Set linii raport (fereastră ID-218)

De la iDempiere ro



fereastră: Set linii raport

descriere: Întreţine Seturile de linii pentru raportul fianaciar

Ajutor: Set linii raport determină, care linii se tipăresc într-un raport financiar



TAB: Set Linii Raport

descriere: Întreţine Seturile de Linii a Raportului Financiar


Ajutor null


Fișier:Set linii raport - Set Linii Raport - fereastră (iDempiere 1.0.0).png




nume nume descriere Ajutor Specificații
Report Line Set Set Linii raport null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Copiază Linii Copiază "Linii Raport" din alt "Set Linii" Copiază linii la sfârşitul acestui "Set Linii". Reţineţi că va trebui să restabiliţi operanzii de calculare. Processing
character(1) NOT NULL
Button




TAB: Linie Raport

descriere: Întreţine Liniile Raportului Financiar


Ajutor null


Fișier:Set linii raport - Linie Raport - fereastră (iDempiere 1.0.0).png




nume nume descriere Ajutor Specificații
Report Line Linie Raport null null PA_ReportLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Parent Părinte Părintele Entităţii Părinte indică valoarea utilizată pentru a reprezenta nivelul următor dintr-o ierarhie sau raport pentru o înregistrare Parent_ID
numeric(10)
Table
Summary Level Grupare Aceasta este o entitate de totalizare O entitate de totalizare reprezintă o ramură într-un arbore mai degrabă decât un nod de sfârşit. Entităţile de totalizare se utilizează la raportare şi nu au proria lor valoare. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Line Set Set Linii raport null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Se tipăreşte Indică dacă acest document / linie se tipăreşte Caseta de validare 'Se tipăreşte' indică dacă documentul sau linia vor fi incluse la tipărire. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Line Type Tipul Liniei null null LineType
character(1) NOT NULL
List
Calculation Calcul null null CalculationType
character(1)
List
Operand 1 Operand 1 Primul operand pentru calcul null Oper_1_ID
numeric(10)
Table
Operand 2 Operand 2 Al doilea operand pentru calcul null Oper_2_ID
numeric(10)
Table
PostingType Tipul Contabilizării Tipul valorii înregistrate în contabilitate de această tranzacţie Tipul Contabilizării indică tipul valorii (Real, Extra-Contabil, Buget) actualizat de această tranzacţie. PostingType
character(1)
List
Budget Buget Jurnal Buget Jurnal Buget identifică bugete definite de utilizator. Acestea pot fi utilizate în raportare ca o comparaţie faţă de valorile reale. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Amount Type Amount Type Type of amount to report You can choose between the total and period amounts as well as the balance or just the debit/credit amounts. AmountType
character(2)
List
Amount Type Amount Type PA Amount Type for reporting The amount type to report on: Quantity, Credit Only, Debit Only, Balance (expected sign) or Balance (accounted sign). "Expected sign" adjusts the sign of the result based on the Account Type and Expected Sign of each Account Element, whereas "accounted sign" always returns DR-CR. PAAmountType
character(1)
List
Period Type Period Type PA Period Type The Period Type to report on: Period, Year, Total or Natural. Natural = Year for P & L accounts, Total for Balance Sheet accounts. PAPeriodType
character(1)
List




TAB: Sursă Raport

descriere: Întreţinerea Segmentului de Valori a Liniei Sursă Raport


Ajutor null


Fișier:Set linii raport - Sursă Raport - fereastră (iDempiere 1.0.0).png




nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Line Linie Raport null null PA_ReportLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Type Tip Tipul Elementului (cont sau definit de utilizator) Tipul Elementului indică dacă acest element este elementul cont sau un element Definit de Utilizator. ElementType
character(2) NOT NULL
List
Organization Organizaţie Entitate organizaţională într-o societate O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - exemple: magazin, departament. Org_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Org Include nulluri în Org Include nulluri în selecţia organizaţiei null IsIncludeNullsOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Organizaţie Trx Realizează sau iniţializează o organizaţie Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Org Trx Include nulluri în Org Trx Include nulluri în selecţia organizaţiei tranzacționale null IsIncludeNullsOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Element Cont Plan de Conturi Conturile pot fi conturi naturale sau valori definite de utilizator. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Account Include nulluri în Cont Include nulluri în selecţia contului null IsIncludeNullsElementValue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in BPartner Include nulluri în Partener Include nulluri în selecţia partenerului null IsIncludeNullsBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Product Include nulluri în Produs Include nulluri în selecţia produsului null IsIncludeNullsProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Adresa Locaţia sau Adresa Câmpul Locaţie/Adresă defineşte locaţia unei entităţi.

Câmpurile care sunt afişate în editorul de adresă sunt determinate în funcţie de câmpul .

C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Include Nulls in Location Include nulluri în Locaţie Include nulluri în selecţia locaţiei null IsIncludeNullsLocation
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Project Include nulluri în Proiect Include nulluri în selecţia proiectului null IsIncludeNullsProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Zonă comercială Acoperire zonă comercială Zonă comercială indică o zonă specifică de acoperire a vânzării. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Sales Region Include nulluri în Zona comercială Include nulluri în selecţia zonei comerciale null IsIncludeNullsSalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Activitate Activitate comercială Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Activity Include nulluri în Activitate Include nulluri în selecţia activităţii null IsIncludeNullsActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Campaign Include nulluri în Campanie Include nulluri în selecţia campaniei null IsIncludeNullsCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Element 1 Text null null UserElement1_ID
numeric(10)
ID
Include Nulls in User Element 1 Include nulluri în User Element 1 Include nulluri în selecţia user element 1 null IsIncludeNullsUserElement1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Element 2 Împrospătează tot null null UserElement2_ID
numeric(10)
ID
Include Nulls in User Element 2 Include nulluri în User Element 2 Include nulluri în selecţia user element 2 null IsIncludeNullsUserElement2
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.