Tip de Document (fereastră ID-135)

De la iDempiere rofereastră: Tip de Document

descriere: Întreţine Tipurile de Document

Ajutor: Această Fereastră defineşte orice document care se va folosi în sistem.Fiecare tip de document asigură baza pentru prelucrarea fiecărui document şi controlează numele tipărit şi secvenţa de document folosită.TAB: Tip de Document

descriere: Defineşte un Tip Document


Ajutor Tabul Definiţie Document defineşte parametrii de prelucrare şi control pentru document. Notă: expediţiile pentru documente automate ca POS/Comenzi depozit nu pot avea confirmări!


Fișier:Tip de Document - Tip de Document - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Print Text Text Tipărit Eticheta text tipărită pe un document sau corespondenţă. Eticheta care se va tipări, indică numele care se va tipări pe un document sau o corespondenţă. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Document Note Notă document Informaţii suplimentare pentru un document Notă document se utilizează pentru înregistrarea unor informaţii suplimentare referitoare la acest produs. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
GL Category Categorie de Jurnal Categorie de Jurnal Categoria de Jurnal este o metodă opţională, definită de utilizator, pentru gruparea (totalizarea) liniilor din jurnal. GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction Vânzare Aceasta este o tranzacţie de vânzare Caseta de validare Vânzare indică dacă documentul/articolul este o tranzacţie de vânzare (ieşire). IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document BaseType TipBază Document Tipul logic al documentului TipBază Document identifică baza sau punctul de start al unui document. Mai multe tipuri de documente pot fi derivate din acelaşi tip de bază document . DocBaseType
character(3) NOT NULL
List
SO Sub Type Subtip OdV Subtip de Ordin de Vânzare Subtip Ordin de Vanzare indica tipul ordinului de vanzare la care se refera acest document.

Acest camp aparare numai cand tipul documentului de baza este Ordin de Vanzare. Selectia facuta aici va determina care documente se vor genera cand se proceseaza un ordin si care documente trebuie generate manual sau in teancuri.

DocSubTypeSO
character(2)
List
Pro forma Invoice Factură proformă Indică dacă se pot genera facturi proforme din acest document Caseta de validare Factură Proformă indică dacă se pot genera facturi proforme din acest document. O facură proforma indică suma care va fi scadentă când se expediază o comandă. HasProforma
character(1)
Yes-No
Document Type for ProForma Tip Document pentru Proformă Tip document folosit la facturi proformă generate din acest document de vânzări Tip document pentru facturi arată tipul de document care se va folosi când o factură va fi generată din acest document de vânzări. Acest câmp se afişează doar dacă e bifată caseta Factură Proforma şi dacă tipul de bază al documentului este Comandă de Vânzări C_DocTypeProforma_ID
numeric(10)
Table
Document Type for Invoice Tip Document pentru Factură Tipul documentului folosit pentru facturi generate din acest document de vânzări Tip Document pentru Factură, indică un tip de document care se va folosi când o factură va fi generată din acest document de vânzări. C_DocTypeInvoice_ID
numeric(10)
Table
Document Type for Shipment Tip Document pentru Expediţie Tip document folosit la transporturi generate din acest document de vânzări Tip document pentru Expediţii indică tipul de document care se va folosi când o expediţie e generată din acest document de vânzări. Acest câmp se afişează doar dacă tipul documentului de bază este Ordin de Vânzare C_DocTypeShipment_ID
numeric(10)
Table
Document is Number Controlled Doc. este controlat prin număr Documentul are o secvenţă de document Caseta de validare 'Doc. este controlat prin număr' arată că acest tip de document va avea un număr de secvenţă. IsDocNoControlled
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Sequence Numerotare document Numerotare document determină numerotarea documentelor Numerotare document indică regula de numerotare utilizată la acest tip de document. DocNoSequence_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Sequence on Complete Suprascrie secvenţa la finalizare Suprascrie secvenţa la finalizarea documentului null IsOverwriteSeqOnComplete
character(1)
Yes-No
Definite Sequence Secvență definitivă null null DefiniteSequence_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Date on Complete Suprascrie data la finalizare Suprascrie data la finalizarea documentului null IsOverwriteDateOnComplete
character(1)
Yes-No
Pick/QA Confirmation Confirmare Ridicare Necesită Confirmarea Ridicării înainte de prelucrare Prelucrare Notei de recepţie necesită Confirmarea ridicării. Reţineţi că expediţiile generate automat de documente ca POS, Comanda depozit, nu pot avea confirmări! IsPickQAConfirm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Ship/Receipt Confirmation Confirmare Expediţie/Recepţie Solicită confirmare expediţie sau recepţie înainte de prelucrare. Prelucrarea expediţiei/recepţiei necesită confirmare. Expediţiile cu documente generate automat (ca POS/Ordin depozit) nu pot avea confirmări.

