Alertă (fereastră ID-276)

De la iDempiere rofereastră: Alertă

descriere: Alertă Adempiere

Ajutor: Alertele Adempiere vă permit să definiţi condiţii sistem când să fiţi avertizaţiTAB: Alertă

descriere: Alertă Adempiere


Ajutor Alertele Adempiere vă permit să definiţi condiţii sistem cînd doriţi să fiţi alertaţi


Fișier:Alertă - Alertă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid Valid Elementul este valid Elementul a trecut testul de validare IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Alert Processor Procesor de alertare Parametru Procesor/Server de Alertă Parametru Procesor/Server de Alertă AD_AlertProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Enforce Client Security Aplică securitate societate Trimite alerte doar dacă regulile de securitate ale rolului vă permit null EnforceClientSecurity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Enforce Role Security Aplică securitate rol Trimite alerte doar dacă regulile de securitate ale rolului vă permit null EnforceRoleSecurity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Alert Subject Subiectul alertei Subiectul alertei Subiectul mail-ului trimis pentru alertă AlertSubject
character varying(60) NOT NULL
String
Alert Message Mesajul alertei Mesajul alertei Mesajul mail-ului trimis pentru alertă AlertMessage
character varying(2000) NOT NULL
Text
TAB: Regulă Alertă

descriere: Definiţia elementului alertei


Ajutor Definiţia alertei sau a acţiunii


Fișier:Alertă - Regulă Alertă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Alert Alertă Alertă Adempiere Alertele Adempiere vă permite să definiţi condiţii sistem când doriţi să fiţi alertaţi. AD_Alert_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid Valid Elementul este valid Elementul a trecut testul de validare IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Error Msg Mesaj Eroare null null ErrorMsg
character varying(2000)
Text
Pre Processing Preprocesare Procesare SQL înainte de a executa interogarea Poate fi o comandă de Actualizare/Ştergere/etc. PreProcessing
character varying(2000)
Text
Sql SELECT Sql SELECT SQL SELECT clause The Select Clause indicates the SQL SELECT clause to use for selecting the record for a measure calculation. Do not include the SELECT itself. SelectClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Sql FROM Sql FROM SQL FROM clause The Select Clause indicates the SQL FROM clause to use for selecting the record for a measure calculation. It can have JOIN clauses. Do not include the FROM itself. FromClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Sql WHERE Sql WHERE Fully qualified SQL WHERE clause The Where Clause indică the SQL WHERE clause to use for record selection. The WHERE clause is added to the query. Fully qualified means "tablename.columnname". WhereClause
character varying(2000)
Text
Other SQL Clause Altă clauză Altă clauză SQL Any other complete clause like GROUP BY, HAVING, ORDER BY, etc. after WHERE clause. OtherClause
character varying(2000)
Text
Post Processing Postprocesare Procesare SQL după executarea interogării Poate fi o comandă de Actualizare/Ştergere/etc. PostProcessing
character varying(2000)
Text
TAB: Recipient Alertă

descriere: Recipientul Notificării Alertei


Ajutor Puteţi trimite notificări utilizatorilor sau rolurilor


Fișier:Alertă - Recipient Alertă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Alert Recipient Alertează destinatar Destinatarul notificării alertei Puteţi trimite notificări utilizatorilor sau rolurilor. AD_AlertRecipient_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Alert Alertă Alertă Adempiere Alertele Adempiere vă permite să definiţi condiţii sistem când doriţi să fiţi alertaţi. AD_Alert_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.