Schema contabilă (fereastră ID-125)

De la iDempiere rofereastră: Schema contabilă

descriere: Întreţine Schemele contabile. Pentru ca modificările să fie efective, trebuie să vă reconectaţi.

Ajutor: Fereastra Schema contabilă defineşte o metodă de contabilitate şi conturile care se vor utiliza. Crează şi activează elementele pentru o contabilitate detaliată a Partenerilor, produselor, Locaţiilor etc. Revizuiţi şi modificaţi conturile implicite ale Cărţii mari. Conturile utilizate în tranzacţii depind de organizaţiile pentru care se efectuează aceste tranzacţii.TAB: Schemă Contabilă

descriere: Defineşte structura Schemei Contabile


Ajutor Tabul Schemă Contabilă defineşte controalele utilizate în contabilitate. Fiecare Organizaţie va selecta o Schemă Contabilă.


Fișier:Schema contabilă - Schemă Contabilă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
GAAP PCGA Principii Contabile General Acceptate PCGA identifică principiile contabile la care va adera acestă schemă contabilă. GAAP
character(2) NOT NULL
List
Commitment Type Tipul Angajamentului Crează Angajamente şi/sau Rezervări pentru Controlul bugetului Tipul de înregistrarea contabilă Angajamnete se crează cănd se înregistrează Comenzile de Achiziţie. Tipul de înregistrarea contabilă Rezervări se crează cănd se înregistrează Necesare. Aceste înregistrări se utilizează pentru controlul bugetului. CommitmentType
character(1) NOT NULL
List
Accrual Independenţa exerciţiilor Indică dacă se va utiliza Independenţa exerciţiilor sau The Accrual checkbox indică if this accounting schema will use accrual based account or cash based accounting. The Accrual method recognizes revenue when the product or service is delivered. Cash based method recognizes income when then payment is received. IsAccrual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Metoda Indică cum se vor calcula costurile Indică metoda de calcul a costurilor (Standard, Mediu,LIFO, FIFO). Metoda de stabilire a costurilor implicită e definită la nivelul schemei contabile şi poate fi suprascrisă opţional în categoria produsului. Metoda costurilor nu poate intra în conflict cu Politica de mişcare a materialelor (definită în Categorie de Produs) CostingMethod
character(1) NOT NULL
List
Cost Type Tipul Costului Tipul Costului Puteţi defini tipuri multiple de cost. Un tip de cost selectat în Schema Contabilităţii se foloseşte la contabilitate. M_CostType_ID
numeric(10)
Table Direct
Costing Level Nivel de stabilire a costurilor Cel mai mic nivel de toalizare a informaţiilor privind costurile Dacă doriţi să ţineţi diferite costuri per organizaţie (depozit) sau pe Loturi. Nivel de stabilire a costurilor se defineşte pentru fiecare Schemă contabilă şi poate fi suprascris de Categoria de Produs şi de Schema contabilă. CostingLevel
character(1) NOT NULL
List
Adjust COGS Adjustare Cost marfă vândută Adjustare Cost marfă vândută Pentru metodele de stabilire a costurilor după factură, puteţi ajusta costul bunurilor vândute. În momentul expediţiei, s-ar putea să nu fi primit factura pentru recepţie sau ajustările de cost cum ar fi transportul, vama, etc. IsAdjustCOGS
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Automatic Period Control Controlul automat al perioadei Dacă este selectat, perioadele se deschid şi se închid automat În acest caz, perioadele sunt deschise şi închise în funcţie de data curentă. Dacă este activat controlul manual, trebuie să deschideţi şi să închideţi perioadele explicit. AutoPeriodControl
character(1) NOT NULL
Yes-No
Period Perioadă Perioadă a Calendarului Perioada indică un interval exclusiv al datelor unui calendar. C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
History Days Zile trecute Numărul de zile permise pentru înregistrări în urmă (bazat pe data sistemului) Dacă este activat Controlul automat a perioadei, perioada curentă se calculează în funcţie de data sistemului şi se pot face înregistrări pentru toate zilele perioadei curente. Zile Trecute permite înregistrări pentru perioadele anterioare. Ex. dacă azi este 15 Mai şi Zile Trecute este stabilit la 30, atunci puteţi înregistra înapoi până în 15 Aprilie Period_OpenHistory
numeric(10)
Integer
Future Days Zile viitoare Număr de zile pentru a efectua înregistrarea în contabilitate la o dată viitoare (bazat pe data sistemului) Dacă este activat Controlul automat a perioadei, perioada curentă este calculată în funcţie de data sistemului şi puteţi să înregistraţi în contabilitate la toate zilele din perioada curentă. "Zile Viitoare" activează înregistrările contabile pentru perioade viitoare. Ex. dacă azi este 15 Aprilei şi "Zile Viitoare" este stabilit la 30, atunci puteţi să faceţi înregistrări în contabilitate până la 15 Mai Period_OpenFuture
numeric(10)
Integer
Element Separator Separator Element Separator Element Separator Element defineşte delimitatorul tipărit între elementele structurii. Separator
character(1) NOT NULL
String
Use Account Alias Utilizează Alias Cont Posibilitatea de a selecta combinaţie (parţială) de conturi după un Alias Caseta de validare Alias arată că combinaţia de conturi poate fi selectată utilizând un alias definit de utilizator sau o combinaţie de taste. HasAlias
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Trade Discount Înregistrare reducere comercială Generează înregistrări contabile pentru reduceri comerciale Dacă factura se bazează pe un articol cu preţ de listă, valoarea bazată pe preţul de listă şi reducerea sunt contabilizate în locul valorii nete.
 Exemplu: Cantitatea 10 - Preţ de Listă: 20 - Preţ actual: 17
 Dacă s-a selectat pentru o factură la client, se înregistrează 200 la venituri din vânzarea bunurilor şi 30 la reducere acordată - în loc de 170 la venituri.
 În acelaşi mod se procedează şi cu facturile furnizorului.
    
