Rapporter och processer (Fönster ID-165)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Rapporter och processer

Beskrivning: Underhåll rapporter och processer

Hjälp: Rapport- och processfönstret används för att definiera de parametrar och rättigheter som gäller för varje rapport och process i systemet. Endast för systemadministration.TAB: Bearbetning & Rapportering

Beskrivning: Definiera bearbetning och rapportering


Hjälp Fliken Bearbetning & Rapportering definierar alla bearbetningar som görs och rapporter som finns i systemet. Observera att utskriftsformatet bara används för utskrift av dokument. För standardrapporter definieras inte något utskriftsformat.


Fil:Rapporter och processer - Bearbetning & Rapportering - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Beta Functionality This functionality is considered Beta Beta functionality is not fully tested or completed. IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Data Access Level Åtkomstnivå för information Åtkomstnivåkrav Visar åtkomstnivåkrav för information för denna post eller Process AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Report Rapport Visar en rapportpost Visar att denna post är en rapportpost och inte en process. IsReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Server Process Server Process Run this Process on Server only Enabling this flag disables to run the process on the client. This potentially decreases the availability. IsServerProcess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Classname Klassnamn Java klassnamn Klassnamn är namnet på en Javaklass som används i denna rapport eller process. Classname
character varying(255)
String
Procedure Procedur Namnet på en databasprocedur Procedur är namnet på en databasprocedur som används av denna rapport eller process. ProcedureName
character varying(60)
String
Workflow Arbetsflöde Arbetsflöde eller en gruppering av uppgifter Pekar ut ett unikt arbetsflöde i systemet. AD_Workflow_ID
numeric(10)
Table Direct
Special Form Särskilt fönster Särskilt fönster Särskilt fönsterfält pekar ut ett särskilt fönster i systemet. AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Report View Rapportfönster Fönster som skapar rapporten Rapportfönster visar fönster som skapar rapporten. AD_ReportView_ID
numeric(10)
Table Direct
Direct print Direktutskrift Skriva ut utan en dialogruta Direktutskrift innebär att utskriften kommer direkt ut utan en dialogruta som normalt visas först. IsDirectPrint
character(1)
Yes-No
Print Format Utskriftsformat Utskriftsformat Utskriftsformatet bestämmer hur information framförs för utskrifter. AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Show Help Show Help null null ShowHelp
character(1)
List
Statistic Count Statistisk beräkning Intern statistik om hur ofta enheten används Intern statistik om hur ofta enheten används. Används enbart internt Statistic_Count
numeric(10)
Integer
Statistic Seconds Statistik i sekunder Intern statistik om hur många sekunder en beräkning tog Intern statistik om hur många sekunder en beräkning tog. Används enbart internt Statistic_Seconds
numeric
Integer
Jasper Report Jasper Report null null JasperReport
character varying(255)
String
Copy From Report and Process Copy From Report and Process Copy settings from one report and process to another. Copy the settings from the selected report and process to the current one. This overwrites existing settings and translations. CopyFromProcess
character(1)
Button
TAB: Översättning av rapporter

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Rapporter och processer - Översättning av rapporter - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Process Process eller utskrift Processsfältet pekar ut en unik Process eller utskrift i systemet. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
TAB: Rapportbehörighet

Beskrivning: Rapportbehörighet


Hjälp Rapportbehörighetsfliken talar om vilka som har behörighet för en rapport eller en process.


Fil:Rapporter och processer - Rapportbehörighet - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Process Process eller utskrift Processsfältet pekar ut en unik Process eller utskrift i systemet. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Läsa/skriva Fältet kan läsas och uppdateras Läsa/skriva innebär att fältet kan läsas och uppdateras. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Parameter

Beskrivning: Rapportparametrar


Hjälp Rapportparameterfliken definierar alla parametrar som krävs för att exekvera en rapport eller process.


Fil:Rapporter och processer - Parameter - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Process Parameter Processsparameter null null AD_Process_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Process Process eller utskrift Processsfältet pekar ut en unik Process eller utskrift i systemet. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Centrally maintained Underhålls centralt Information underhålls i systemelementtabell Kryssruta underhålls centralt styr om namn, beskrivning och hjälp underhålls centralt i systemelementtabell eller i fönstertabell eller inte alls. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
DB Column Name Databaskolumnnamn Namn på kolumnen i databasen Databaskolumnnamn är namn på kolumnen som det står i databasen. ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String
System Element Element Systemelement gör det möjligt att centralt underhålla kolumnbeskrivning och hjälp Systemelement gör det möjligt att centralt underhålla kolumnbeskrivning, hjälp och terminologi för en databaskolumn. AD_Element_ID
numeric(10)
Search
Reference Referens Systemreferens (plocklista) Referensen visar typ av referensfält. AD_Reference_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Reference Key Referensvärde Obligatoriskt för att specificera om datatypen är en tabell eller lista Visar var referensvärdena lagras. Obligatoriskt för att specificera om datatypen är en tabell eller lista. AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Value Format Värdeformat Formatet av värdet ; Får innehålla fasta element, variabler: "_lLoOaAcCa09" Validerings element:
 	(mellanslag) valfri bokstav

