Element de cost (fereastră ID-343)

De la iDempiere rofereastră: Element de cost

descriere: Întreţine Element de cost al produsului

Ajutor: Puteţi să vă definiţi propriile elemente de cost a produsuluiTAB: Element de Cost

descriere: Gestionează Element de Cost pentru Produs


Ajutor Puteţi gestiona mai multe Costuri Material. Ce tip de Cost Material e folosit la contabilitate se determină de metoda costurilor.
Definiţi o metodă de cost doar dacă doriţi ca, costul să fie calculat pentru acea metodă. În contabilitate, se foloseşte metoda definită în Schema de Contabilitate sau Cont Categorie Produs.


Fișier:Element de cost - Element de Cost - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cost Element Type Tipul Elementului de Cost Tipul Elementului de Cost null CostElementType
character(1) NOT NULL
List
Costing Method Metoda Indică cum se vor calcula costurile Indică metoda de calcul a costurilor (Standard, Mediu,LIFO, FIFO). Metoda de stabilire a costurilor implicită e definită la nivelul schemei contabile şi poate fi suprascrisă opţional în categoria produsului. Metoda costurilor nu poate intra în conflict cu Politica de mişcare a materialelor (definită în Categorie de Produs) CostingMethod
character(1)
List
Calculated Calculat Valoarea este calculată de sistem Nu puteţi modifica valorile administrate de sistem. IsCalculated
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.