IsTradeDiscountPosted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Services Separately Post Services Separately Differentiate between Services and Product Receivable/Payables If selected, you will post service related revenue to a different receivables account and service related cost to a different payables account. IsPostServices
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Correction Corectare taxă Tipul corectării taxei Determină dacă şi când se corectează taxa. Reducerea poate fi acceptată sau acordată chiar dacă nu s-a făcut plata integrală; efectele de plătit sau încasat pot fi parţiale sau complete. TaxCorrectionType
character(1)
List
Explicit Cost Adjustment Ajustare explicită a costului Înregistrează Ajustarea costului, explicit Dacă este selectat, costurile de transport sunt înregistrate în contul liniei iar apoi aceste înregistrări sunt stornate în conturile de ajustare a costurilor. Dacă nu este selectată, se înregistrează direct în conturile de ajustare a costurilor. IsExplicitCostAdjustment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Only Organization Numai Organizaţie Crează înregistrări contabile numai pentru această Organizaţie Când aveţi mai multe Scheme Contabile, ve-ţi dori să restricţionaţi generarea înregistrărilor contabile pentru schemele contabile suplimentare (nu pentru cea primară). Exemplu: Aveţi organizaţii RO şi oranizaţii FR. Schema contabilă principală este în RON, iar cea secundară în EUR. Dacă, pentru schema contabilă EUR selectaţi organizaţiile FR, nu se vor crea înregistrări contabile pentru tranzacţiile organizaţiilor RO în EUR. AD_OrgOnly_ID
numeric(10)
Table
Allow Negative Posting Permite solduri negative null Atenţie: pentru contabilizarea în partidă dublă această bifă trebuie să fie setată. IsAllowNegativePosting
character(1)
Yes-No
Create GL/Default Crează conturile implice Crează conturile implice dintr-o Schemă contabilă existentă Crează conturile implice prin copierea conturilor dintr-o Schemă contabilă existentă Processing
character(1)
Button
Post if Clearing Equal Utilizare cont intermediar Prin această bifă se stabilește dacă aplicația trebuie să contabilizeze când contul intermediar și cel final sunt identice Prin această bifă se stabilește dacă aplicația trebuie să contabilizeze când contul intermediar și cel final sunt identice IsPostIfClearingEqual
character(1)
Yes-No
TAB: Element de cont

descriere: Defineşte a elementele combinaţiei de cont


Ajutor Tabul Element de cont defineşte elementele care formează combinaţia contului. Numele definit se va afişa în documente. De asemenea se indică ordinea elementelor şi dacă ele sunt echilibrate şi obligatorii.


Fișier:Schema contabilă - Element de cont - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Acct.Schema Element Element Schemă contabilă null null C_AcctSchema_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Type Tip Tipul Elementului (cont sau definit de utilizator) Tipul Elementului indică dacă acest element este elementul cont sau un element Definit de Utilizator. ElementType
character(2) NOT NULL
List
Element Element Cont Contul identifică, unic, un Tip de Cont. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de Plan de Conturi. C_Element_ID
numeric(10)
Table Direct
Balanced Echilibrat null null IsBalanced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Obligatoriu Această coloană necesită introducerea de date Câmpul trebuie să conţină o valoare pentru ca înregistrarea să fie salvată în Baza de date. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Organization Organizaţie Entitate organizaţională într-o societate O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - exemple: magazin, departament. Org_ID
numeric(10)
Table
Account Element Cont Plan de Conturi Conturile pot fi conturi naturale sau valori definite de utilizator. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Search
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Address Adresa Locaţia sau Adresa Câmpul Locaţie/Adresă defineşte locaţia unei entităţi.

