Execuţie Somaţie (fereastră ID-321)

De la iDempiere rofereastră: Execuţie Somaţie

descriere: Întreţine Execuţiile Somaţiilor

Ajutor: Întreţine Execuţiile SomaţiilorTAB: Execuţie Somaţie

descriere: Supraveghere Execuţie Somaţie


Ajutor Supraveghere Execuţie Somaţie


Fișier:Execuţie Somaţie - Execuţie Somaţie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Dunning Date Dată somaţie Data Somaţiei null DunningDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Dunning Somaţie Reguli de Somaţie pentru facturile depăşite Somaţie indică regulile şi metoda de somaţie pentru plăţile restante. C_Dunning_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Nivel Somaţie null null C_DunningLevel_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Create Dunning Run Crează Execuţie somaţie Crează Execuţie somaţie pe baza criteriului Nivel somaţie null Processing
character(1)
Button
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Send Trimite null null SendIt
character(1)
Button
TAB: Detalii Somaţie

descriere: Înregistrare Execuţie Somaţie


Ajutor Gestionează detaliile scrisorii de somaţie către un partener


Fișier:Execuţie Somaţie - Detalii Somaţie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Run Execuţie Somaţie Execuţie Somaţie null C_DunningRun_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Nivel Somaţie null null C_DunningLevel_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Locaţie partener Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Amount Sumă Sumă Sumă Amt
numeric NOT NULL
Amount
Sales Representative Reprezentant vânzări Reprezentant vânzări sau agent Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Note Notă Informaţii adiţionale definite de utilizator Câmpul Notă permite introducerea opţională a unor informaţii definite de utilizator referitor la această înregistrare. Note
character varying(2000)
Text
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Linie

descriere: Linie Execuţie Somaţie


Ajutor Gestionează informaţiile Liniei Execuţie Somaţie


Fișier:Execuţie Somaţie - Linie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Run Entry Înregistrare execuţie somaţie Înregistrare execuţie somaţie null C_DunningRunEntry_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Plată / Încasare Identificator Plată / Încasare Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Invoice Payment Schedule Progam Plată Factură Progam Plată Factură Progamul de Plată a Facturilor determină când sunt scadente plăţile parţiale. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Amount Sumă Sumă Sumă Amt
numeric NOT NULL
Amount
In Dispute În contestaţie Documentul este în contestaţie Documentul este în contestaţie. Utilizază "Cereri" pentru a urmări detaliile. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Open Amount Sold Valoare soldului null OpenAmt
numeric NOT NULL
Amount
Converted Amount Valoare convertită Valoare convertită Valoare convertită este rezultatul înmulţirii Valorii sursă cu Curs conversie pentru această monedă destinaţie. ConvertedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Days due Zile scadenţă Număr zile scadenţă (negativ: numărul zilelor până la scadenţă) Zile scadenţă se calculează din diferenţa dintre data emiterii facturii şi data termenului de plată. Un număr negativ indică numărul zilelor până la scadenţă, iar un număr pozitiv indică numărul zilelor restante. DaysDue
numeric(10) NOT NULL
Integer
Times Dunned Numărul somaţiilor De cîte ori a fost somat null TimesDunned
numeric(10) NOT NULL
Integer
Fee Amount Valoare Taxă Valoare Taxă in moneda facturii Valoare Taxă arată suma cerută ca plată pentru o scrisoare de somaţie pentru facturi restante. Acest câmp se va afiţa doar dacă a fost bifată caseta de validare taxe. FeeAmt
numeric NOT NULL
Amount
Interest Amount Valoare profit Valoare profit Valoare profit indică orice profit plătit sau încasat pe un document InterestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Total Amount Total general Total general Total general indică suma totală de pe document. TotalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.