Audit Modificări (fereastră ID-270)

De la iDempiere rofereastră: Audit Modificări

descriere: Auditul modificărilor de date

Ajutor: Jurnal de modificare a datelorTAB: Audit Cost

descriere: Înregistrare Modificări date


Ajutor Înregistrare modificări de date


Fișier:Audit Modificări - Audit Cost - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Session Sesiune Sesiune Utilizator Online sau Web Informaţii Online sau sesiune Web AD_Session_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Tranzacţie Numele tranzacţiei Numele intern al tranzacţiei TrxName
character varying(60)
String
Change Log Jurnal de Modificări Jurnal de Modificări de date Jurnal de Modificări de date AD_ChangeLog_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Updated Actualizat Data la care s-a actualizat această înregistrare Câmpul Actualizat indică data la care s-a actualizat această înregistrare. Updated
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By Actualizat de Utilizatorul care a actualizat această înregistrare Câmpul 'Actualizat de' indică utilizatorul care a actualizat această înregistrare. UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID Înregistrare ID de Înregistrare directă internă ID de Înregistrare directă internă este identificatorul unic al unei înregistrări.

Notă: obţinerea detaliilor pentru unele înregistrări ca de ex. Comenzi, Facturi şi Transport poate fi uneori fără succes deoarece unori tipul Comandă Vânzări este necunoscut.

Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Column Coloană Coloană în tabel Legătura la coloana tabelei din Baza de Date AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customization Personalizare Schimbarea este o personalizare a datelor şi poate fi aplicată după migrare Migrarea "reseteză" sistemul la setările curente/originale. Dacă se selectează, puteţi salva personalizarea. Atenţie! trebuie să verificaţi dacă personalizarea nu va avea efecte negative la o nouă lansare. IsCustomization
character(1) NOT NULL
Yes-No
Event Change Log Event Change Log Type of Event in Change Log null EventChangeLog
character(1)
List
Old Value Valoare veche Valoare veche Valoarea veche suprasrisă în câmp. OldValue
character varying(2000)
String
New Value Valoare nouă Valoare nouă Data nouă introdusă în câmp NewValue
character varying(2000)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Un-Do Changes Refacere Refacere Puteţi reface unele modificări. Undo
character(1)
Button
Re-Do Changes Reface Modificările Reface modificările Puteţi reface unele modificări. Redo
character(1)
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.