Câmpurile care sunt afişate în editorul de adresă sunt determinate în funcţie de câmpul .

C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Sales Region Zonă comercială Acoperire zonă comercială Zonă comercială indică o zonă specifică de acoperire a vânzării. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activitate Activitate comercială Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Conturi generale

descriere: Conturi generale


Ajutor Tabul Conturi generale defineşte modul de tratare a erorilor precum şi conturile necesare pentru înscrierile în jurnale.


Fișier:Schema contabilă - Conturi generale - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Use Suspense Balancing Utilizează echilibare nesigură null null UseSuspenseBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Balancing Acct Cheltuieli privind operaţiile de capital null null SuspenseBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Use Suspense Error Use Suspense Error null null UseSuspenseError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Error Acct Suspense Error Acct null null SuspenseError_Acct
numeric(10)
Account
Use Currency Balancing Utilizează echilibrare valutară null null UseCurrencyBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Balancing Acct Cont Reglementare valută Cont utilizat atunci când o valută nu este echilibrată. Cont Reglementare valută arată contul utilizat când o valută nu este echilibrată (în general datorită rotunjirii) CurrencyBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Retained Earning Acct Retained Earning Acct null null RetainedEarning_Acct
numeric(10)
Account
Income Summary Acct Income Summary Acct Income Summary Account null IncomeSummary_Acct
numeric(10)
Account
Intercompany Due To Acct Asociaţi creanţe Intercompany Due To / Cont de cheltuieli Asociaţi Creanţe arată contul ce reprezintă bani datoraţi altor organizaţii . IntercompanyDueTo_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Intercompany Due From Acct Asociaţi conturi curente Intercompany Due From / Cont de venituri Asociaţi conturi curente arată contul ce reprezintă bani datoraţi acestei organizaţii de către alte organizaţii.

IntercompanyDueFrom_Acct

IntercompanyDueFrom_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
PPV Offset PPV Offset Purchase Price Variance Offset Account Offset account for standard costing purchase price variances. The counter account is Product PPV. PPVOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset Diferenţă Angajament Cont de Diferenţă Angajament Bugetar Contul de Diferenţă Angajament se utilizează pentru contabilizarea Angajamentelor şi Rezervărilor. În general este un cont special de câştiguri şi pierderi. CommitmentOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset Sales Commitment Offset Sales Budgetary Commitment Offset Account for Sales The Commitment Offset Account is used for posting Commitments Sales and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. CommitmentOffsetSales_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
TAB: Implicite

descriere: Conturi Implicite


Ajutor Tabul Implicite afişează conturile implicite pentru o Schemă Contabilă. Aceste valori se vor afişa când se deschide un document nou. Utilizatorul poate înlocui aceste conturi implicite în document.


