System (Fönster ID-246)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: System

Beskrivning: Systemdefinition

Hjälp: Vanlig systemdefinitionTAB: System

Beskrivning: Systemdefinition


Hjälp Systemdefinitioner. Skapa INTE nya poster!!


Fil:System - System - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
System Name System Name Name your Adempiere System installation, e.g. Joe Block, Inc. The name if the system to differentiate support contracts Name
character varying(60) NOT NULL
String
System Status System Status Status of the system - Support priority depends on system status System status helps to prioritize support resources SystemStatus
character(1) NOT NULL
List
Registered EMail E-post till ansvarig E-post till systemansvarig E-mail till användare som är systemansvarig (registrerad i web-butiken) UserName
character varying(60) NOT NULL
String
Password Lösenord Lösenord av valfri längd (matcha gemener/VERSALER) Lösenord för denna användaridentitet kan vara av vilken längd som helst (matcha gemener/VERSALER). Lösenord krävs för att identifiera behöriga användare. Password
character varying(20)
String
Support EMail Support EMail EMail address to send support information and updates to If not entered the registered email is used. SupportEMail
character varying(60)
String
Custom Prefix Custom Prefix Prefix for Custom entities The prefix listed are ignored as customization for database or entity migration CustomPrefix
character varying(60)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Release No Release No Internt releasenummer null ReleaseNo
character varying(10)
String
Version Version Version av tabellens definition Version är versionen av tabellens definition Version
character varying(20)
String
Database Name Database Name Database Name null DBInstance
character varying(60)
String
DB Address Address of DB Server Address of the database server null DBAddress
character varying(255)
String
Internal Users Support Units Number of Support Units for Adempiere Support You can purchase commercial support from ComPiere, Inc.

The fee is per 10 internal users. The number of od support units is displayed here.

SupportUnits
numeric(10)
Integer
Processors Processors Number of Database Processors null NoProcessors
numeric(10)
Integer
Replication Type Replikeringstyp Typ av datareplikering Typen av datareplikering bestämmer riktningen på datareplikeringen.

Med referens avses att datan i systemet endast är för läsning (Read only) ->
Med lokal avses att data i systemet inte replikeras till andra system -
Med förena avses att data i systemet synkroniseras med annat system <->

ReplicationType
character(1) NOT NULL
List
ID Range Start Intervallstart identiteter Intervallstart för identiteter som används Det är möjligt att begränsa intervallet för identiteter som används internt. Standardintervallet är 0-899,999 för Application Dictionary, 900,000-999,999 för anpassningar/förändringar i Application Dictionary och >1,000,000 för klientdata. Standardsystemgränsen är 9,999,999,999 men kan lätt utökas. Identitetsintervallet gäller per tabell. Observera att intervallet inte är tvingande; det går att överträda slutet. IDRangeStart
numeric
Number
ID Range End Intervallslut identiteter Intervallslut för identiteter som används Det är möjligt att begränsa intervallet för identiteter som används internt. Observera att intervallet inte är tvingande; det går att överträda slutet. IDRangeEnd
numeric
Number
LDAP URL LDAP Host Name or IP of the LDAP Server Name or IP Address of the LDAP directory service server LDAPHost
character varying(60)
String
LDAP Domain LDAP Query Directory service query string null LDAPDomain
character varying(255)
String
Maintain Statistics Allow Statistics Allow to transfer general statistics (number of clients, orgs, business partners, users, products, invoices) Allow to transfer general statistics (number of clients, orgs, business partners, users, products, invoices) to get a better feeling for the size of the application. This information is not published. IsAllowStatistics
character(1) NOT NULL
Yes-No
Statistics Statistics Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statistics StatisticsInfo
character varying(60)
String
Error Reporting Error Reporting Automatically report Errors To automate error reporting, submit errors to Adempiere. Only error (stack trace) information is submitted (no data or confidential information). It helps us to react faster and proactively. If you have a support contract, we will you inform about corrective measures. This functionality is experimental at this point. IsAutoErrorReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Profile Profile Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics ProfileInfo
character varying(60)
String
Encryption Class Krypteringsnyckel Krypteringsnyckel som används för att säkra datainnehållet Om krypteringsnyckeln ändras så blir ALL tidigare krypterad data oläsbar. EncryptionKey
character varying(255)
String
Fail on Missing Model Validator Fail on Missing Model Validator null null IsFailOnMissingModelValidator
character(1) NOT NULL
Yes-No
Last Build Info Last Build Info null null LastBuildInfo
character varying(255)
String
Fail if Build Differ Fail if Build Differ null null IsFailOnBuildDiffer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Support Expires Support Expires Date when the Adempiere support expires Check http://www.adempiere.org for support options SupportExpDate
timestamp without time zone
Date
Validate Support Validate Support Validate Support Contract The process connects to the Adempiere Support Services server and validates the support contract. To sign up for support, please go to http://www.adempiere.org Processing
character(1)
Button
Last Migration Script Applied Last Migration Script Applied Register of the filename for the last migration script applied on this database null LastMigrationScriptApplied
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.