Raport cheltuieli (fereastră ID-235)

De la iDempiere rofereastră: Raport cheltuieli

descriere: Raport cheltuieli şi timp

Ajutor: Vă permite să aflaţi timpul cheltuit cu un proiect, timpul facturabil şi să pretindeţi cheltuielile.TAB: Raport Cheltuieli

descriere: Timp şi Raport Cheltuiel


Ajutor Introduceţi timpul şi cheltuielile pentru Angajat sau Partener.
Lista de preţ determină costurile implicite ale cheltuielilor, produselor sau resurselor de rambursat. În acest sens este o listă de Achiziţie Preţ." Magazia se utilizează pentru a corecta inventarul de articole facturate la cumpărători.(dacă nu e facturat, inventarul nu e ajustat)
Notă:Partenerul trebuie să fie un Angajat cu Adresă şi Contact!


Fișier:Raport cheltuieli - Raport Cheltuieli - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
           Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor).  Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
       
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Report Date Dată raport Data raportului de cheltuieli/manoperă Data raportului de cheltuieli/manoperă DateReport
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Price List Listă de preţuri Identificatorul unic a Listei de preţuri Listele de preţuri se utilizează la stabilirea preţurilor, marjelor şi costul articolelor cumpărate sau vândute. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Approval Amount Sumă aprobare Document Sumă aprobare Sumă aprobare pentru Flux ApprovalAmt
numeric
Amount
Warehouse Depozit Depozit şi Punct servicie Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Approved Aprobat Indică dacă documentul necesită aprobare Caseta de validare Aprobat indică dacă documentul necestită aprobare înainte de a fi procesat. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Status Stare document Starea curentă a documentului Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Expenses Procesează Cheltuielile null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Linie Raport

descriere: Linie Raport Cheltuială şi Timp


Ajutor Introduceţi obiectele de cheltuială şi orele taxabile şi netaxabile. Dacă inrtoduceţi o cantitate nenulă în Sumă Factură, acea sumă va fi folosită pentru a taxa cupărătorul, altfel preţul se află pe lista de preţ curentă a cumpărătorului.


Fișier:Raport cheltuieli - Linie Raport - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Expense Report Raport Cheltuială Raport Cheltuială şi Timp null S_TimeExpense_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Expense Date Data cheltuielii Data cheltuielii Data cheltuielii DateExpense
timestamp without time zone
Date
Time Report Raport Timp Linia este numai un raport de timp (nu este cheltuială) Linia conţine numai informaţii temporale IsTimeReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced Facturat Dacă este selectat înseamnă că a fost facturat null IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Resource Assignment Repartizare resursă Repartizare resursă null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric
Quantity
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Expense Amount Valoare cheltuială Valoarea pentru această cheltuială Valoarea cheltuielii în valută ExpenseAmt
numeric
Amount
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Price Preţ de facturare Preţul unitar care va fi facturat sau 0 pentru preţ implicit Preţul unitar în moneda Partenerului de afaceri! Dacă este zero, se foloseşte preţul standard din lista de preţuri de vînzări ale Partenerului InvoicePrice
numeric
Costs+Prices
Converted Amount Valoare convertită Valoare convertită Valoare convertită este rezultatul înmulţirii Valorii sursă cu Curs conversie pentru această monedă destinaţie. ConvertedAmt
numeric
Amount
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Note Notă Informaţii adiţionale definite de utilizator Câmpul Notă permite introducerea opţională a unor informaţii definite de utilizator referitor la această înregistrare. Note
character varying(255)
Text
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase Fază de Proiect Faza unui Proiect null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Sarcină de proiect Sarcină de Proiect reală într-o Fază O Sarcină de Proiect dintr-o Fază Proiect reprezintă munca reală. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activitate Activitate comercială Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Quantity Reimbursed Cant. rambursată Cantitatea rambursată Cantitatea rambursată derivă din cantitatea introdusă şi poate fi înlocuită când se aprobă raportul de cheltuieli. QtyReimbursed
numeric
Quantity
Price Reimbursed Preţ rambursat Preţul rambursat (in currency of the employee's AP price list) Preţul rambursat derivă din preţul convertit şi poate fi înlocuit când se aprobă raportul de cheltuieli. PriceReimbursed
numeric
Costs+Prices


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.