Password Rule (Fönster ID-200002)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Password Rule

Beskrivning: null

Hjälp: nullTAB: Password Rule

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Password Rule - Password Rule - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Minimum Length Minimum Length null null MinLength
numeric(10)
Integer
Maximum Length Maximum Length Maximum Length of Data null MaxLength
numeric(10)
Integer
Alphabetical Character Alphabetical Character Require at least # alphabetical in passwords null AlphabeticalCharacter
numeric(10)
Integer
Digit Character Digit Character Require at least # digit in passwords null DigitCharacter
numeric(10)
Integer
Uppercase Character Uppercase Character Require at least # upper case char null UppercaseCharacter
numeric(10)
Integer
Lowercase Character Lowercase Character Require at least # lower case char null LowercaseCharacter
numeric(10)
Integer
Non Alpha Numeric Character Non Alpha Numeric Character Require at least # non-alphanumeric char null NonAlphaNumericCharacter
numeric(10)
Integer
Alphabetical Sequence Alphabetical Sequence Lenght of alphabetical sequence to validate null AlphabeticalSequence
numeric(10)
Integer
Numerical Sequence Numerical Sequence Length of numerical sequence to validate null NumericalSequence
numeric(10)
Integer
QWERTY Sequence QWERTY Sequence Lenght of QWERTY sequences to validate null QWERTYSequence
numeric(10)
Integer
Repeat Character Regex Repeat Character Regex Length of repeated characters to validate null RepeatCharacterRegex
numeric(10)
Integer
User Name Rule User Name Rule Validate the password doesn't contain user name (ignore case and match backwards) null IsUserNameRule
character(1)
Yes-No
Whitespace Whitespace Whitespace validation null IsWhitespace
character(1)
Yes-No
Using Dictionary Using Dictionary null null IsUsingDictionary
character(1)
Yes-No
Match Backwards of Dictionary Match Backwards of Dictionary Match dictionary words backwards null IsDictMatchBackwards
character(1)
Yes-No
Path Dictionary Path Dictionary null null PathDictionary
character varying(255)
FileName
Word Length Dictionary Word Length Dictionary null null DictWordLength
numeric(10)
Integer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.