Control Lot (fereastră ID-258)

De la iDempiere rofereastră: Control Lot

descriere: Control Lot Produs

Ajutor: Definiţie pentru a crea numere de Lot pentru ProduseTAB: Control Lot

descriere: Control Lot Produs


Ajutor Definiţie pentru a crea numere de Lot pentru Produse


Fișier:Control Lot - Control Lot - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Lot Control Control Lot Control Lot Produs Definiţie de creare numere de Lot pentru Produse M_LotCtl_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start No Nr. Start Număr/poziţie de Start Numărul de Start indică poziţia de start în linie sau în numărul câmpului din linie. StartNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Increment Increment Numărul cu care se incrementează ultimul număr de document Incrementul indică numărul care se adună la ultimul număr de document pentru a ajunge la secvenţa următoare. IncrementNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Current Next Numărul următor Următorul număr care va fi utilizat Numărul următor indică următorul număr care se va utiliza pentru acest document CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Prefix Prefix Prefixul numărului secvenţei Prefixul arată caracterele care se vor tipări înaintea numărului documentului. Prefix
character varying(10)
String
Suffix Sufix Sufix după număr Sufix arată caracterele anexate la numărul documentului. Suffix
character varying(10)
String
TAB: Exclude

descriere: Exclude posibilitatea de a crea Loturi în Seturile de Atribute


Ajutor Creaţi o înregistrare, dacă doriţi să excludeţi posibilitatea de a crea Loturi în Setul de Atribute a Produsului. Reţineţi că informaţii sunt ţinute în memorie. Pentru a avea efect va trebui să intraţi di nou în aplicaţie sau să împrospătaţi memoria (Cache reset).


Fișier:Control Lot - Exclude - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Lot Control Control Lot Control Lot Produs Definiţie de creare numere de Lot pentru Produse M_LotCtl_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction Vânzare Aceasta este o tranzacţie de vânzare Caseta de validare Vânzare indică dacă documentul/articolul este o tranzacţie de vânzare (ieşire). IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.