Societate (fereastră ID-109)

De la iDempiere rofereastră: Societate

descriere: Întreţine Societăţile

Ajutor: Societatea este nivelul ce mai înalt al unei entităţi cu personalitate juridică. Fiecare Societatate va avea una sau mai multe Organizaţii care depind de ea. Fiecare Societate definişte structura sa contabilă (planul de conturi, structura conturilor, unităţi de măsură nemonetare, etc.). Pentru a crea o Societate nouă, executaţi 'Prima Iniţializare Societate' cu Rol de Administrator de Sistem. NU creaţi o societate nouă în această fereastră, ci utilizaţi 'Prima Iniţializare Societate' pentru a stabili nivelul de securitate necesar şi regulile de acces. Dacă ve-ţi crea o societate nouă aici, nu o să aveţi posibilitatea să o vedeţi şi nici infrastructura societăţii nu se va iniţializaTAB: Societate

descriere: Defineşte o Societate/Chiriaş


Ajutor Tabul Definiţie Societate defineşte o societate în mod unic.

  NU CREAŢI o societate nouă în această fereastră. "Utilizaţi Prima Iniţializare Societate" (cu Rol Administrator Sistem) pentru a stabili nivelul de securitate cerut şi regulile de acces. Dacă creaţi o nouă societate aici, nu va fi vizibilă şi nici infrastructura nu se va iniţializa.


Fișier:Societate - Societate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Use Beta Functions Utilizează funcţii Beta Permite utilizarea funcţiei Beta Scopul exact al Funcţii Beta e specificat în nota ataşată versiunii softului. De obicei nu se recomandă permiterea funcţionalităţii Beta în mediile de producţie. IsUseBetaFunctions
character(1) NOT NULL
Yes-No
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6)
Table
Multi Lingual Documents Documente multi-limbă Documente multi-limbă Dacă s-a selectat, activaţi documentele multi limbă şi trebuie să întreţineţi traducerile pentru entităţile utilizate în documente (exemple: Produse, Termene de Plată, etc.)

Reţineţi că limba de bază este totdeauna Engleza.

IsMultiLingualDocument
character(1) NOT NULL
Yes-No
Auto Archive Arhivare automată Permisia şi nivelul arhivării automate a documentelor Adempiere vă permite să creaţi automat arhive de documente (de ex. facturi) sau de rapoarte. Puteţi vizualiza materialele arhivate cu Vizualizare arhivă AutoArchive
character(1) NOT NULL
List
Material Policy Politica materialelor Politica de mişcare a materialelor Politica de mişcare a materialelor determină fluxul în stoc (FiFo sau LiFo) dacă nu s-a selectat o Instanţă Produs.

Aceasta se specifică la nivelul categoriei de produse, iar pentru categoriile de produse care nu au specificată o politică se foloseşte politica specificată la nivelul societăţii.

Politica nu poate contrazice metoda costurilor (de ex. politica de mişcare Fifo şi metoda costurilor Lifo).

