Raport probleme de sistem (fereastră ID-363)

De la iDempiere rofereastră: Raport probleme de sistem

descriere: Raport cu probleme de sistem, creat automat sau introdus manual

Ajutor: Problemele de sistem sunt create pentru a grăbi găsirea soluţiilor legate de orice problemă de sistem (potenţiale bug-uri). Dacă este activat, aceste probleme sunt raportate automat la Adempiere. Nu se transferă date sau informaţii confidenţiale.TAB: Probleme de sistem

descriere: Raport cu probleme de sistem, creat automat sau introdus manual


Ajutor Problemele de sistem sunt create pentru a grăbi găsirea soluţiilor legate de orice problemă de sistem (potenţiale bug-uri). Dacă este activat, aceste probleme sunt raportate automat la Adempiere. Nu se transferă date sau informaţii confidenţiale.


Fișier:Raport probleme de sistem - Probleme de sistem - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Creat Data la care s-a creat această înregistrare Câmpul "Creat" indică data la care s-a creat această înregistrare. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Release No Nr. Lansare Număr Lansare Intern null ReleaseNo
character varying(10) NOT NULL
String
Version Versiune Versiunea definiţiei tabelului Versiune indică versiunea definiţiei acestui tabel Version
character varying(40) NOT NULL
String
Vanilla System Vanilla System The system was NOT compiled from Source - i.e. standard distribution You may have customizations, like additional columns, tables, etc - but no code modifications which require compiling from source. IsVanillaSystem
character(1)
List
Release Tag Release Tag Release Tag null ReleaseTag
character varying(60)
String
Source Sursă Sursă articol de proiect Sursa articolului de proiect IssueSource
character(1)
List
Window Fereastră Fereastră pentru introducere de date sau de afişare Câmpul Fereastră identifică o fereastră unică în sistem. AD_Window_ID
numeric(10)
Search
Process Proces Proces sau Raport Câmpul Proces identifică in sistem un Proces sau un Raport unic . AD_Process_ID
numeric(10)
Search
Special Form Formular special Formular special Identifică, în mod unic, un Formular special în sistem. AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Issue Summary Rezumat problemă Rezumatul problemei null IssueSummary
character varying(2000) NOT NULL
String
Reproducible Reproductibil Problema poate fi reprodusă în Gardenworld Problema se întţmplă şi în distribuţia standard, în clientul demo Gardenworld. IsReproducible
character(1)
List
Comments Comentarii Comentarii sau informaţii adiţionale Câmpul Comentarii permite introducerea unor informaţii suplimetare într-un format liber. Comments
character varying(2000)
Text
Logger Logger Logger Name null LoggerName
character varying(60)
String
Source Method Metodă sursă Numele metodei sursă null SourceMethodName
character varying(60)
String
Source Class Clasă sursă Numele clasei sursei null SourceClassName
character varying(60)
String
Line Linie Nr. linie null LineNo
numeric(10)
Integer
Stack Trace Stack Trace System Log Trace null StackTrace
character varying(2000)
Text
Error Trace Trasare eroare Trasare eroare sistem Infornaţii despre Java ErrorTrace
character varying(2000)
Text
Response Text Text Răspuns Solicitare Text Răspuns Text care se copiază într-un text de răspuns la cerere ResponseText
character varying(2000)
Text
System Status Stare sistem Starea sistemului - Priorităţile sistemului în funcţie de starea sistemului Starea sistemului este un ajutor în stabilirea priorităţilor resurselor suportului. SystemStatus
character(1) NOT NULL
List
Known Issue Problemă cunoscută Problemă cunoscută Problemă cunoscută sau luată la cunoştiinţă. R_IssueKnown_ID
numeric(10)
Search
Request Document No Nr. sesizare Numărul documentului sesizare null RequestDocumentNo
character varying(30)
String
Request Sesizare Sesizare de la un partener sau posibil partener Sesizare identifică în mod unic o sesizare din partea unui partener sau posibil partener. R_Request_ID
numeric(10)
Search
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10)
Table Direct
Issue Project Articol de proiect Proiecte de implementare null R_IssueProject_ID
numeric(10)
Search
Support EMail Support EMail EMail address to send support information and updates to If not entered the registered email is used. SupportEMail
character varying(60)
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Registered EMail e-mail înregistrat e-mail al responsabilului de sistem e-mail al persoanei responsabile de sistem (înregistrat în WebStore) UserName
character varying(60) NOT NULL
String
Issue System Problemă sistem Problemă creată de sistem null R_IssueSystem_ID
numeric(10)
Search
IssueUser Raportor problemă Utilizatorul care raportează problema null R_IssueUser_ID
numeric(10)
Search
DB Address Adresa Serverului BD Adresa serverului de Bază de Date null DBAddress
character varying(255)
String
Local Host Local Host Local Host Info null Local_Host
character varying(120)
String
Statistics Statistici Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statistics StatisticsInfo
character varying(255)
String
Profile Profil Information to help profiling the system for solving support issues Informaţiile de profil nu conţin informaţii precise şi sunt utilizate pentru diagnosticare ProfileInfo
character varying(255)
String
Remote Host Gazdă de la distanţă null null Remote_Host
character varying(120)
String
Remote Addr Adr. de la distanţă Adresa de la distanţă Adresa de la distanţă indică o adresă alternativă sau externă. Remote_Addr
character varying(60)
String
Operating System Sistem de operare Informaţii despre Sistemul de operare null OperatingSystemInfo
character varying(255)
String
Java Info Java Info Info versiune Java null JavaInfo
character varying(255)
String
Database Bază de date Informaţii despre baza de date null DatabaseInfo
character varying(255)
String
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Report or Update Issue Raportează sau actualizează problema Raportează problema la Adempiere null Processing
character(1)
Button
Record ID Înregistrare ID de Înregistrare directă internă ID de Înregistrare directă internă este identificatorul unic al unei înregistrări.

Notă: obţinerea detaliilor pentru unele înregistrări ca de ex. Comenzi, Facturi şi Transport poate fi uneori fără succes deoarece unori tipul Comandă Vânzări este necunoscut.

Record_ID
numeric(10)
Integer


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.