Systemfärger (Fönster ID-225)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Systemfärger

Beskrivning: Underhåll systemfärger

Hjälp: Systemfärger används i bakgrunder och indikatorer.TAB: Systemfärg

Beskrivning: Systemfärg för bakgrund och markeringar


Hjälp null


Fil:Systemfärger - Systemfärg - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Color Type Färgtyp Färgpresentation för denna färg null ColorType
character(1) NOT NULL
List
Red Röd RGB värde null Red
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Red 2:a röd RGB-värde till den andra röda färgen null Red_1
numeric(10)
Integer
Green Grön RGB-värde null Green
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Green 2:a Grön RGB-värde till den andra gröna färgen null Green_1
numeric(10)
Integer
Blue Blå Färg RGB blå värde null Blue
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Blue 2:a Blå RGB-värde till den andra blå färgen null Blue_1
numeric(10)
Integer
Alpha Alpha Färg Alpha värde 0-255 null Alpha
numeric(10) NOT NULL
Integer
2nd Alpha 2:a Alpha Alpha-värde till den andra färgen null Alpha_1
numeric(10)
Integer
Start Point Startpunkt Startpunkt för gradient färger Gradienten börjar på startpunkten (d.v.s. nord). Längden på upprepningarna bestämmer hur ofta färgerna upprepas. Om gradienten startas från södra punkten, är den översta färgen i verkligheten längst ner. StartPoint
numeric(10)
List
Repeat Distance Upprepningsdistans Distans i punkter för att upprepa gradient färg - eller noll Distans i punkter för att upprepa gradient färg. Om värdet är noll, ingen gradient. RepeatDistance
numeric(10)
Integer
Line Width Radbredd Radernas bredd null LineWidth
numeric(10)
Integer
Line Distance Radavstånd Avstånd mellan rader null LineDistance
numeric(10)
Integer
Image Bild Systembild null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Image Alpha Bild alpha Bildstruktur sammansatt alpha Sammansatt alphafaktor för fläckfärg. ImageAlpha
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.