MMPolicy
character(1) NOT NULL
List
Mail Host Gazdă de Mail Numele Gazdei Serverului de Mail pentru SMTP şi IMAP Numele gazdei Serverului de Mail pentru acest client cu service SMTP pentru expediere email şi service IMAP de procesare a email-uri sosite. SMTPHost
character varying(60)
String
SMTP Authentication Autentificare SMTP Serverul de Mail necesită autentificare Unele servere de mail necsită autentificare înainte de a trimite mailuri. Dacă da, utilizatorii sunt obligaţi să-şi definească numele de utilizator şi parola. Dacă autentificarea e necesară iar numele şi parola nu, livrarea va eşua. IsSmtpAuthorization
character(1) NOT NULL
Yes-No
SMTP Port SMTP Port SMTP Port Number null SMTPPort
numeric(10)
Integer
SMTP SSL/TLS SMTP SSL/TLS Use SSL/TLS for SMTP null IsSecureSMTP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Request EMail e-mail de sesizare Adresă de e-mail pentru a trimite mail-uri automat sau pentru a primi mail-uri de la procese automatizate (adrese complete) Mail-urile pentru sesizări, alertări şi escaladare sunt trimise de la această adresă, la fel ca şi informaţiile de livrare, dacă reprezentantul de vânzări nu are un cont de e-mail. Adresa trebuie să fie completă (ex. marius.popescu@company.com) şi validă. RequestEMail
character varying(60)
String
Request Folder Dosar sesizări Director de e-mail pentru a prelucra emai-urile primite; dacă este necompletat se utilizează INBOX Director (folder) de Email utilizat la citirea email-urilor pentru prelucrare ca cereri. Dacă nu se completează, se va utiliza cutia poştală implicită (INBOX). Necesită service IMAP. RequestFolder
character varying(20)
String
Request User Sesizare - utilizator Nume Utilizator (ID) a proprietarului de email Nume utilizator email unde se trimit cereri, alerte şi extinderi şi informaţii de livrare dacă reprezentantul de vânzări nu are un cont de mail. Acesta se cere dacă serverul de mail necesită autentificare şi pentru procesarea mail-urilor primite. RequestUser
character varying(60)
String
Request User Password Sesizare - parolă Parola utilizatorului (ID) pentru procesarea mail-ului null RequestUserPW
character varying(20)
String
Server EMail Server de e-mail Trimite e-mail de pe Server Când este selectat, e-mailul se trimite de pe server şi nu de pe client. Aceasta scade disponibilitatea. Se va selecta când nu doriţi ca e-mailul să se transmită de la adresele clientului în serverul de e-mail. IsServerEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Test EMail Testare email Test de conectare e-mail Testează conectarea la e-mail în funcţie de informaţiile furnizate. Se trimite un e-mail de la un utilizator la altul. deasemenea se testează parametrii mail-ului magazinului virtual EMailTest
character(1)
Button
Model Validation Classes Clasă de Validare model Lista claselor de validare model separate de ; Lista claselor care implementează interfaţa org.compiere.model.ModelValidator,separate de punct virgulă.

Clasa e apelată pentru societate şi permite să valideze documente în stadiul de pregătire şi să monitorizeze schimbări de model.

ModelValidationClasses
character varying(255)
String
Store Attachments On File System Stochează pe disc fişierele ataşate null null StoreAttachmentsOnFileSystem
character(1) NOT NULL
Yes-No
Windows Attachment Path Director fişiere ataşate [windows] Dacă schimbaţi această valoare, asiguraţi-vă că aţi copiat fişierele ataşate în noul director null WindowsAttachmentPath
character varying(255)
String
Unix Attachment Path Director fişiere ataşate [unix] Dacă schimbaţi această valoare, asiguraţi-vă că aţi copiat fişierele ataşate în noul director null UnixAttachmentPath
character varying(255)
String
Store Archive On File System Store Archive On File System null null StoreArchiveOnFileSystem
character(1) NOT NULL
Yes-No
Windows Archive Path Windows Archive Path null null WindowsArchivePath
character varying(255)
String
Unix Archive Path Unix Archive Path null null UnixArchivePath
character varying(255)
String
IsUseASP IsUseASP null null IsUseASP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Strategy Strategie replicare Date Strategie replicare Date Strategie replicare determină cum se replică (actualizează) tabelele AD_ReplicationStrategy_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Info Societate

descriere: Info Societate


Ajutor Tab-ul "Info Societate" defineşte detaliile pentru fiecare Societate. Regulile contabile şi conturile implicite de nivel înalt sunt definite aici. Calendarul este utilizat pentru a determina dacă o prioadă este deschisă sau închisă.


