Ţară, Regiune şi Localitate (fereastră ID-122)

De la iDempiere rofereastră: Ţară, Regiune şi Localitate

descriere: Întreţine Ţările, Regiunile şi Localităţile

Ajutor: Această fereastră defineşte diferitele entităţi care pot fi folosite în orice câmp de adresă. Defineşte formatul adresei şi asocierea Regiunilor cu Ţările şi Oraşele. Veţi defini de obicei Ţările la nivelul Sistem.TAB: Ţară

descriere: Defineşte Ţara


Ajutor Tabul "Ţară" permite definirea unei ţări în care aveţi afaceri. Valorile introduse aici sunt referenţiate în înregistrările locaţiei pentru Parteneri.


Fișier:Ţară, Regiune şi Localitate - Ţară - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
ISO Country Code Codul ISO a Ţării Codul ISO a ţării din două majuscule conform cu ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html Pentru detalii - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html sau - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Country has Region Ţara are Regiuni Ţara este împărţiă în regiuni Caseta Ţara are Regiuni este bifată dacă ţara definită este împărţită în regiuni. Tabul Regiune este accesibil numai dacă această casetă este bifată. Regiunea este o denumire generică şi poate fi interpretartă ca o împărţire administrativă a teritoriului unei ţări. HasRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Region Regiune Numele Regiunii sau al Judeţului Numele Regiunii sau al Judeţului defineşte numele care se va tipări cînd această regiune sau judeţ se va utiza într-un document. RegionName
character varying(60)
String
Address Print Format Format Tipărire adresă Formatul de Tipărire al adresei Formatul de Tipărire al adresei definieşte formatul utilizat la tipărirea adreselor. Se utilizează următoarele notaţii:

@C@=Localitate (City); @P@=Postal; @A@=Adresă suplimentară (PostalAdd); @R@=Judeţ (Region).

Reţineţi că în funcţie de acest format se determină care câmpuri se vor afişa în fereastra de editare a adresei. De exemplu, dacă formatul este "@C@ @P@" atunci în fereastră nu se va afişa campul de editare a judeţului/regiunii, chiar dacă ţara are regiuni.

DisplaySequence
character varying(20) NOT NULL
String
Reverse Address Lines Inversează liniile adresei Tipăreşte adresa în ordine inversă Dacă NU se selectează, ordinea este Adresa 1, Adresa2, Adresa3, Adresa4, Oraş/Regiune/Judeţ, Ţara.

Dacă se selectează, ordinea este Oraş/Judeţ/Cod Poştal, Ţara. Ordinea Oraş/Judeţ/Cod Poştal este determinată de formatul adresei.

IsAddressLinesReverse
character(1) NOT NULL
Yes-No
Capture Sequence Capture Sequence null The Capture Sequence defines the fields to be used when capturing an address on this country. The following notations are used: @CO@=Country, @C@=City, @P@=Postal, @A@=PostalAdd, @R@=Region, @A1@=Address 1 to @A4@=Address 4. Country is always mandatory, add a bang ! to make another field mandatory, for example @C!@ makes city mandatory, @A1!@ makes Address 1 mandatory. CaptureSequence
character varying(60)
String
Local Address Format Format Adresă locală Format pentru tipărirea acestei Adrese local The optional Local Address Print format defines the format to be used when this address prints for the Country. If defined, this format is used for printing the address for the country rather then the standard address format.

Se folosesc următoarele notaţii:

@C@=Oraş
 @P@=Postal
 @A@=PostalAdd
 @R@=Judeţ
    
DisplaySequenceLocal
character varying(20)
String
Reverse Local Address Lines Inversează liniile adresei locale Tipăreşte adresa locală în ordine inversă Dacă NU se selectează, ordinea este Adresa 1, Adresa2, Adresa3, Adresa4, Oraş/Regiune/Judeţ, Ţara.

Dacă se selectează, ordinea este Oraş/Judeţ/Cod Poştal, Ţara. Ordinea Oraş/Judeţ/Cod Poştal este determinată de formatul adresei locale.

IsAddressLinesLocalReverse
character(1) NOT NULL
Yes-No
Postal Code Format Format cod poştal Formatul codului poştal; Poate conţine elemente cu format fix, Variabile: "_lLoOaAcCa09" Elemente de validare:
    (Spaţiu)   orice caracter
      _	Spaţiu (charactere fixe)
      l	orice Literă a..Z FĂRĂ spaţiu
      L	orice Literă a..Z FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
      o	orice Literă a..Z sau spaţiu
      O	orice Literă a..Z sau spaţiu convertit la majuscule
      a	orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu
      A	orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
      c	orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu
      C	orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
      0	Cifre 0..9 FĂRĂ spaţiu
      9	Cifre 0..9 sau spaţiu
      
      Examplu de format "(000)_000-0000"
    
