Import note contabile (fereastră ID-278)

De la iDempiere rofereastră: Import note contabile

descriere: null

Ajutor: S-ar putea să doriţi să verificaţi balanţa de import cu "Doar Validează" înainte de a importa. Se importă şi jurnalele neechilibrate, iar prelucrarea se bazează pe setările stabilite pentru procesarea înregistrărilor contabile. Setările stabilite sunt valabile pentru întregul jurnal. Nu se pot stabili setări pe teancuri de jurnale.TAB: Jurnal

descriere: Import Jurnal


Ajutor Dacă Nr Teanc Document este diferit, se crează un nou Tenc de Jurnale. Dacă Nr Document, Schema de Contabilitate, Valuta, Tip Document, Categorie Jurnal, Tip Contabilitate sunt diferite se creat un nou Jurnal. Notă: sunt trei câmpuri de Organizaţie: Proprietarul Documentului Organizaţie este proprietarul documentului şi e setat direct sau prin parametru implicit. Organizaţia este o parte a cheii de contabilitate şi se specifică doar Nr Combinaţie Cont Valid solicitat. Dacă nu e definit, e derivat din Organizaţie Document . Tranzacţie Organizaţie este parte a combinaţiei de cont


Fișier:Import note contabile - Jurnal - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Import GL Journal Import note contabile Importă jurnale de note contabile null I_GLJournal_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importat Acest import a fost procesat Indicativul Importat arată dacă acest import a fost procesat. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Import Error Message Mesaj Eroare import Mesaje generate de procesul de import Mesaj Eroare import afişează orice mesaj de eroare genera în timpul procesului de import. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Journal Batch Teanc de Jurnale Teanc de Jurnale diverse Teanc de Jurnale diverse identifică un grup de jurnale care să fie prelucrate simultan. GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Search
Client Key Cod Societate Codul Societăţii null ClientValue
character varying(40)
String
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Org Org Document Organizaţie Document (independent de organizaţie cont) null AD_OrgDoc_ID
numeric(10)
Table
Batch Document No Nr. teanc Numărul documentului teanc null BatchDocumentNo
character varying(30)
String
Create New Batch Crează Teanc nou Dacă este selectată, se crează un teanc nou Reţineţi că programul nu verifică balansarea teancurilor individuale. IsCreateNewBatch
character(1)
Yes-No
Batch Description Descriere teanc Descrierea prelucrării null BatchDescription
character varying(255)
String
Journal Jurnal diverse Jurnal diverse Un Jurnal de diverse este o grupare a notelor contabile. GL_Journal_ID
numeric(10)
Search
Journal Document No Nr. Document Jurnal Numărul de document al Jurnalului null JournalDocumentNo
character varying(30)
String
Create New Journal Crează Jurnal nou Dacă este selecta, se crează un Jurnal nou în teanc Reţineţi că aceste jurnale individuale nu se verifică dacă sunt balansate. IsCreateNewJournal
character(1)
Yes-No
Account Schema Name Nume Schemă contabilă Numele Schemei contabile null AcctSchemaName
character varying(60)
String
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
PostingType Tipul Contabilizării Tipul valorii înregistrate în contabilitate de această tranzacţie Tipul Contabilizării indică tipul valorii (Real, Extra-Contabil, Buget) actualizat de această tranzacţie. PostingType
character(1)
List
Budget Buget Jurnal Buget Jurnal Buget identifică bugete definite de utilizator. Acestea pot fi utilizate în raportare ca o comparaţie faţă de valorile reale. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name Nume Tip document Numele Tipului de document null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Name Nume Categorie Numele Categoriei null CategoryName
character varying(60)
String
GL Category Categorie de Jurnal Categorie de Jurnal Categoria de Jurnal este o metodă opţională, definită de utilizator, pentru gruparea (totalizarea) liniilor din jurnal. GL_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Date Data contării Data contării Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Period Perioadă Perioadă a Calendarului Perioada indică un interval exclusiv al datelor unui calendar. C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
Journal Line Linie NC Linie Jurnal diverse Linie Jurnal diverse identifică o singură tranzacţie (operaţie) în jurnal. GL_JournalLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10)
