CdA conectate (fereastră ID-228)

De la iDempiere rofereastră: CdA conectate

descriere: Vizualizare Comenzile de Achiziţie conectate

Ajutor: Vizualizarea liniilor Comenzii de Achiziţie conectate la linii facturi şi linii expediţie/recepţieTAB: CdA conectată

descriere: Vizualizare Comandă de Achiziţie conectată


Ajutor Vizualizare Comandă de Achiziţie conectată la factură respectiv expediţie/recepţie la nivel de linie.


Fișier:CdA conectate - CdA conectată - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
           Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor).  Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
       
DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Data tranzacţiei Data tranzacţiei Indică data tranzacţiei. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Purchase Order Line Linie Comandă de Achiziţie Linie Comandă de Achiziţie Linie Comandă de Achiziţie este un identificator unic al unei linii din comandă. C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Line Linie Factură Linie detaliu factură Linie Factură identifică în mod unic o singură linie dintr-o factură. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Linie Recepţie Linie în documentul de Recepţie null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Account Date Data contării Data contării Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Approved Aprobat Indică dacă documentul necesită aprobare Caseta de validare Aprobat indică dacă documentul necestită aprobare înainte de a fi procesat. IsApproved
character(1)
Yes-No
Price Match Difference Diferenţă preţ corelare Diferenţa dintre preţul din comandă şi factură la nivel de linie corelată Diferenţa dintre preţul din comandă şi factură poate fi utilizată pentru a solicita o aprobare explicită dacă este definită o toleranţă de corelare de preţ la nivel de grup de parteneri. PriceMatchDifference
numeric
Amount
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Înregistrat Starea Înregistrării Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Delete Şterge Delete PO Matching Record null Processing
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.