Menyträdet av System

Från iDempiere sv
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Systemadministration

Icon mOpen.png Systemadministration
Icon mOpen.png Inställningar
Icon mOpen.png Systeminställningar - Övergripande systeminställningar
Icon mWindow.png System - Systemdefinition
Icon mWorkFlow.png Lägg in (nytt) språk - Lägg in ett nytt språk i systemet och översätt alla element
Icon mWindow.png Språk - Underhåll språk
Icon mWindow.png Importera/exportera översättning - Importera eller exportera språköversättning
Icon mWindow.png Språköversättningskontroll - Kontrollera språköversättning
Icon mWindow.png Meny - Underhåll meny
Icon mWindow.png Träd och noder - Underhåll trädstrukturdefinition
Icon mWindow.png Tree Maintenance - Maintain Trees
Icon mWindow.png Uppgifter - Underhåll uppgifter
Icon mWindow.png Systemfärger - Underhåll systemfärger
Icon mWindow.png Systembild - Underhåll bilder
Icon mWindow.png Felmeddelande - Visa felmeddelanden
Icon mWindow.png Meddelande - Visa systemmeddelanden
Icon mWindow.png Regioner och städer - Underhåll regioner och städer
Icon mWindow.png System Configurator
Icon mOpen.png Säkerhet -
Icon mWindow.png Password Rule
Icon mWindow.png Användare - Underhåll systemanvändare.
Icon mWindow.png My Profile - My user information
Icon mWindow.png Reset Password - Reset Password
Icon mProcess.png Reset Locked Account - Reset Locked Account for User
Icon mWindow.png Roll - Underhåll användarroller
Icon mProcess.png Role Access Update - Update the access rights of a role or roles of a client
Icon mProcess.png Copy Role - Copy Role
Icon mWindow.png Rollåtkomst - Underhåll dataåtkomstregler
Icon mWindow.png ToolBar Button Restrict
Icon mWindow.png Access Audit - Log of Access to data or resources
Icon mWindow.png Sessionsspårning - Lista över användarsessioner
Icon mWindow.png Process Audit - Audit process use
Icon mWindow.png Förändringslogg - Logg över dataförändringar
Icon mWindow.png Archive Viewer - View automatically archived Documents
Icon mProcess.png Convert passwords to hashes - Convert existing plain text/encrypted user passwords to one way hash
Icon mOpen.png Server - Adempiere Server Maintenance
Icon mWindow.png Scheduler - Maintain Schedule Processes and Logs
Icon mWindow.png Schedule - Times for the scheduler
Icon mWindow.png Alert Processor - Maintain Alert Processor/Server Parameter and Logs
Icon mWindow.png House Keeping
Icon mProcess.png HouseKeeping
Icon mWindow.png Workflow Processor - Maintain Workflow Processor and Logs
Icon mWindow.png LDAP Server - LDAP Server to authenticate and authorize external systems based on Adempiere
Icon mOpen.png Affärspartner - Underhåll affärspartner
Icon mWindow.png Ansvarig för arbetsflöde - Ansvarig för utförande av arbetsflöde
Icon mWindow.png Arbetsflöde - Underhåll arbetsflöde
Icon mWindow.png Arbetsflödeseditor - Edit Workflows
Icon mWindow.png Arbetsflödesaktivitet - Övervaka dina aktiva arbetsflödesaktiviteter.
Icon mWindow.png Arbetsflödesaktiviteter - My active workflow activities
Icon mWindow.png Arbetsflödesprocess - Övervaka arbetsflödesprocesser
Icon mOpen.png Utskrift - Utskriftsdefinitioner
Icon mWindow.png Utskriftspapper - Underhåll utskriftspapper
Icon mWindow.png Utskriftsfärg - Underhåll av utskriftsfärg
Icon mWindow.png Utskriftsteckensnitt - Underhåll utskriftsteckensnitt
Icon mWindow.png Utskrift av tabell - Definiera utskrift av tabellformat
Icon mWindow.png Utskriftsformat - Underhåll utskriftsformat
Icon mReport.png Print Format Detail - Print Format Detail Report
Icon mWindow.png Standardutskrifter - Underhåll utskriftsformulär (fakturor, checkar etc).
Icon mWindow.png Etikettskrivare - Underhåll etikettskrivardefinition
Icon mWindow.png Etikett - Etikettformat
Icon mOpen.png Collaboration - Collaboration and Content Management
Icon mWindow.png Chat Type - Maintain Chat Types
Icon mWindow.png View Chat - View discussions / chats
Icon mWindow.png Test - Testbild
Icon mWindow.png Javaversion - Visar version av förvald (default) Java VM
Icon mWindow.png SQL-bearbetning - Process SQL Statements -- Bearbeta uppgifter från SQL-sökning
Icon mWindow.png Exportera databasen - Exportera (spara) databasen
Icon mWindow.png Transferera databasen - Transferera databasen
Icon mProcess.png Synkronisera terminologi - Synkronisera terminologin i systemet.
Icon mProcess.png Kompilera om databasobjekt - Kompilera om databasobjekt
Icon mProcess.png Sequence Check - Check System and Document Sequences
Icon mProcess.png Enable Native Sequence - Enable Native Sequence
Icon mProcess.png UUID Generator
Icon mProcess.png Nollställ cache - Nollställ systemets cache minne. **Stäng alla fönster innan du fortsätter**
Icon mOpen.png Inställningar klient - Underhåll av inställningar för klient
Icon mProcess.png Initial Client Setup Process
Icon mWindow.png Klient - Underhåll klienter
Icon mWindow.png Sammanslagning av enheter - Slå samman Frånenhet" och "Tillenhet", radera "Frånenhet""
Icon mWindow.png ASP Modules
Icon mOpen.png Inställningar organisation
Icon mWindow.png Organization Type - Maintain Organization Types
Icon mWindow.png Organisation - Underhåll organisationer
Icon mWindow.png Dashboard Content Edit
Icon mWindow.png Dashboard Preference
Icon mWindow.png Payment Processor
Icon mOpen.png Data - Underhåll data
Icon mOpen.png Grunddata
Icon mWindow.png Bilaga - Underhåll bilagor
Icon mWindow.png Platser - Underhåll platser/adresser
Icon mWindow.png Standardvärden - Underhåll system, klient, organisation och användares standardvärden
Icon mOpen.png Importera data
Icon mWindow.png Importera inläsningsformat - Underhåll inläsningsformat
Icon mWindow.png Importera konto - Importera konto
Icon mWindow.png Importera rapportrader - Importera rapportrader
Icon mWindow.png Importera valutakurs - Importera valutaväxlingskurs
Icon mProcess.png Radera import - Radera all data i importtabellen.
Icon mOpen.png Replication Data
Icon mWorkFlow.png Setup Replication - Setup of data replication
Icon mWindow.png Replikeringsstrategi - Underhåll datareplikeringsstrategi
Icon mWindow.png Export Format
Icon mProcess.png Export Format Generator - Create multiple Export Format based in a Window
Icon mWindow.png Export Processor Type
Icon mWindow.png Export Processor
Icon mWindow.png Import Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor
Icon mWindow.png Relation Type
Icon mWindow.png System Issue Report - Automatically created or manually entered System Issue Reports