Integer
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Source Debit Debit sursă Valoare Debit sursă Valoare Debit sursă indică valoarea creditului pentru această linie din sursă. AmtSourceDr
numeric
Amount
Source Credit Credit sursă Valoare Credit sursă Indică valoarea creditului pentru această linie din sursă. AmtSourceCr
numeric
Amount
ISO Currency Code Cod monedă ISO Codul ISO 4217 din trei litere a monedei Pentru detalii, consultaţi: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 , http://www.google.com/search?q=ISO+4217&btnI ISO_Code
character(3)
String
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Type Key Cod Tip valută Valoarea Codului pentru Tipul de Curs conversie valută Cod tip dată pentru conversia tranzacţiilor valutei. ConversionTypeValue
character varying(40)
String
Currency Type Tipul conversiei Tipul Cursului de conversie a valutei Tipul Cursului de conversie a valutei vă permite să definiţi diferite tipuri de cursuri, ex. Spot, Corporaţie şi/sau curs Cumpărare/Vânzare. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Rate Curs Curs de Conversie valutară Cursul de Conversie valutară indică cursul utilizat la convertirea valutei sursă în moneda de contabilizare. CurrencyRate
numeric
Number
Accounted Debit Debit contabilizat Valoarea debitului contabilizat "Valoare debit" indică valoarea tranzacţiei convertită în contabilitatea monezii acestei Organizaţii AmtAcctDr
numeric
Amount
Accounted Credit Credit contabilizat Valoarea creditului contabilizat 'Valoare credit' indică valoarea tranzacţiei convertită în contabilitatea monezii acestei Organizaţii AmtAcctCr
numeric
Amount
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric
Quantity
Combination Combinaţie Combinaţie validă de conturi Combinaţie identifică o combinaţie validă a elementelor care reprezintă un cont din Cartea Mare. C_ValidCombination_ID
numeric(10)
Search
Org Key Cod Org Cod Organizaţie null OrgValue
character varying(40)
String
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Key Simbol Cont Simbol Cont null AccountValue
character varying(40)
String
Account Cont Contul utilizat Contul (natural) utilizat Account_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Key Cod Partener Codul Partenerului null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Key Cod Produs Codul Produsului - cheia de căutare null ProductValue
character varying(40)
String
UPC/EAN Cod de bare Cod de Bare (Universal Product Code sau supersetul său European Article Number) Utilizaţi acest câmp pentru a introduce codul de bară al produsului în oricare simbologie a codului de bară (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET şi FIM, MSI/Plessey şi Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit SKU este o codificare a stocurilor, definit de utilizator. Poate fi folosit pentru simbolurile adiţionale ale unui cod de bare sau la schema proprie. SKU
character varying(30)
String
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Project Key Cod Proiect Cod Proiect null ProjectValue
character varying(40)
String
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activitate Activitate comercială Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Region Zonă comercială Acoperire zonă comercială Zonă comercială indică o zonă specifică de acoperire a vânzării. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Org Key Cod Org Trx Codul Organizaţiei tranzacţionale null OrgTrxValue
character varying(40)
String
Trx Organization Organizaţie Trx Realizează sau iniţializează o organizaţie Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Location From Din locaţia Locaţia din care s-a mutatat stocul Din Locatia indică locaţia din care s-a mutatat produsul. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Location To În locaţia Locaţia în care s-a mutatat stocul În Locatia indică locaţia în care s-a mutatat produsul. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Utilizator1 Element definit de Utilizator #1 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Utilizator2 Element definit de Utilizator #2 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User2_ID
numeric(10)
Table
Import Journal Import Jurnal Import Teanc/Jurnal/Linie Cartea Mare Parametrii sunt valori implicite pentru valorile de înregistrare de import nule. Ei nu înlocuiesc nici un fel de date. Processing
character(1)
Button
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.