Valideringsregler (Fönster ID-103)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Valideringsregler

Beskrivning: Underhåll dynamiska valideringsregler för kolumner och fält.

Hjälp: Fönstret för valideringsregler definierar alla dynamiska regler som används när du lägger in och underhåller data i kolumner och fält. Endast för systemadministration.TAB: Validering

Beskrivning: Valideringsregler


Hjälp Valideringsfliken anger alla dynamiska regler som används när kolumner och fält läggs in och underhålls.


Fil:Valideringsregler - Validering - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Dynamic Validation Valideringsregel Valideringsregel Pekar ut en unik validitetsregel. Regeln bestämmer om en inmatning är giltig eller inte. AD_Val_Rule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Type Typ Typ av validering (SQL, Java script, Java kod) Visar typen av validering som kommer att ske. Denna kan vara SQL, Java script eller Java kod Type
character(1)
List
Validation code Bekräftelsekod Bekräftelsekod Bekräftelsekoden visar datum, tid och meddelande till felet. Code
character varying(2000)
Text
TAB: Used in Column

Beskrivning: Used in Column


Hjälp null


Fil:Valideringsregler - Used in Column - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
DB Column Name Databaskolumnnamn Namn på kolumnen i databasen Databaskolumnnamn är namn på kolumnen som det står i databasen. ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String
System Element Element Systemelement gör det möjligt att centralt underhålla kolumnbeskrivning och hjälp Systemelement gör det möjligt att centralt underhålla kolumnbeskrivning, hjälp och terminologi för en databaskolumn. AD_Element_ID
numeric(10)
Search
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Length Längd Kolumnens längd i databasen Längd indikerar kolumnens längd som den definierats i databasen. FieldLength
numeric(10)
Integer
Reference Referens Systemreferens (plocklista) Referensen visar typ av referensfält. AD_Reference_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Reference Key Referensvärde Obligatoriskt för att specificera om datatypen är en tabell eller lista Visar var referensvärdena lagras. Obligatoriskt för att specificera om datatypen är en tabell eller lista. AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Dynamic Validation Valideringsregel Valideringsregel Pekar ut en unik validitetsregel. Regeln bestämmer om en inmatning är giltig eller inte. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.