Ordlista

Icon mOpen.png Ordlista - Underhåll av affärssystemets ordlista
Icon mWindow.png Search Definition - Define transactioncodes for the QuickSearch bar
Icon mWindow.png Entity Type - Maintain System Entity Type
Icon mWindow.png Element - Underhåll fältelement
Icon mWindow.png Tabeller och kolumner - Underhåll av tabeller och kolumner
Icon mWindow.png Fältgrupp - Definiera fältgrupp
Icon mWindow.png Fönster, flik och fält - Underhåll fönster, flikar och fält.
Icon mWindow.png Info Window - Define Info and search/select Window
Icon mWindow.png ToolBar Button
Icon mWindow.png Formulär - Special formulär
Icon mWindow.png Referens - Underhåll systemetreferenser
Icon mWindow.png Valideringsregler - Underhåll dynamiska valideringsregler för kolumner och fält.
Icon mWindow.png Model Validator
Icon mWindow.png Meddelande - Underhåll information och felmeddelanden
Icon mWindow.png Rapportvy - Underhåll raportvyer
Icon mWindow.png Rapporter och processer - Underhåll rapporter och processer
Icon mWindow.png Rule
Icon mWindow.png Användarfönster - Definiera användarfönster anpassning
Icon mWindow.png Migration Scripts
Icon mOpen.png Application Packaging - Import and export packaging
Icon mWindow.png Pack Out - Create 2pack package
Icon mWindow.png Pack In - Imports a package
Icon mWindow.png Packages Installed - List of packages installed
Icon mWindow.png Package Maintenance - Package installation history and maintenancePartners

Icon mOpen.png Partners - Kundrelationer/Customer Relations och styrning av partnerskap/Partner Management
Icon mOpen.png Request
Icon mWorkFlow.png Inställningar förfrågan - Lägg upp klienten för att bearbeta förfrågan
Icon mWindow.png Typ av förfrågan - Underhåll typer av förfrågningar
Icon mWindow.png Request Group - Maintain Request Group
Icon mWindow.png Request Category - Maintain Request Category
Icon mWindow.png Request Resolution - Maintain Request Resolutions
Icon mWindow.png Request Status - Maintain Request Status
Icon mWindow.png Request Standard Response - Maintain Request Standard Response
Icon mWindow.png Alla förfrågningar - Visa och hantera alla förfrågningar
Icon mWindow.png Ärende - Arbeta med ärenden tilldelade dig
Icon mWindow.png Säljarinformation - Information om företagsrepresentant (säljare)
Icon mWindow.png E-postmall - Underhåll e-postmallLager

