Utilizator (fereastră ID-108)

De la iDempiere rofereastră: Utilizator

descriere: Întreţinerea utilizatorilor sistemului

Ajutor: Fereastra Utilizator permite definirea fiecărui Utilizator al Sistemului. Utilizatorii pot intra în sistem şi vor avea acces la funcţionalităţi prin unul sau mai multe roluri.TAB: Utilizator

descriere: Utilizator


Ajutor Tabul "Utilizator" defineşte intrarea Utilizatorilor care au acces la sistem.


Fișier:Utilizator - Utilizator - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Search Key Search Key Search key for the record in the format required 7 bit lower case alpha numeric - max length 8 - can be used for operating system names. Value
character varying(40)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comments Comentarii Comentarii sau informaţii adiţionale Câmpul Comentarii permite introducerea unor informaţii suplimetare într-un format liber. Comments
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Locaţie partener Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Address e-mail Adresă de e-mail Adresă de e-mail este ID-ul poştei elecronice pentru acest utilizator şi trebuie specificată complet (ex. joe.smith@company.com). Adresa de e-mail este folosită pentru accesarea aplicaţiilor funcţionale de pe web . EMail
character varying(60)
String
Password Parola Parolă de orice lungime (case sensitive)

Parola pentru acest Utilizator.Parolele sunt cerute pentru a identifica utilizatorii autorizaţi.Puteţi schimba parola via Proces", Reset Parolă ".

Password
character varying(1024)
String
Title Titlu Numele cu care această entitate se referă la noi Titlu indică numele cu care o entitate se referă la noi. Title
character varying(40)
String
User PIN UserPIN null null UserPIN
character varying(20)
String
Birthday Data naşterii Data naşterii sau a aniversării Data naşterii sau a aniversării Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone Telefon Identifică un număr de telefon Câmpul Telefon identifică un număr de telefon Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefon 2 Identifică al doilea număr de telefon. Câmpul Telefon 2 identifică al doilea număr de telefon. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Număr facsimil Fax identifică un număr de facsimil pentru acest Partener sau pentru această Locaţie Fax
character varying(40)
String
Notification Type Tipul Notificării Tip al Notificărilor Email-uri sau Notificări trimise pentru actualizarea cererii. NotificationType
character(1) NOT NULL
List
Position Post Meserie sau ocupaţie null C_Job_ID
numeric(10)
Table Direct
Full BP Access Access deplin la informaţii partener Utilizatorul are access deplin la informaţiile şi resursele partenerului ataşat. Dacă este selectat, utilizatorul are access deplin la informaţiile (documentele ca şi ordine, comenzi, facturi, cereri) şi resursele partenerului ataşat. Dacă nu este selectat, utilizatorul nu are access la aceste informaţii cu excepţia cazului în care îi permiteţi explicit accesul prin intermediul tabului "Access partener". IsFullBPAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail User ID ID utilizator e-mail Nume utilizator (ID) în sistemul e-mail Nume utilizator în sistemul mail este de obicei şirul de caractere dinaintea lui @ din adresa de mail. E necesară dacă serverul de mail necesită autentificare pentru a trimite mailuri. EMailUser
character varying(60)
String
EMail User Password Parolă Utilizator e-mail Parola ID utilizator E necesară dacă serverul de mail solicită autentificare pentru a trimite mailuri. EMailUserPW
character varying(255)
String
Supervisor Supervizor Supervizor pentru acest utilizator sau această organizaţie - utilizat pentru extindere şi aprobare Supervizor indică cine va fi utilizat pentru înaintarea şi extinderea documentelor tipărite în cazul acestui utilizator - sau pentru aprobări. Supervisor_ID
numeric(10)
Search
LDAP User Name Autorizare prin LDAP Autorizare via servicii LDAP (director) Utilizatorul este autorizat via LDAP. Dcaă nu se poate obţine autorizarea, accesul e refuzat - parola e ignorată pentru accesul local. LDAPUser
character varying(60)
String
Trx Organization Organizaţie Trx Realizează sau iniţializează o organizaţie Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Connection Profile Profil conexiune Cum se conectează un client Java la server(e) În funcţie de profilul conexiunii, se utilizează protocoale diferite şi se execută taskuri diferite pe server în loc să se execute pe client. De obicei utilizatorul poate selecta diferite profile, numai dacă nu este limitat de definiţia Utilizator sau Rol. Profilul la nivel de utilizator suprascrie profilul bazat pe Rol. ConnectionProfile
character(1)
List
Auto expand menu Auto expand menu If ticked, the menu is automatically expanded null IsMenuAutoExpand
character(1)
List
Greeting Mod adresare Modul de adresare tipărit pe corespondenţă Identifică modul de adresare care se tipăreşte în scrisoare. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Verify Verificare e-mail Data la care a fost veridicată adresa e-mailul null EMailVerifyDate
timestamp without time zone
Date+Time
Last Contact Ultimul Contact Ultima dată cînd a fost contactată această persoană Ultimul Contact indică data la care acest Partener de Contact a fost contactat. LastContact
timestamp without time zone
Date
Verification Info Verificare Info Verificarea informaţiilor adresei de e-mail Câmpul conţine informaţii adiţionale referitor la cum a fost verificată adresa de e-mail EMailVerify
character varying(40)
String
Last Result Ultimul rezultat Rezultatul ultimului contact Ultimul Rezultat identifică rezultatul ultimului contact. LastResult
character varying(255)
String
Locked Locked null null IsLocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Account Locked Date Account Locked null null DateAccountLocked
timestamp without time zone
Date+Time
Failed Login Count Failed Login Count null null FailedLoginCount
numeric(10) NOT NULL
Integer
Date Last Login Date Last Login null null DateLastLogin
timestamp without time zone
Date+Time
No Password Reset No Password Reset null null IsNoPasswordReset
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Password Changed Date Password Changed null null DatePasswordChanged
timestamp without time zone
Date+Time
Expired Expired null null IsExpired
character(1) NOT NULL
Yes-No
Security Question Security Question null null SecurityQuestion
character varying(1024)
String
Answer Answer null null Answer
character varying(1024)
String
TAB: Roluri Utilizator

