Asset Disposal (fereastră ID-53049)

De la iDempiere rofereastră: Asset Disposal

descriere: Dispose of Assets

Ajutor: The Asset Disposal window allows you to create the necessary GL entries to dispose of an assetTAB: Step1 Select an Asset

descriere: Select Asset for Disposal


Ajutor null


Fișier:Asset Disposal - Step1 Select an Asset - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Search
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Version No Nr. versiune Număr Versiune null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Nr. Lot Număr Lot (alfanumeric) Număr Lot indică un lot specific din care a făcut parte acest produs. Lot
character varying(255)
String
Serial No Nr. Serie Numărul Serie al produsului Numărul Serie al produsului identifică un produs urmărit, garantat. Poate fi folosit când cantitatea este 1. SerNo
character varying(255)
String
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
Asset Creation Date Asset Creation Date null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date Asset Reval. Date null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
In Service Date Dată PIF Data când imobilizarea s-a pus în funcţiune Data când s-a pus în funcţiune mijlocul fix. De obicei se utilizază ca dată de început a amortizării. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Dată garanţie Data când expiră garanţia Data când expiră garanţia normală sau valabilitatea GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Asset Group Grup Imobilizare Grupul Imobilizărilor Grupul de imobilizari determină conturile implicite. Dacă un grup de imobilizări este selectat în categoria de produs, imobilizările se crează când se livrează imobilizarea. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Owned În proprietate Imobilizarea este în proprietatea organizaţiei Imobilizarea nu poate fi în în posesia, dar e deţinută legal de organizaţie IsOwned
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Possession În posesie Imobilizarea este în posesia organizaţiei Imobilizările care nu sunt in posesie (ex. sunt la un client) şi care sunt sau nu sunt în proprietatea societăţii. IsInPosession
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Locaţie partener Identifică adresa (expediat de la) pentru acest partener de afaceri Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Adresa Locaţia sau Adresa Câmpul Locaţie/Adresă defineşte locaţia unei entităţi.

Câmpurile care sunt afişate în editorul de adresă sunt determinate în funcţie de câmpul .

C_Location_ID
numeric(10)
Search
Locator Locator Locator depozit Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Location comment Comentariu Locaţie Comentarii sau remarci adiţionale privind locaţia null LocationComment
character varying(255)
String
Depreciate Se amortizează Imobilizarea se va amortiza Imobilizarea se utilizează intern şi se va amortiza IsDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fully depreciated Amortizat integral Mijlocul fix este amortizat Costurile mijlocului fix sunt amortizate. IsFullyDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Usable Life - Years Durata de utilizare - Ani Duratei de utilizare a imobilizării exprimată în ani Duratei de utilizare a imobilizării exprimată în ani UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Durata de utilizare - Luni Durata de utilizare a imobilizării exprimată în luni Durata de utilizare a imobilizării exprimată în luni UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Life use Durată de utilizare Unităţile de uz până când imobilizarea nu mai poate fi folosită Durată utilizare şi utilizarea reală pot fi folosite pentru a calcula deprecierea LifeUseUnits
numeric
Integer
Use units Unitate Utilizare Unităţi de uz momentan ale imobilizării Este suma unităţilor din tab-ul "Utilizare MF" până în acest moment. UseUnits
numeric
Integer
Asset Depreciation Date Dată amortizare imobilizare Data ultimei amortizări Data ultimei amortizări, dacă imobilizarea se utilizează intern şi se amortizează. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Disposed Dezactivat Mijlocul fix este casat, scos din funcţiune sau conservat Mijlocul fix este casat, scos din funcţiune sau conservat IsDisposed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Asset Disposal Date Dată modificare Data la care s-a modificat starea şi/sau valoarea asset-ului null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
Process Now Procesează acum null null Processing
character(1)
Yes-No
TAB: Step2 Asset Disposal

descriere: Process the Disposal


Ajutor null


Fișier:Asset Disposal - Step2 Asset Disposal - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Disposed Reason Code Disposed Reason Code null null A_Disposed_Reason
character varying(10) NOT NULL
List
Disposal Method Disposal Method null null A_Disposed_Method
character varying(10) NOT NULL
List
Disposed Date Disposed Date null null A_Disposed_Date
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Document Date Dată document Data documentului Dată document indică data la care s-a generat documentul. Poate fi (sau nu) aceeaşi cu data contării . DateDoc
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Data contării Data contării Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Period Perioadă Perioadă a Calendarului Perioada indică un interval exclusiv al datelor unui calendar. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Proceeds Proceeds null null A_Proceeds
numeric
Amount
Asset Trade Asset Trade null null A_Asset_Trade_ID
numeric(10)
Table
A_Asset_Disposal A_Asset_Disposal null null Processing
character(1) NOT NULL
Button
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.