numeric(10)
Table
Any User 2 Oricare Utilizator 2 Potriveşte orice valoare a segmentului Utilizator 2 Dacă se selectează, orice valoare a segmentului cont se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului cont nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (nedefinită) AnyUser2
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 2 Utilizator2 Element definit de Utilizator #2 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Percent Total procente Suma procentelor null PercentTotal
numeric NOT NULL
Number
Valid Valid Elementul este valid Elementul a trecut testul de validare IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verify Verifică Verifică dacă distribuţia este corect definită null Processing
character(1)
Button
TAB: Linie

descriere: Cont în care se distribuie contul sursă


Ajutor Dacă într-o înregistrare contabilă este întâlnit contul Distribuitor, acesta va fi înlocuit de conturile liniilor de distribuţie.

Distribuţia este divizată pe baza procentajului liniillor. Un procent de 0 (nul) indică restul până la 100%. Poate să fie doar o singură linie cu procent 0. Această linie va prelua erorile din rotunjire.


Fișier:Distribuţie înregistrare - Linie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
GL Distribution Distribuţie jurnal Distribuţie jurnal Dacă se îndeplinesc criteriile de combinaţie de cont a Distribuţiei, înregistrarea cu combinaţia de cont se înlocuieşte cu combinaţia de cont a liniei de distribuţie. Distribuţia este împărţită proporţional, bazat pe coeficientul din linie. Pentru a fi utilizată, distribuţia trebuie să fie validă. GL_Distribution_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Percent Procent Procentaj Procent indică procentajul folosit Percent
numeric NOT NULL
Number
Overwrite Organization Înlocuieşte Organizaţie Înlocuieşte segmentul Organizaţie cu valoarea specificată Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul. OverwriteOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Organizaţie Entitate organizaţională într-o societate O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - exemple: magazin, departament. Org_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Account Înlocuieşte Contul Înlocuieşte segmentul de cont cu valoarea specificată Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul. OverwriteAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Cont Contul utilizat Contul (natural) utilizat Account_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Activity Înlocuieşte Activitate Înlocuieşte segmentul activitate cu valoarea specificată Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul.. OverwriteActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Activitate Activitate comercială Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Product Înlocuieşte Produs Înlocuieşte segmentul Produs cu valoarea specificată Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul. OverwriteProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Overwrite Bus.Partner Înlocuieşte Partener Înlocuieşte segmentul partener cu valoarea specificată Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul. OverwriteBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Overwrite Project Înlocuieşte Proiect Înlocuieşte segmentul de cont a Proiectului cu valoarea specificată Dacă nu se înlocieşte, se utilizează valoarea combinaţiei de cont originară. Dacă s-a selectat, dar nu s-a specificat, valoarea segmentului va fi NULL. OverwriteProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Campaign Înlocuieşte Campanie Înlocuieşte segmentul campanie cu valoarea specificată Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca null. OverwriteCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Location From Înlocuieşte Din locaţia Înlocuieşte segmentul Din locaţia cu valoarea specificată Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca null. OverwriteLocFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location From Din locaţia Locaţia din care s-a mutatat stocul Din Locatia indică locaţia din care s-a mutatat produsul. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Location To Înlocuieşte În locaţia Înlocuieşte segmentul În locaţia, cu valoarea specificată Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul. OverwriteLocTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location To În locaţia Locaţia în care s-a mutatat stocul În Locatia indică locaţia în care s-a mutatat produsul. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Sales Region Înlocuieşte Zonă comercială Înlocuieşte segmentul Zonă Comercială cu valoarea specificată Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul. OverwriteSalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Zonă comercială Acoperire zonă comercială Zonă comercială indică o zonă specifică de acoperire a vânzării. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Trx Organuzation Înlocuieşte Trx Organizaţie Înlocuieşte segmentul Tranzacţie Organizaţie cu valoarea specificată Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul.. OverwriteOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Organizaţie Trx Realizează sau iniţializează o organizaţie Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Overwrite User1 Înlocuieşte Utilizator1 Înlocuieşte segmentul Utilizator1cu valoarea specificată Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul. OverwriteUser1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 1 Utilizator1 Element definit de Utilizator #1 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User1_ID
numeric(10)
Table
Overwrite User2 Înlocuieşte Utilizator2 Înlocuieşte segmentul Utilizator2 cu valoarea specificată Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul. OverwriteUser2
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 2 Utilizator2 Element definit de Utilizator #2 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User2_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.