Categorie Produs (fereastră ID-144)

De la iDempiere rofereastră: Categorie Produs

descriere: Înteţine Categoriile de Produs

Ajutor: Această fereastră permite definirea unor grupe de produse. Aceste grupuri se pot folosi la generarea Listelor de preţ, definirea marjelor şi pentru atribuirea diferiţilor parametrii de contabilitate a produselor.TAB: Categorie de Produs

descriere: Categorie de Produs


Ajutor Categoria Produs definşte gruparea produselor. Se poate utiliza la construirea listelor de preţuri.


Fișier:Categorie Produs - Categorie de Produs - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Parent Product Category Părinte Categorie Produs null null M_Product_Category_Parent_ID
numeric(10)
Table
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Material Policy Politica materialelor Politica de mişcare a materialelor Politica de mişcare a materialelor determină fluxul în stoc (FiFo sau LiFo) dacă nu s-a selectat o Instanţă Produs.

Aceasta se specifică la nivelul categoriei de produse, iar pentru categoriile de produse care nu au specificată o politică se foloseşte politica specificată la nivelul societăţii.

Politica nu poate contrazice metoda costurilor (de ex. politica de mişcare Fifo şi metoda costurilor Lifo).

MMPolicy
character(1) NOT NULL
List
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Planned Margin % Marjă planificată % Marja planificată a Proiectului în procente Procentul de Marjă planificată indică procentul de marjă anticipat pentru acest proiect sau această linie de proiect PlannedMargin
numeric NOT NULL
Number
Asset Group Grup Imobilizare Grupul Imobilizărilor Grupul de imobilizari determină conturile implicite. Dacă un grup de imobilizări este selectat în categoria de produs, imobilizările se crează când se livrează imobilizarea. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Color Culoare tipărire Culoare utilizată pentru tipărire şi afişare Culori utilizate pentru tipărire şi afişare AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Contabilitate

descriere: Parametri Contabilităţii


Ajutor Tabul Contabilitate defineşte parametri impliciţi de contabilitate. Orice produs care utilizează o categorie de produs poate moşteni parametri impliciţi ai categoriei.


Fișier:Categorie Produs - Contabilitate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Category Categorie de Produs Categorie de Produs Identifică categoria din care face parte acest produs. Categoriile de produse se utilizează la stabilirea preţurilor şi la selectare. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Metoda Indică cum se vor calcula costurile Indică metoda de calcul a costurilor (Standard, Mediu,LIFO, FIFO). Metoda de stabilire a costurilor implicită e definită la nivelul schemei contabile şi poate fi suprascrisă opţional în categoria produsului. Metoda costurilor nu poate intra în conflict cu Politica de mişcare a materialelor (definită în Categorie de Produs) CostingMethod
character(1)
List
Costing Level Nivel de stabilire a costurilor Cel mai mic nivel de toalizare a informaţiilor privind costurile Dacă doriţi să ţineţi diferite costuri per organizaţie (depozit) sau pe Loturi. Nivel de stabilire a costurilor se defineşte pentru fiecare Schemă contabilă şi poate fi suprascris de Categoria de Produs şi de Schema contabilă. CostingLevel
character(1)
List
Product Asset Cont de stoc Cont pentru Mărfuri (Stoc) Cont de stoc arată contul folosit pentru evaluarea acestui produs în stoc. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Cont de cheltuieli Cont de Cheltuieli privind mărfurile 'Cont de cheltuieli' arată contul utilizat la înregistrarea cheltuielilor asociate cu acest produs. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Ajustare costuri Cont pentru Ajustarea costurilor produsului Cont utilizat pentru înregistrarea ajustării costurilor produselor (ex. costuri de transport) P_CostAdjustment_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Clearing Cont de decontare Cont de decontare (clearing) produs Cont folosit pentru postarea de potrivire produs (articol) cheltuieli (de exemplu, factură furnizor, potrivire factura). Ar trebui să utilizaţi un alt cont decât cel de cheltuială produse, dacă doriţi să se diferenţieze costurile legate de servicii față de costurile legate de articol. Soldul contului de decontare ar trebui să fie zero şi conturile pentru diferenţa de timp între primirea facturii şi potrivire. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10)
Account
Product COGS Cont de Cost Produs Cont pentru costul bunurilor vândute Contul de cheltuială arată contul utilizat când se înregistrează costurile asociate cu acest produs. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Varianţă Preţ de achiziţie Diferenţă dintre Costul standard şi Preţul de achiziţie (VPA) Varianţă Preţ de achiziţie este utilizat la stabilirea Costurilor standard. Ea reflectă diferenţa dintre Costul standard şi Preţul de achiziţie. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Varianţă Preţ facturare Diferenţa între costuri şi preţul de facturare Varianţă Preţ facturare este utilizată pentru a reflecta diferenţa dintre costul curent şi preţul de facturare. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received Reducere financiară primită Cont de reducere financiară primită Contul de Reducere financiară primită indică contul pentru reducerile comerciale primite în facturile furnizorului P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Reducere financiară acordată Cont Reducere financiară acordată Contul de Reducere financiară acordată indică contul pentru acordarea reducerilor comerciale în facturile clientului. P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Cont de venit Cont pentru venituri din vânzarea mărfurilor 'Cont de venit' arată contul utilizat pentru înregistrarea veniturilor din vânzări pentru acest produs. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
Copy Accounts Copiază conturi Copiază şi înlocuieşte conturile la Produsele din această categorie Procesul Copiază conturi va prelua conturile definite pentru o categorie de produs şi le va copia în orice produs care se referă la această categorie. Dacă exiistă un cont la nivelul de produs, va fi înlocuit. Processing
character(1)
Button
TAB: Produs Clasificat

descriere: Produs atribuit la Categorie Produs.


Ajutor null


Fișier:Categorie Produs - Produs Clasificat - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Category Categorie de Produs Categorie de Produs Identifică categoria din care face parte acest produs. Categoriile de produse se utilizează la stabilirea preţurilor şi la selectare. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Grupare Aceasta este o entitate de totalizare O entitate de totalizare reprezintă o ramură într-un arbore mai degrabă decât un nod de sfârşit. Entităţile de totalizare se utilizează la raportare şi nu au proria lor valoare. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued Abandonat Acest produs nu mai este disponibil Caseta de validare Abandonat indică un produs care nu mai este disponibil. Discontinued
character(1)
Yes-No
Product Type Tipul Produsului Tipul Produsului Tipul Produsului determină de asemenea parametrii contabili. ProductType
character(1) NOT NULL
List
Expense Type Tipul Cheltuielii Tip de Raport de cheltuieli null S_ExpenseType_ID
numeric(10)
Table Direct
Resource Resursă Resursă null S_Resource_ID
numeric(10)
Table Direct
Featured in Web Store Afişat în Magazinul virtual Dacă se selectează, produsul se afişează în căutarea iniţială. În afişarea produselor în Magazinul virtual, produsul e afişat în pagina iniţială dacă nu se introduce nici un criteriu de căutare. Ca să fie afişat, produsul trebuie să fie în lista de preţ utilizată şi opţiunea 'Se vinde' trebuie să fie bifată. IsWebStoreFeatured
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.