descriere: Lista Rolurilor unui Utilizator


Ajutor Tabul "Roluri Utilizator" defineşte Rolurile pe care le poate avea fiecare utilizator. Rolurile vor determina accesul unui Utilizator la ferestre, sarcini, procese şi fuxuri.


Fișier:Utilizator - Roluri Utilizator - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Locţiitor Utilizator

descriere: Locţiitor al Utilizatorului


Ajutor Un utilizator care poate opera pentru acest utilizator .


Fișier:Utilizator - Locţiitor Utilizator - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
User Substitute Locţitor Utilizator Înlocuieşte un Utilizator Un utilizator care poate acţiona în locul altui utilizator. AD_User_Substitute_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Substitute Înlocuitor Entitate care poate fi folosită în locul acestei entităţi. Înlocuitor defineşte entitatea care se va folosi pentru substituirea acestei entităţi. Substitute_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Valid from Valid de la Valid de la, incluzând această dată (prima zi) Data Valid de la, indică prima zi dintr-un interval de zile. ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Valid to Valid pînă la Valid până la, inclusiv această dată (ultima zi) Data Valid până la indică ultima zi dintr-un interval de zile ValidTo
timestamp without time zone
Date
TAB: Atribuire Org

descriere: Atribuire Utilizator la Organizaţie


Ajutor Atribuie utilizatori la organizaţie


Fișier:Utilizator - Atribuire Org - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Valid de la Valid de la, incluzând această dată (prima zi) Data Valid de la, indică prima zi dintr-un interval de zile. ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Valid pînă la Valid până la, inclusiv această dată (ultima zi) Data Valid până la indică ultima zi dintr-un interval de zile ValidTo
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
TAB: Acces Org

descriere: Întreţine Accesul utlizatorului la Org


Ajutor Adaugă societăţile şi organizaţiile la care utilizatorul are acces. Înregistrările de aici vor fi ignorate dacă Rolul, Accesul utlizatorului la Org nu sunt selectate ssa dacă rolul are acces la toate rolurile.Notă:informaţia este ţinută în cache şi e necesară re-logare şi resetarea cache-ului


Fișier:Utilizator - Acces Org - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Numai citire Câmpul se poate numai citi Numai citire arată că acest câmp se poate numai citi. Nu se poate actualiza. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: User Mail

descriere: Mail trimis utilizatorului


Ajutor Archive of mails sent to users


Fișier:Utilizator - User Mail - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Mail Template Şablon scrisoare Şabloane text pentru scrisori Şablon scrisoare indică un şablon pentru mesaje de răspuns. R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Mail Message Mesaj Scrisoare Şablon Mail Magazin Virtual null W_MailMsg_ID
numeric(10)
Table Direct
Created Creat Data la care s-a creat această înregistrare Câmpul "Creat" indică data la care s-a creat această înregistrare. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Message ID ID Mesaj ID Mesaj email ID Mesaj SMTP pentru jurnalizare MessageID
character varying(120)
String
Subject Subiect Subiect Mesaj Mail Subiectul EMail-ului Subject
character varying(255)
String
Mail Text Text scrisoare Text utilizat pentru mesaj de scrisoare Text scrisoare indică textul utilizat pentru mesaje de scrisoare. MailText
character varying(2000)
Text
Delivery Confirmation Confirmare Livrare Confirmare Livrare prin EMail null DeliveryConfirmation
character varying(120)
String
Delivered Livrat null null IsDelivered
character(1)
List
TAB: Interogări

descriere: Vizualizează şi întreţine interogările salvate


Ajutor null


Fișier:Utilizator - Interogări - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Validation code Cod validare Cod de validare Codul de validare afişează data, ora şi mesajul erorii. Code
character varying(2000)
Text Long
TAB: Acces LDAP

descriere: Accesul utilizatorului prin LDAP


Ajutor null


Fișier:Utilizator - Acces LDAP - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Ldap Processor Procesor LDAP Server LDAP pentru autentificarea şi autorizarea sistemelor Adempiere externe The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key. Serverul LDAP permite ca programele dezvoltate de terţi (ex. Apache) să folosească utilizatorii definiţi de sistem şi să-i autorizeze. "o" este codul Societăţii, iar "ou" (opţional) este codul Zonei de interes. AD_LdapProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Interest Area Zonă de Interes Zonă de Interes sau Subiect Zonele de Interes reflectă interesul unui contact pentru un anumit subiect.Zonele de Interes se pot folosi pentru campanii de marketing. R_InterestArea_ID
numeric(10)
Table Direct
Created Creat Data la care s-a creat această înregistrare Câmpul "Creat" indică data la care s-a creat această înregistrare. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Error Eroare A apărut o eroare în execuţie null IsError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Sumar Sumarul acestei sesizări Sumarul permite înregistrarea liberă a unui text care să fie recapitularea acestei sesizări. Summary
character varying(2000)
Text
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.