Performance Color Schema (fereastră ID-364)

De la iDempiere rofereastră: Performance Color Schema

descriere: Maintain Performance Color Schema

Ajutor: Visual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%).TAB: Color Schema

descriere: Performance Color Schema


Ajutor Visual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronce-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be beween 0 and unlimited (i.e. above 100%).


Fișier:Performance Color Schema - Color Schema - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mark 1 Percent Marca 1 [%] Până la procentul definit se utilizează această culoare Exemplu 50 - sub 50% se utilizează această culoare. Mark1Percent
numeric(10) NOT NULL
Integer
Color 1 Culoare 1 Prima culoare utilizată null AD_PrintColor1_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Mark 2 Percent Marca 2 [%] Până la procentul definit se utilizează această culoare Exemplu 80 - Dacă Marca 1 este 50, această culoare se utilizează între 50% şi 80%. Mark2Percent
numeric(10) NOT NULL
Integer
Color 2 Culoare 2 A doua culoare utilizată null AD_PrintColor2_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Mark 3 Percent Marca 3 [%] Până la procentul definit se utilizează această culoare Exemplu 100 - dacă Marca 2 este 80, această culoare se utilizează între 80% şi 100%. Mark3Percent
numeric(10)
Integer
Color 3 Culoare 3 A treia culoare utilizată null AD_PrintColor3_ID
numeric(10)
Table
Mark 4 Percent Marca 4 [%] Până la procentul definit se utilizează această culoare Exemplu 9999 - dacă Marca 3 este 100, această culoare se utilizează peste 100%. Mark4Percent
numeric(10)
Integer
Color 4 Culoare 4 A patra culoare utilizată null AD_PrintColor4_ID
numeric(10)
Table
Entity Type Tipul Entităţii Tipul Entităţii Dicţionarului. Determină proprietarul şi sincronizarea Tipurile de Entităţi "Dicţionar", "Adempiere" şi "Aplicaţie" pot fi sincronizate automat şi personalizările şterse sau înlocuite.

Pentru personalizare, copiaţi entitatea şi selectaţi "Utilizator"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.