Payment Processor (fereastră ID-200015)

De la iDempiere rofereastră: Payment Processor

descriere: null

Ajutor: nullTAB: Payment Processor

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Payment Processor - Payment Processor - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Host Address Adresă gazdă Adresa gazdei URL sau DNS Adresă gazdă identifică URL-ul sau DNS-ul gazdei destinaţie HostAddress
character varying(60)
String
Host port Port Gazdă Portul de comunicare a Gazdei "Port Gazdă" identifică portul de comunicare cu gazda. HostPort
numeric(10)
Integer
Partner ID ID Partener ID Partener pentru Procesorul de plată null PartnerID
character varying(60)
String
Vendor ID ID Furnizor ID Furnizor pentru Procesorul de Plată null VendorID
character varying(60)
String
User ID ID Utilizator ID Utilizator ID Utilizator identifică un utilizator şi permite accesul acestuia la înregistrări sau procese. UserID
character varying(60)
String
Password Parola Parolă de orice lungime (case sensitive)

Parola pentru acest Utilizator.Parolele sunt cerute pentru a identifica utilizatorii autorizaţi.Puteţi schimba parola via Proces", Reset Parolă ".

Password
character varying(60)
String
Proxy address Adresa Proxy Adresa serverului proxy Adresa Proxy trebuie să fie definită dacă trebuie să treceţi printr-un firewall pentru a avea acces la procesorul de plată. ProxyAddress
character varying(60)
String
Proxy port Port Proxy Portul serverului proxy Portul Proxy. identifică portul pentru serverul proxy ProxyPort
numeric(10)
Integer
Proxy logon Logon Proxy Logon of your proxy server Proxy Logon identifică ID Logon pentru serverul proxy. ProxyLogon
character varying(60)
String
Proxy password Parola Proxy Parola serverului proxy Parola Proxy identifică parola pentru serverul proxy. ProxyPassword
character varying(60)
String
Accept MasterCard Acceptare MasterCard Acceptare Master Card Menţionează că sunt acceptate carduri Master Cards AcceptMC
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Visa Acceptare Visa Acceptare carduri Visa Menţionează că sunt acceptate carduri Visa AcceptVisa
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept AMEX Acceptare AMEX Acceptare Card American Express Menţionează că American Express Cards sunt acceptate AcceptAMEX
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Diners Acceptare Dinners Acceptare Dinner's Club Menţionează că sunt acceptate carduri Dinner's Club AcceptDiners
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Corporate Acceptare Corporate Acceptare Achiziţe Carduri Corporaţiii Menţionează dacă se acceptă Achiziţe Carduri Corporaţiii AcceptCorporate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Discover Acceptare Discover Acceptă cardul Discover Menţionează că sunt acceptate carduri Discover AcceptDiscover
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Direct Deposit Acceptare Depozit direct Acceptare Depozit direct (primitor iniţiat) Menţionează că Depozitele directe (transfer telegrafic, etc.) au fost acceptate. Depozitele directe sunt iniţiate de beneficiarul sumei. AcceptDirectDeposit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Direct Debit Acceptare Debit direct Acceptare Debite directe (iniţiat de furnizor) Acceptare tranzacţii cu Debit direct. Debitele directe sunt iniţiate de furnizorul care are permisiunea de a deduce sume din contul plătitorului. AcceptDirectDebit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept Electronic Check Acceptare Cec Electronic Acceptare eCec (Cecuri Electronice) Menţionează că Cecurile Electronice sunt acceptate AcceptCheck
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accept ATM Acceptare ATM Acceptare Card Bancă ATM Menţionează sunt acceptate Carduri Bancă ATM AcceptATM
character(1) NOT NULL
Yes-No
Minimum Amt Suma minimă Suma minimă în moneda documentului null MinimumAmt
numeric
Amount
Only Currency Only Currency Restrict accepting only this currency The Only Currency field indicates that this bank account accepts only the currency identified here. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Require CreditCard Verification Code Solicită verificare cod Card Solicită verificare cod 3/4 cifre Caseta de validare Solicită verificare cod Card indică dacă contul bancar solicită un număr de verificare pentru tranzacţii cu carte de credit. RequireVV
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Secvenţă Secvenţă Document Secvenţa defineşte numărul şi modul de numerotate a documentelor. AD_Sequence_ID
numeric(10)
Table
Payment Processor Class Clasa Procesor Plată Clasa Java Procesor Plată Clasa Procesor Plată identifică clasa Java folosită pentru procesarea plăţilor care extind clasa org.compiere.model.PaymentProcessor PayProcessorClass
character varying(60)
String
Commission % Comision Comision stabilit ca un procentaj Comision indică (ca un procentaj) comisionul care se plăteşte. Commission
numeric NOT NULL
Number
Cost per transaction Cost per tranzacţie Cost fix per tranzacţie Cost per tranzacţie indică costul fix care se adaugă la tranzacţie. CostPerTrx
numeric NOT NULL
Costs+Prices


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.