Fișier:Schema contabilă - Implicite - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Customer Receivables Creanţe clienţi Cont pentru Creanţe Clienţi Conturile pentru Creanţe Clienţii indică contul utilizat pentru înregistrarea tranzacţiilor pentru clienţii neîncasaţi. C_Receivable_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Receivable Services Servicii Client Cont pentru Servicii vîndute clienţilor Cont pentru înregistrarea Serviciilor, dacă doriţi să face o diferenţiere între produsele şi serviciile vândute. Acest cont se utilizeată numa dacă aceasată opţiune s-a validat în Schema Contabilă. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Customer Prepayment Clienţi creditori Cont pentru avansuri încasate de la clienţi Indică contul care se utilizează pentru înregistrarea avansurilor de la un client. C_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Expense Reduceri acordate Cont Cheltuieli cu reduceri acordate Indică contul care va fi soldat cu cheltuielile pentru reducerea plăţilor. PayDiscount_Exp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Write-off Creanţe nerecuperabile Cont pentru Creanţele nerecuperabile Este contul în care se înregistrează pierderile din creaţele clienţilor. WriteOff_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receivables Not-invoiced Receivables Account for not invoiced Receivables The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceivables_Acct
numeric(10)
Account
Not-invoiced Revenue Not-invoiced Revenue Account for not invoiced Revenue The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. NotInvoicedRevenue_Acct
numeric(10)
Account
Unearned Revenue Venituri în avans Cont pentru Venituri în avans Venituri în avans indică contul utilizat pentru înregistrarea facturilor expediate pentru produsele şi serviciile care încă nu sunt livrate. Este utilizat în recunoaşterea veniturilor UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Liability Furnizori de bunuri Cont pentru furnizori de bunuri Este contul utilizat la înregistrarea operaţiilor pentru furnizorii de bunurile livrate V_Liability_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Service Liability Furnizori de servicii Cont pentru furnizori de servicii Contul "Furnizori de servicii" indică contul utilizat pentru înregistrarea obligaţiilor pentru servicii. Este utilizat dacă doriţi să faceţi deosebire între obligaţii pentru produse şi servicii. V_Liability_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Prepayment Furnizori debitori Cont pentru plăţile în avans a furnizorului Este contul utilizat la înregistrarea operaţiilor de plăţi în avans a furnizorului. V_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Revenue Reduceri obţinute Cont de venituri din reduceri obţinute Indică contul care va fi soldat cu veniturile din reducerea plăţilor. PayDiscount_Rev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receipts Recepţie nefacturată Cont pentru recepţii nefacturate Cont Recepţie Nefacturată arată contul folosit pentru înregistrarea materialelor recepţionate care nu au fost încă facturate NotInvoicedReceipts_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Withholding Withholding Account for Withholdings The Withholding Account indicates the account used to record withholdings. Withholding_Acct
numeric(10)
Account
Employee Prepayment Employee Prepayment Account for Employee Expense Prepayments The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. E_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
Employee Expense Employee Expense Account for Employee Expenses The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. E_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Product Asset Cont de stoc Cont pentru Mărfuri (Stoc) Cont de stoc arată contul folosit pentru evaluarea acestui produs în stoc. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Cont de cheltuieli Cont de Cheltuieli privind mărfurile 'Cont de cheltuieli' arată contul utilizat la înregistrarea cheltuielilor asociate cu acest produs. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Ajustare costuri Cont pentru Ajustarea costurilor produsului Cont utilizat pentru înregistrarea ajustării costurilor produselor (ex. costuri de transport) P_CostAdjustment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Clearing Cont de decontare Cont de decontare (clearing) produs Cont folosit pentru postarea de potrivire produs (articol) cheltuieli (de exemplu, factură furnizor, potrivire factura). Ar trebui să utilizaţi un alt cont decât cel de cheltuială produse, dacă doriţi să se diferenţieze costurile legate de servicii față de costurile legate de articol. Soldul contului de decontare ar trebui să fie zero şi conturile pentru diferenţa de timp între primirea facturii şi potrivire. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Cont de venit Cont pentru venituri din vânzarea mărfurilor 'Cont de venit' arată contul utilizat pentru înregistrarea veniturilor din vânzări pentru acest produs. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product COGS Cont de Cost Produs Cont pentru costul bunurilor vândute Contul de cheltuială arată contul utilizat când se înregistrează costurile asociate cu acest produs. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Varianţă Preţ de achiziţie Diferenţă dintre Costul standard şi Preţul de achiziţie (VPA) Varianţă Preţ de achiziţie este utilizat la stabilirea Costurilor standard. Ea reflectă diferenţa dintre Costul standard şi Preţul de achiziţie. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Varianţă Preţ facturare Diferenţa între costuri şi preţul de facturare Varianţă Preţ facturare este utilizată pentru a reflecta diferenţa dintre costul curent şi preţul de facturare. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received Reducere financiară primită Cont de reducere financiară primită Contul de Reducere financiară primită indică contul pentru reducerile comerciale primite în facturile furnizorului P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Reducere financiară acordată Cont Reducere financiară acordată Contul de Reducere financiară acordată indică contul pentru acordarea reducerilor comerciale în facturile clientului. P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
(Not Used) (Not Used) Warehouse Inventory Asset Account - Currently not used The Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value. W_Inventory_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Adjustment Inventory Adjustment Account for Inventory value adjustments for Actual Costing In actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account. W_InvActualAdjust_Acct
numeric(10)