În cazul mişcării de stoc documentul necesită confirmare de expediţie.

IsShipConfirm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Split when Difference Împarte dacă există diferenţă de cantitate Împarte document când este o diferenţă Dacă confirmarea conţine diferenţe, documentul original este împărţit permiţănd actualizarea Inventarului şi documentului original să (transportul) să fie prelucrat IsSplitWhenDifference
character(1) NOT NULL
Yes-No
Difference Document Document Diferenţă Tip de document pentru generarea Expediţiilor în contestaţie Dacă confirmarea conţine diferenţe, documentul original este împărţit, permiţând prelucrarea documentului original (expediţia) şi actualizarea stocului, iar noul document creat, pentru rezolvarea disputei mai târziu. Până când confirmarea este prelucrată, stocul nu este actualizat. C_DocTypeDifference_ID
numeric(10)
Table
Prepare Split Document Prepare Split Document Prepare generated split shipment/receipt document null IsPrepareSplitDocument
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Transit În tranzit Mişcarea este în tranzit Mişcarea materialului este în tranzit: s-a expediat dar încă nu s-a primit.

Tranzacţia va fi finalizată atunci când se vor finaliza confirmările.

IsInTransit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Counter Document Crează Document contor Crează Document contor Dacă este selectat, crează documentul contor specificat. dacă nu este selectat, se crează document care nu numără pentru acest tip de document. IsCreateCounter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Counter Document Document derivat Implicit Tipul documentului este tipul documentului contor implicit Când folosiţi documente explicite pentru tranzacţii între organizaţii (după ce aţi făcut legătura între Partener şi Organizaţie), puteţi determina ce tip de document este contorul document, pe baza tipului de document din tranzacţia originală.

Exemplu: când generaţi un ordin de vânzare, folosiţi tipul de document Ordin de Vânzare. Modul implicit se poate suprascrie prin definirea unor relaţii explicite între contoarele de documente.

IsDefaultCounterDoc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Charge or Product Mandatory Charge or Product null null IsChargeOrProductMandatory
character(1)
Yes-No
Print Format Format tipărire Formatul de tipărire a datelor Determină modalitatea în care se tipăresc datele. AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Copies Copii document Numărul copiilor tipărite Copii document indică numărul copiilor pentru fiecare document care va fi generat. DocumentCopies
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Traducere

descriere: Traducere


Ajutor Tabul Traducere defineşte un Tip Document într-o altă limbă.


Fișier:Tip de Document - Traducere - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Tradus Această coloană a fost tradusă Caseta de validare Tradus indică dacă această coloană este tradusă. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Text Tipărit Eticheta text tipărită pe un document sau corespondenţă. Eticheta care se va tipări, indică numele care se va tipări pe un document sau o corespondenţă. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Document Note Notă document Informaţii suplimentare pentru un document Notă document se utilizează pentru înregistrarea unor informaţii suplimentare referitoare la acest produs. DocumentNote
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.