ExpressionPostal
character varying(20)
String
Additional Postal code Cod poştal suplimentar Are Cod poştal suplimentar Caseta de validare Cod Cod poştal suplimentar indică dacă această adresă utilizează un Cod poştal suplimentar. Dacă este bifată, se afişează un câmp suplimetar pentru a introduce Codul poştal suplimentar. HasPostal_Add
character(1) NOT NULL
Yes-No
Additional Postal Format Format Poştal suplimentar Formatul valorii; Poate conţine elemente cu format fix, Variabile: "_lLoOaAcCa09" Elemente de validare:
   (Spaţiu)    orice caracter
      _	Spaţiu (charactere fixe)
      l	orice Literă a..Z FĂRĂ spaţiu
      L	orice Literă a..Z FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
      o	orice Literă a..Z sau spaţiu
      O	orice Literă a..Z sau spaţiu convertit la majuscule
      a	orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu
      A	orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
      c	orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu
      C	orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
      0	Cifre 0..9 FĂRĂ spaţiu
      9	Cifre 0..9 sau spaţiu
      
      Examplu de format "(000)_000-0000"
    
ExpressionPostal_Add
character varying(20)
String
Phone Format Format telefon Formatul numărului de telefon; Poate conţine elemente cu format fix, Variabile: "_lLoOaAcCa09" Elemente de validare:
   (Spaţiu)    orice caracter
      _	Spaţiu (charactere fixe)
      l	orice Literă a..Z FĂRĂ spaţiu
      L	orice Literă a..Z FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
      o 	orice Literă a..Z sau spaţiu
      O	orice Literă a..Z sau spaţiu convertit la majuscule
      a	orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu
      A	orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
      c	orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu
      C	orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
      0	Cifre 0..9 FĂRĂ spaţiu
      9	Cifre 0..9 sau spaţiu
      
      Exemplu de format "(000)_000-0000"
    
ExpressionPhone
character varying(20)
String
Media Size Media Size Java Media Size The Java Media Size. Example: "MediaSize.ISO.A4" (the package javax.print.attribute.standard is assumed). If you define your own media size, use the fully qualified name.

If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct information

MediaSize
character varying(40)
String
Bank Routing No Format Format Nr. rutare bancară Formatul Numărului de rutare bancară null ExpressionBankRoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No Format Format Nr. cont bancar Formatul Contului bancar null ExpressionBankAccountNo
character varying(20)
String
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6)
Table
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Use Postcode Lookup IsPostcodeLookup null null IsPostcodeLookup
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Cities out of List Allow Cities out of List A flag to allow cities, currently not in the list, to be entered null AllowCitiesOutOfList
character(1)
Yes-No
Lookup URL LookupUrl null null LookupUrl
character varying(100)
String
Lookup Client ID LookupClientID null null LookupClientID
character varying(50)
String
Lookup Password LookupPassword null null LookupPassword
character varying(50)
String
Lookup ClassName LookupClassName null null LookupClassName
character varying(255)
String
TAB: Traducere

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Ţară, Regiune şi Localitate - Traducere - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Ţara Ţara Defineşte o ţară. Fiecare ţară trebuie definită înainte de a fi utilizată în documente. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Tradus Această coloană a fost tradusă Caseta de validare Tradus indică dacă această coloană este tradusă. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Region Regiune Numele Regiunii sau al Judeţului Numele Regiunii sau al Judeţului defineşte numele care se va tipări cînd această regiune sau judeţ se va utiza într-un document. RegionName
character varying(60)
String
TAB: Regiune

descriere: Defineşte Regiunile


Ajutor Tabul "Regiune" permite definirea unei Regiuni într-o Ţară (Accesibil numai dacă opţiunea "Are Regiune" este selectată pentru această Ţară).


Fișier:Ţară, Regiune şi Localitate - Regiune - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Region Regiune Identifică o zonă geografică Regiunea identifică o Regiune unică în această Ţară. C_Region_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Ţara Ţara Defineşte o ţară. Fiecare ţară trebuie definită înainte de a fi utilizată în documente. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1)
Yes-No
TAB: Localitate

descriere: Defineşte Localităţile


Ajutor Tabul Localitate defineşte Localităţile dintr-o Ţară sau Regiune. Localităţile introduse aici nu sunt referenţiate când se introduc adresele.


Fișier:Ţară, Regiune şi Localitate - Localitate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
City Localitate Localitate Localitate într-o ţară C_City_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Ţara Ţara Defineşte o ţară. Fiecare ţară trebuie definită înainte de a fi utilizată în documente. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
Region Regiune Identifică o zonă geografică Regiunea identifică o Regiune unică în această Ţară. C_Region_ID
numeric(10)
Table
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ZIP Cod poştal Cod poştal Cod poştal identifică pentru o entitate codul poştal al adresei. Postal
character varying(10)
String
Area Code Prefix telefon Prefix telefon Prefix de număr de telefon AreaCode
character varying(10)
String
Locode Codloco Cod Locaţie - UN/LOCODE UN/Locode este ocombinaţie de 2 caractere pentru ţară şi 3 caractre pentru localitate, ex. ROOMR este localitatea Oradea (OMR) care se află în Romănia (RO).

See: http://www.unece.org/cefact/locode/service/main.htm

Locode
character varying(10)
String
Coordinates Coordonate Coordonate localizare Această coloană conţine coordonatele geografice ale locaţiei (latitudine/longitudine).

Pentru a evitata utilizarea caracterelor nestandardizate şi a spaţiilor, se va utiliza următoarea reprezentare standard:
0000N 00000V 0000S 00000E
unde ultimele două cifre indică minutele, iar primele două sau trei cifre indică gradele.
Coordinates
character varying(15)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.