Set atribute (fereastră ID-256)

De la iDempiere rofereastră: Set atribute

descriere: Întreţine Setul de atribute al Produsului

Ajutor: Definiţi Setul de atribute al Produsului pentru a adăuga atribute şi valori adiţionale produsului. Trebuie să definiţi un Set de atribute dacă doriţi să fie permisă urmărirea Nr Lot şi Nr SerialTAB: Set atribute

descriere: Gestionează Set atribute Produs


Ajutor Defineşte Set atribute Produs pentru a adăuga atribute şi valori noi produsului. Trebuie să definiţi un Set de atribute dacă doriţi să permiteţi urmărirea Numărului de Lot şi al Datei de garanţie. Notă: Zilele de Garanţie determină Durata de depozitare unui produs după manufacturare ( Zilele de garanţie ale unui produs determină o Dată service cumpărător după vânzare). Dacă setul de atribute este obligatoriu, o instanţă produs trebuie selectată/creată înainte de a fi expediată.


Fișier:Set atribute - Set atribute - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Instance Attribute Atribut instanţă Atributul produsului este specific cererii (ex. Nr serial, Lot sau Dată garanţie) Dacă se selectează instanţa individuală produsul are acest atribut - ca şi Nr serial sau de Lot individual sau Data de garanţie. Dacă nu e selectat, toate cererile produsului vor împărţi acest atribut (ex. culoare=verde) IsInstanceAttribute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lot Lot Instanţa produsului are număr de lot Pentru produse distincte se pot defini numere de lot. IsLot
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Lot Lot obligatoriu Introducerea unui Lot e obligatorie când se crează o Instanţă Produs null IsLotMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lot Control Control Lot Control Lot Produs Definiţie de creare numere de Lot pentru Produse M_LotCtl_ID
numeric(10)
Table Direct
Lot Char Start Overwrite Caracter de început Lot Indicator de început de Lot/Tranşă - implicit « Dacă nu este definit se va utiliza caracterul implicit « LotCharSOverwrite
character(1)
String
Lot Char End Overwrite Caracter sfârşit Lot Indicator de sfârşit de Lot/Tranşă - implicit » Dacă nu este definit se va utiliza caracterul implicit » LotCharEOverwrite
character(1)
String
Serial No Nr. Serie Produsul solicitat are Număr de serie Pentru produse individuale, puteţi să definiţi Număr de serie IsSerNo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Serial No Nr. Serie obligatoriu Introducerea unui Nr. Serie e obligatorie când se crează o Instanţă Produs null IsSerNoMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Serial No Control Control Nr. serie Control Nr. serie Produs Definiţie de creare numere de serie pentru produse M_SerNoCtl_ID
numeric(10)
Table Direct
SerNo Char Start Overwrite Caracter de început Nr. serie Caracter de început Nr. serie - implicit # Dacă nu este definit, se utilizează caracterul # SerNoCharSOverwrite
character(1)
String
SerNo Char End Overwrite Caracter de sfârşit Nr. serie Caracter de sfârşit Nr. serie - implicit este gol Dacă nu este definit, nu se utilizează nici un caracter SerNoCharEOverwrite
character(1)
String
Guarantee Date Dată garanţie Produsul are garanţie sau dată expirare Pentru produse individuale se poate defini data de garanţie şi de expirare. IsGuaranteeDate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Guarantee Date Dată garanţie obligatorie Introducerea unei Date de garanţie e obligatorie când se crează o Instanţă produs null IsGuaranteeDateMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Guarantee Days Zile de garanţie Numărul de zile pentru care produsul este garatat sau valabil Dacă valoarea este 0, nu există limită de garanţie sau valabilitate, altfel data garanţiei se calculează adunând zilele la data livrării. GuaranteeDays
numeric(10)
Integer
Mandatory Type Tip obligatoriu Specificarea unei Instanţe atribut produs este obligatorie null MandatoryType
character(1) NOT NULL
List
TAB: Utilizare atribut

descriere: Atribute folosite pentru Set atribute Produs


Ajutor Atribute şi valori ale atributelor folosite pentru produs


Fișier:Set atribute - Utilizare atribut - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set Set atribute Set atribute Produs Definiţi Seturi de atribute Produs pentru a adăuga atribute şi valori adiţionale produsului. Trebuie să definiţi un Set atribut dacă doriţi să permiteţi urmărirea Nr serial şi de Lot M_AttributeSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Atribut Atribut Produs Atribut Produs ca de exemplu culoare, dimensiune M_Attribute_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Exclude

descriere: Exclude posibilitatea introducerii Setului de Atribute


Ajutor Creaţi o înregistrare, dacă doriţi să excludeţi posibilitatea de a introduce informaţii despre Setul de Atribute a Produsului. Reţineţi că informaţii sunt ţinute în memorie. Pentru a avea efect va trebui să intraţi di nou în aplicaţie sau să împrospătaţi memoria (Cache reset).


Fișier:Set atribute - Exclude - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set Set atribute Set atribute Produs Definiţi Seturi de atribute Produs pentru a adăuga atribute şi valori adiţionale produsului. Trebuie să definiţi un Set atribut dacă doriţi să permiteţi urmărirea Nr serial şi de Lot M_AttributeSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction Vânzare Aceasta este o tranzacţie de vânzare Caseta de validare Vânzare indică dacă documentul/articolul este o tranzacţie de vânzare (ieşire). IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.