Import Plată (fereastră ID-280)

De la iDempiere rofereastră: Import Plată

descriere: Import Plăţi

Ajutor: nullTAB: Plată

descriere: Import Plăţi


Ajutor null


Fișier:Import Plată - Plată - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Import Payment Import Plată Importă Plăţi null I_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importat Acest import a fost procesat Indicativul Importat arată dacă acest import a fost procesat. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Plată / Încasare Identificator Plată / Încasare Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Mesaj Eroare import Mesaje generate de procesul de import Mesaj Eroare import afişează orice mesaj de eroare genera în timpul procesului de import. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Bank Account No Nr. Cont bancă Nr. Cont bancă null BankAccountNo
character varying(20)
String
Bank Account Cont bancar Contul de la Bancă Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
           Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor).  Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
       
DocumentNo
character varying(30)
String
Receipt Încasare Aceasta este o tranzacţie de vânzare (încasare) null IsReceipt
character(1)
Yes-No
Document Type Name Nume Tip document Numele Tipului de document null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Transaction Date Data tranzacţiei Data tranzacţiei Indică data tranzacţiei. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Account Date Data contării Data contării Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută. DateAcct
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner Key Cod Partener Codul Partenerului null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Document No Nr. factură Numărul documentului factură null InvoiceDocumentNo
character varying(30)
String
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
ISO Currency Code Cod monedă ISO Codul ISO 4217 din trei litere a monedei Pentru detalii, consultaţi: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 , http://www.google.com/search?q=ISO+4217&btnI ISO_Code
character(3)
String
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment amount Valoare plată Suma care se va plăti Indică suma pentru această plată. Valoare plată poate să fie pentru una sau mai multe facturi sau o plată parţială pentru o factură. PayAmt
numeric
Amount
Discount Amount Valoare reducere Valoarea calculată a reducerii Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Nerecuperabilă Nerecuperabilă Indică o diferenţă la plată, contabilizată ca o pierdere pentru soldarea facturii, când nu se poate percepe plata totală. WriteOffAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment Plată peste/sub Plată peste (nealocată) sau Plata sub (plată parţială) Plăţile peste (negative) sunt sume nealocate care vă permit să primiţi bani nu numai pe o anumită factură.

Plăţile sub (positive) sunt o plată parţială a facturii.

IsOverUnderPayment
character(1)
Yes-No
Over/Under Payment Plată peste/sub Plată peste (nealocată, sumă negativă) sau plată sub (plată parţială, sumă pozitivă) Păţile peste (negative) sunt sume nealocate care vă permit să primiţi bani nu numai pe o anumită factură. Plăţile sub(positive) sunt o plată parţială a facturi.

Nu se trec la sume nerecuperabile plăţile parţiale.

OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type Metoda de plată Metoda de plată Metoda de plată indică metoda de plată/încasare (Automat sau Depozit Direct, Carte de credit, Cec, Debit Direct) TenderType
character(1)
List
Credit Card Carte de credit Carte de credit (Visa, MC, AmEx) Lista de selecţie Carte de credit se utilizează la alegerea tipului de card prezentat la plată. CreditCardType
character(1)
List
Transaction Type Tipul Tranzacţiei Tipul tranzacţiei cărţii de credit Indică tipul tranzacţiei care se supune aprobării Companiei de Cărţi de Credit. TrxType
character(1)
List
Number Număr Număr Carte de credit Număr Carte de credit indică numărul cărţii de credit, fără spaţii. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Exp. Month Lună Exp. Lună Expirare Lună Expirare indică luna expirării pentru această carte de credit. CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year An exp. An expirare An expirare indică anul expirării pentru această carte de credit. CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Routing No Nr. Rutare Număr Rutare Bancă Număr Rutare Bancă (Număr ABA) identifică o bancă legală (în Statele Unite). Este utilizat în rutarea cecurilor şi a tranzacţiilor electronice. RoutingNo
character varying(20)
String
Account No Nr. Cont Număr Cont Număr Cont indică numărul acestui cont bancar. AccountNo
character varying(20)
String
Check No Nr. Cec Număr Cec Indică numărul unui cec. CheckNo
character varying(20)
String
Micr Micr Combinaţie de nr rutare, cont şi nr cec Numărul Micr este combinaţia dintre numărul de rutare a băncii, simbol cont şi număr cec Micr
character varying(20)
String
Account Name Nume Deţinător de Card Nume pe Cartea de credit sau Deţinător Cont Numele deţinătorului de Carte de credit . A_Name
character varying(60)
String
Account Street Strada Carte de credit Adresa (strada) deţinătorului de Cont sau de Cartea de Credit Adresa (strada) deţinătorului de Cont sau de Cartea de Credit . A_Street
character varying(60)
String
Account City Localitate Card Localitate sau Carte de credit sau Deţinător cont Localitate Carte de credit indică localitatea deţinătorului de cont sau de carte de credit A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal Cod poştal Carte de Credit Cod poştal deţinător de Cont sau de Carte de Credit Codul poştal al deţinătorului de Cont sau de Carte de Credit A_Zip
character varying(20)
String
Account State Stare Cont Starea Cărţii de credit sau al deţinătorului de cont Starea Cărţii de credit sau al deţinătorului de cont A_State
character varying(40)
String
Account Country Ţara contului Ţara Ţara contului A_Country
character varying(40)
String
Driver License Carnet de conducere Nr Asigurare socială-Carnet de conducere Se foloseşte Carnetul de conducere pentru identificare A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No Nr. Asigurare socială Nr. Asigurare socială Nr. Asigurare socială se foloseşte pentru identificare. A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail Cont de e-mail Adresă de e-mail Adresa de e-mail indică adresa de e-mail a deţinătorului de de cont sau de carte de credit. A_EMail
character varying(60)
String
Voice authorization code Cod autorizare Voce Cod autorizare Voce de la compania de cărţi de credit Cod autorizare Voce indică codul primit de la Compania de Cărţi de Credit. VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Original Transaction ID Tranzacţie originară ID Tranzacţie originară Identificatorul tranzacţiei originare este utilizată la tranzacţiile de stornare în negru. Orig_TrxID
character varying(20)
String
Approved Aprobat Indică dacă documentul necesită aprobare Caseta de validare Aprobat indică dacă documentul necestită aprobare înainte de a fi procesat. IsApproved
character(1)
Yes-No
Result Rezultat Rezultatul transmisiei Rezultatul Răspuns indică rezultatul transimisiei către Compania de Cărţi de credi. R_Result
character varying(20)
String
Response Message Mesaj Răspuns Mesaj de răspuns Mesaj Răspuns indică mesajul returnat de Compania de Cărţi de credit ca un rezultat al transmisiei R_RespMsg
character varying(60)
String
Reference Referinţă Referinţă Plată Referinţă Plată indică referinţa returnată de Compania de Cărţi de Credit pentru o plată R_PnRef
character varying(20)
String
Authorization Code Cod autorizare Codul de autorizare întors Cod autorizare identifică codul returnat de transmisia electronică. R_AuthCode
character varying(20)
String
Import Payments Import Plăţi Import plăţi şi încasări Parametrii sunt valori implicite pentru înregistrări importate cu valori nule şi nu suprascriu niciun fel de date. Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.