Icon mOpen.png Lager Lager
Icon mOpen.png Produkt Produkt
Icon mWindow.png Enheter - Underhåll av enheterResultatanalys

Icon mOpen.png Resultatanalys
Icon mOpen.png Inställningar bokföring
Icon mWindow.png Kontodimensioner - Underhåll icke-kontorelaterade trädstrukturer
Icon mWindow.png Växlingsprincip - Underhåll och definiera olika växlingsprinciper
Icon mWindow.png Valuta - Underhåll valutor
Icon mWindow.png Valutakurser - Underhåll valutaväxlingskurser.
Icon mProcess.png Verifiera dokumenttyper - Verifiera dokumenttyper
Icon mWindow.png Dokumentsekvens - Underhåll system och dokumentsekvenser
Icon mOpen.png Ekonomiska rapporter
Icon mWindow.png Rapportkolumner - Underhåll rapportkolumner för ekonomiska rapporter.
Icon mOpen.png Resultatmätning
Icon mWindow.png Varning - Adempiere-varning
Icon mWorkFlow.png Inställningar resultatmätning - Gör inställningar för resultatmätning
Icon mWindow.png Performance Color Schema - Maintain Performance Color Schema
Icon mWindow.png Resultatmått - Definiera resultatmått
Icon mWindow.png Beräkning av resultatmått - Definiera hur olika resultatmått beräknas
Icon mWindow.png Resultatmål - Definiera resultatmål
Icon mWindow.png Performance Benchmark - Performance Benchmark
Icon mWindow.png Performance Indicators - View Performance IndicatorsAnläggningsregister

Icon mOpen.png Anläggningsregister
Icon mOpen.png Fixed Assets - Applications to setup and maintain fixed assets
Icon mOpen.png Setup and Maintain - Setup and maintain assets
Icon mOpen.png Fixed Assets Setup - Setup and Maintain Fixed Assets
Icon mReport.png Inbound Charge Entry Report - Used to review Assets Inbound Entry
Icon mWindow.png Inbound Asset Entry - Create Inbound Asset Entry
Icon mWindow.png Post Imported Assets - Import Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Setup - Applications to setup and maintain depreciation
Icon mWindow.png Depreciation Methods - Depreciation Methods
Icon mWindow.png Depreciation Calculation Method - Define Calculation Methods used in depreciation expense calculation
Icon mWindow.png Depreciation First Year Conventions - Setup for depreciation Setups
Icon mWindow.png Depreciation Period Spread Type - Period Spread Type
Icon mWindow.png Depreciation Tables - Allows users to create multiple depreciation schedules
Icon mOpen.png Processing - Process Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Processing - Applications to Process Fixed Assets to the GL
Icon mWindow.png Build Depreciation Forecast
Icon mReport.png Asset Depreciation Forecast - Used to review Assets Forecast
Icon mWindow.png Build Depreciation Workfile - Build Depreciation Expense File
Icon mReport.png Depreciation Expense Entry - Used to review Depreciation Expense Entry not yet booked
Icon mWindow.png Post Depreciation Entry - Create Depreciation Entry
Icon mOpen.png Splits Transfers and Disposals - Process Assets Splits Transfers and Disposals
Icon mReport.png Asset Split Entry - Used to review Assets Split Entry
Icon mWindow.png Split Asset Entry - Create Split Asset Entries
Icon mReport.png Asset Transfer Entry - Used to review Assets Transfered Entry
Icon mWindow.png Transfer Asset Entry - Create Transfer Asset Entry
Icon mReport.png Asset Disposal Expense Entry Rpt - Used to review Assets Disposed Entry
Icon mWindow.png Disposed Asset Entry - Create Disposed Asset Entry
Icon mOpen.png Asset Revaluation Process Asset Revaluations
Icon mWindow.png Asset Revaluation Processing - Process Revaluation of Assets
Icon mWindow.png Asset Revaluation Index - Set the Revaluate Assets Index or Factors
Icon mOpen.png Reporting - Reporting for fixed assets
Icon mReport.png RV_Asset_Parent_Report
Icon mReport.png RV_Asset_Group_Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults
Icon mReport.png RV_Depreciation_Table
Icon mReport.png RV_Asset_Convention_Rpt - Asset Convention Report
Icon mReport.png RV_Depreciation_Calculation_Methods - List Depreciation Calculation Methods Available
Icon mReport.png RV_Asset_Depreciation_Method - List Depreciation Methods
Icon mReport.png Spread Report