Fișier:Societate - Info Societate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount calculated from Line Amounts Reducere calculată din valorile liniei Calculul reducerii nu include TVA şi cheltuieli Dacă reducerea e calculată doar din liniile valorii, nu se includ TVA-ul şi nici cheltuielile.Aceasta e o practică de business în SUA .Dacă nu e selectată, valoarea totală factură se foloseşte la calculul reducerii IsDiscountLineAmt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calendar Calendar Nume Calendar Contabil Identifică, unic, un calendar contabil. Se pot utiliza mai multe calendare. De exemplu, aveţi nevoie de un calendar standard de la 1 Ian la 31 Dec. şi de un calendar fiscal de la 1 Iulie la 30 Iunie. C_Calendar_ID
numeric(10)
Table Direct
Primary Accounting Schema Schema contabilă principală Regulile principale de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regulile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema1_ID
numeric(10)
Table
UOM for Volume UM pt Volum Unitatea de măsură standard pentru Volum UM Standard pt Volum indică UM utilizată, pentru produsele referite prin volum, într-un document. C_UOM_Volume_ID
numeric(10)
Table
UOM for Weight UM pt Greutate Unitatea de măsură standard pentru Greutate UM Standard pt Greutate indică UM utilizată, pentru produsele referite prin greutate, într-un document. C_UOM_Weight_ID
numeric(10)
Table
UOM for Length UM pt Lungime Unitatea de măsură standard pentru Lungime UM Standard pt Lungime indică UM utilizată, pentru produsele referite prin lungime, într-un document. C_UOM_Length_ID
numeric(10)
Table
UOM for Time UM pt Timp Unitatea de măsură standard pentru Timp UM Standard pt Timp indică UM utilizată, pentru produsele referite prin timp, într-un document. C_UOM_Time_ID
numeric(10)
Table
Template B.Partner Partener şablon Partener de afaceri utilizat la crearea unor noi Parteneri La crearea unui nou Partener din câmpul de Căutare partener (clic din dreapta :Creează), Partenerul selectat este folosit ca şablon. De ex. la definirea listei de preţ, termene de plată. C_BPartnerCashTrx_ID
numeric(10)
Search
Product for Freight Produs pentru transport null null M_ProductFreight_ID
numeric(10)
Search
Days to keep Log Zile de ţinere jurnal Nr de zile cât să se ţină intrările de jurnal Intrările de jurnal mai vechi pot fi şterse KeepLogDays
numeric(10)
Integer
Organization Tree Ierarhizarea Organizaţiilor Arbore pentru determinarea ierarhiei organizaţionale Arborii sunt utilizaţi pentru raportare (finală) si acces securizat (via Rol) AD_Tree_Org_ID
numeric(10)
Table
Menu Tree Arborescenţă Meniu Arborele Meniului Meniu de acces arborescent AD_Tree_Menu_ID
numeric(10)
Table
BPartner Tree Ierarhizarea Partenerilor Arbore pentru determinarea ierarhiei partenerilor Arborii (ierarhiile) sunt utlizaţi în rapoartele finale AD_Tree_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Product Tree Ierarhizarea Produselor Arbore pentru determinarea ierarhiei produsului Arborii sunt utilizaţi pentru rapoarte (finale) AD_Tree_Product_ID
numeric(10)
Table
Project Tree Ierarhizarea Proiectelor Arbore pentru determinarea ierarhiei proiectului Arborii sunt utilizaţi pentru rapoarte (finale) AD_Tree_Project_ID
numeric(10)
Table
Sales Region Tree Ierarhizarea Zonelor comerciale Arbore pentru determinarea ierarhiei zonei comerciale Arborii sunt utilizaţi pentru rapoarte (finale) AD_Tree_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table
Campaign Tree Ierarhizarea Campaniilor Arbore pentru determinarea ierarhiei campaniei de marketing Arborii sunt folosiţi pentru raportarea finală AD_Tree_Campaign_ID
numeric(10)
Table
Activity Tree Ierarhizarea Activităţilor Arbore pentru determinarea ierarhiei activităţilor Arborii sunt folosiţi pentru raportarea finală. AD_Tree_Activity_ID
numeric(10)
Table
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
Logo Report Logo Report null null LogoReport_ID
numeric(10)
Image
Logo Web Logo Web null null LogoWeb_ID
numeric(10)
Image
TAB: Client Share

descriere: Force (not) sharing of client/org entities


Ajutor Business Partner can be either defined on Client level (shared) or on Org level (not shared). You can define here of Products are always shared (i.e. always created under Organization "*") or if they are not shared (i.e. you cannot enter them with Organization "*").
The creation of "Client and Org" shared records is the default and is ignored.


Fișier:Societate - Client Share - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Share Type Tip partajare Tip partajare Defineşte dacă un tabel este partajat de un client sau nu. ShareType
character(1) NOT NULL
List


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.