Account
Warehouse Differences Diferenţe depozit Cont Diferenţe depozit Cont Diferenţe depozit arată contul folosit la înregistrarea diferenţelor identificate în timpul iventarierii stocurilor. W_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Revaluation Inventory Revaluation Account for Inventory Revaluation The Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation. W_Revaluation_Acct
numeric(10)
Account
Project Asset Capital proiect Contul Capital proiect Contul 'Capital proiect' este contul utilizat ca şi cont final de capital în proiectele de capital. PJ_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Progress Proiect în Execuţie Cont pentru Proiect în Execuţie Cont Proiect în Execuţie este contul utilizat în proiectele de capital până când proiectul este complet PJ_WIP_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
Bank Asset Cont la bancă Contul în care se înregistrează operaţiile cu banca. null B_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank In Transit Banca în tranzit Sume în curs de decontare Banca în Tranzit identifică contul utilizat pentru sume în curs de decontare. B_InTransit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Account The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. B_Unidentified_Acct
numeric(10)
Account
Unallocated Cash Numerar nealocat Contul de clearing numerar nealocat Recipise nealocate la facturi B_UnallocatedCash_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Selection Selectare plată AP Payment Selection Clearing Account null B_PaymentSelect_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Expense Bank Expense Bank Expense Account The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. B_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Bank Interest Expense Cheltuieli bancare cu dobânzile Cont Cheltuieli bancare cu dobânzile Contul Cheltuieli bancare cu dobânzile identifică contul utilizat pentru înregistrarea cheltuielilor cu dobânzile. B_InterestExp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Interest Revenue Venituri din dobânzi bancare Cont Venituri din dobânzi bancare Contul Venituri din dobânzi bancare identifică contul utilizat pentru înregistrarea veniturilor din dobânzi la această bancă. B_InterestRev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Account The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. B_RevaluationGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Account The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. B_RevaluationLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Account The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Account The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementGain_Acct
numeric(10)
Account
Tax Due TVA colectată Cont pentru TVA colectată Cont TVA colectată T_Due_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Liability Tax Liability Account for Tax declaration liability The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration. T_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Tax Credit TVA deductibilă Cont pentru TVA deductibilă Cont pentru TVA deductibilă T_Credit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Receivables Tax Receivables Account for Tax credit after tax declaration The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration. T_Receivables_Acct
numeric(10)
Account
Tax Expense Cont taxe nedeductibile Cont taxe nedeductibile Contul de înregistrare a taxelor nedeductibile. T_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Account Cont de cheltuieli Cont de cheltuieli suportate de furnizori Contul de cheltuieli identifică contul utilizat la înregistrarea cheltuielilor plătite furnizorilor. Ch_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue Account The Charge Revenue Account identifies the account to use when recording charges paid by customers. Ch_Revenue_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Gain Acct Câştiguri nerealizate Cont de câştiguri nerealizate din reevaluarea valutei Contul de câştiguri nerealizate este contul utilizat când se înregistrează câştigurile acumulate din reevaluarea valutei care trebuie realizată. UnrealizedGain_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Unrealized Loss Acct Pierderi nerealizate Cont de pierderi nerealizate din reevaluarea valutei Contul de pierderi nerealizate este contul care se foloseşte la înregistrarea pierderilor rezultate din reevaluarea valutei care trebuie realizată. UnrealizedLoss_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Realized Gain Acct Venituri din dif. curs valutar Venituri din diferenţe de curs valutar Venituri din dif. curs valutar arată contul care se va folosi pentru a înregistra câştigurile obţinute din reevaluarea monedei care s-a utilizat. RealizedGain_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Realized Loss Acct Cheltuieli din dif. curs valutar Cheltuieli din diferenţe de curs valutar Cheltuieli din dif. de curs valutar arată contul utilizat la înregistrările pierderilor cauzate de reevaluarea monedei care s-a utilizat. RealizedLoss_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Asset Cont de casă Cont de casă Contul de casă arată contul care se va folosi pentru înregistrarea operaţiunilor de casă. CB_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Differences Diferenţe casă (Neutilizat) Cont pentru Diferenţe registru casă (Neutilizat) Contul pentru Diferenţe registru casă identifică contul care va fi utilizat la înregistrarea oricăror diferenţe care afectează acest registru de casă. CB_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Transfer Transfer numerar Contul de clearing pentru transfer de numerar Cont pentru plata facturilor în numerar CB_CashTransfer_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Expense Cheltuieli diverse casă (Neutilizat) Cont Cheltuieli diverse casă Contul Cheltuieli diverse casă identifică acel cont care se va folosi la înregistrarea cheltuielilor nenominalizate pe articole. CB_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Receipt Venituri diverse casă (Neutilizat) Contul de Venituri diverse casă (Neutilizat) Contul Venituri diverse casă identifică acel cont care se va folosi la înregistrarea veniturilor nenominalizate pe articole. CB_Receipt_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Add or Copy Accounts Copiază conturi Copiază şi înlocuieşte toate conturile cu cele implicite (PERICULOS!!!) Fie copiază conturile lipsă - fie copiază şi suprascrie toate conturile implicite. Dacă copiaţi şi suprascrieţi valorile implicite curente, trebuie să repetaţi actualizările anterioare. Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.