_ mellanslag (fast mellanslag) l valfri bokstav a..Z inga mellanslag L valfri bokstav a..Z inga mellanslag omvandlat till stora bokstäver o valfri bokstav a..Z eller mellanslag O valfri bokstav a..Z eller mellanslag omvandlat till stora bokstäver a valfri bokstäver & siffror inga mellanslag A valfri bokstäver & siffror inga mellanslag omvandlat till stora bokstäver c valfri bokstäver & siffror eller mellanslag C valfri bokstäver & siffror eller mellanslag omvandlat till stora bokstäver 0 siffror 0..9 inga mellanslag 9 siffror 0..9 eller mellanslag

Exempel av format "(000)_000-0000"

VFormat
character varying(20)
String
Dynamic Validation Valideringsregel Valideringsregel Pekar ut en unik validitetsregel. Regeln bestämmer om en inmatning är giltig eller inte. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Length Längd Kolumnens längd i databasen Längd indikerar kolumnens längd som den definierats i databasen. FieldLength
numeric(10) NOT NULL
Integer
Mandatory Obligatorisk Obligatoriskt fält, inmatning krävs för detta fält Detta är ett obligatoriskt fält, vilket innebär att inmatning krävs för att posten ska kunna sparas i databasen. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Range Intervall Parametern är ett intervall av värden Visar att denna parameter är ett intervall av värden. IsRange
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Logic Standardlogik Standardvärdehierarki, åtskilda med ; Standardvärden utvärderas i definitionsordning. Det första ickenollvärde blir standardvärde för kolumnen. Värden åtskiljs med kommatecken eller semikolon. a) Bokstavligt:. 'Text' eller 123 b) Variabler - i format @Variabel@ - Inloggning t ex #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Bokföringsschema: t ex $C_AcctSchema_ID, $C_Kalender_ID - Globala värden: t ex Datumformat - Fönstervärden (alla plock, kryssrutor, radioknappar och dokumentdatum/kontodatum) c) SQL kod med tag: @SQL=SELECT något AS standardvärde FROM ... SQL satsen kan innehålla variabler. Det får inte finnas något annat värde än SQL-satsen. Standarden beräknas enbart om inget annat användardefinierat standardvärde definieras. Standarddefinitioner bortses ifrån för postkolumner som nyckel, föräldrar, klient och knappar. DefaultValue
character varying(2000)
String
Default Logic 2 Standardlogik 2 Standardvärdehierarki, åtskilda med ; Standardvärden utvärderas i definitionsordning. Det första ickenollvärde blir standardvärde för kolumnen. Värden åtskiljs med kommatecken eller semikolon. a) Bokstavligt:. 'Text' eller 123 b) Variabler - i format @Variabel@ - Inloggning t ex #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Bokföringsschema: t ex $C_AcctSchema_ID, $C_Kalender_ID - Globala värden: t ex Datumformat - Fönstervärden (alla plock, kryssrutor, radioknappar och dokumentdatum/kontodatum) c) SQL kod med tag: @SQL=SELECT något AS standardvärde FROM ... SQL satsen kan innehålla variabler. Det får inte finnas något annat värde än SQL-satsen. Standarden beräknas enbart om inget annat användardefinierat standardvärde definieras. Standarddefinitioner bortses ifrån för postkolumner som nyckel, föräldrar, klient och knappar. DefaultValue2
character varying(2000)
String
Min. Value Minimivärde Det minsta tillåtna värdet i ett fält Det minsta tillåtna värdet i ett fält. ValueMin
character varying(20)
String
Max. Value Maxvärde Maxvärde för ett fält Det högsta tillåtna värdet i fältet. ValueMax
character varying(20)
String
Read Only Logic Skrivskydd logik Logiken som bestämmer om fältet är skrivskyddat (gäller enbart om fältet kan läsas/skrivas) null ReadOnlyLogic
character varying(2000)
Text
Display Logic Visningslogik Om fältet är valt att visas, bestämmer fältets resultat om fältet faktiskt ska visas eller ej. >|<&> kontext := en global eller fönsterkontextvärde := strängar logikuttryck := AND (och) eller OR (eller) med föregående resultat från vänster till höger t ex '@AD_Table_ID@=14 | @Language@!'GERGER' Det är alltid en strängjämförelse, strängparametrarna är valfria, men bra att ha inför framtidskompatibilitet. DisplayLogic
character varying(2000)
Text
TAB: Parameteröversättning

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Rapporter och processer - Parameteröversättning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Parameter Processsparameter null null AD_Process_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.