Raportare ierarhică (fereastră ID-360)

De la iDempiere rofereastră: Raportare ierarhică

descriere: Defineşte Raportarea ierarhică

Ajutor: Raportarea ierarhică permite selectarea unor rapoarte Ierarhizate/Arbori. Segmente de contabilizare ca de exemplu Organizaţia, Contul, Produsul pot avea diferite ierarhii adaptate la puncte de vedere a afacerii.TAB: Raportarea Ierarhică

descriere: Raportarea Ierarhică


Ajutor Raportarea Ierarhică permite selectarea unor rapoarte Ierarhizate/Arbori. Segmente de contabilizare ca de exemplu Organizaţia, Contul, Produsul pot avea diferite ierarhii adaptate la puncte de vedere a afacerii.


Fișier:Raportare ierarhică - Raportarea Ierarhică - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Tree Ierarhizarea Organizaţiilor Arbore pentru determinarea ierarhiei organizaţionale Arborii sunt utilizaţi pentru raportare (finală) si acces securizat (via Rol) AD_Tree_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Account Tree Ierahia Conturilor Ierahia Conturilor null AD_Tree_Account_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Activity Tree Ierarhizarea Activităţilor Arbore pentru determinarea ierarhiei activităţilor Arborii sunt folosiţi pentru raportarea finală. AD_Tree_Activity_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
BPartner Tree Ierarhizarea Partenerilor Arbore pentru determinarea ierarhiei partenerilor Arborii (ierarhiile) sunt utlizaţi în rapoartele finale AD_Tree_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Product Tree Ierarhizarea Produselor Arbore pentru determinarea ierarhiei produsului Arborii sunt utilizaţi pentru rapoarte (finale) AD_Tree_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Project Tree Ierarhizarea Proiectelor Arbore pentru determinarea ierarhiei proiectului Arborii sunt utilizaţi pentru rapoarte (finale) AD_Tree_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Campaign Tree Ierarhizarea Campaniilor Arbore pentru determinarea ierarhiei campaniei de marketing Arborii sunt folosiţi pentru raportarea finală AD_Tree_Campaign_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sales Region Tree Ierarhizarea Zonelor comerciale Arbore pentru determinarea ierarhiei zonei comerciale Arborii sunt utilizaţi pentru rapoarte (finale) AD_Tree_SalesRegion_ID
numeric(10) NOT NULL
Table


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.