Arborele Meniul de sistem

De la iDempiere ro
Salt la: navigare, căutare


Administrator de Sistem

Icon mOpen.png Administrator de Sistem
Icon mOpen.png Reguli Generale
Icon mOpen.png Reguli de Sistem - Reguli generale de Sistem
Icon mWindow.png Sistem - Definiţie Sistem
Icon mWorkFlow.png Iniţializare Limbă - Iniţializează o Limbă nouă şi traduce elementele
Icon mWindow.png Limba - Întreţine limbile
Icon mWindow.png Translation Import/Export - Import or Export Language Translation
Icon mWindow.png Verificare traducere - Verifică Traducerea limbii
Icon mWindow.png Meniu - Întreţine Meniul
Icon mWindow.png Imagine Ierarhie şi Nod - Întreţine definiţia Ierarhiei
Icon mWindow.png Întreţinere Ierarhie - Întreţine Ierarhiile
Icon mWindow.png Sarcină - Întreţine Sarcinile
Icon mWindow.png Culoare Sistem - Gestionează culorile sistemului
Icon mWindow.png Imagine Sistem - Întreţine Imaginile şi Iconurile
Icon mWindow.png Mesaj de eroare - Afişează Mesaje de eroare
Icon mWindow.png Notă - Afişează mesaje Sistem
Icon mWindow.png Ţară, Regiune şi Localitate - Întreţine Ţările, Regiunile şi Localităţile
Icon mWindow.png Configurare sistem
Icon mOpen.png Securitate -
Icon mWindow.png Password Rule
Icon mWindow.png Utilizator - Întreţinerea utilizatorilor sistemului
Icon mWindow.png My Profile - My user information
Icon mWindow.png Reset Password - Reset Password
Icon mProcess.png Reset Locked Account - Reset Locked Account for User
Icon mWindow.png Rol - Întreţine Responsabilităţile Utilizatorilor
Icon mProcess.png Actualizare acces rol - Actualizează drepturile de acces ale unui rol sau rolurile unei societăţi
Icon mProcess.png Copiază rol - Copiază un rol existent
Icon mWindow.png Accesul la date al Rolului - Întreţine Regulile de Acces la date
Icon mWindow.png ToolBar Button Restrict
Icon mWindow.png Access Audit - Auditul accesuluui la date sau resurse
Icon mWindow.png Audit Sesiune - Auditul Sesiunii Utilizator
Icon mWindow.png Audit Proces - Utilizare Audit proces
Icon mWindow.png Audit Modificări - Auditul modificărilor de date
Icon mWindow.png Consultare Arhivă - Vizualizează Documentele arhivate automat
Icon mProcess.png Convert passwords to hashes - Convert existing plain text/encrypted user passwords to one way hash
Icon mOpen.png Server - Administrează serverul Adempiere
Icon mWindow.png Planificator - Administrează Planificarea Proceselor şi Jurnalizărilor
Icon mWindow.png Schedule - Times for the scheduler
Icon mWindow.png Procesor de Alertă - Întreţine Parametrii Procesorului/Serverului de Alertă şi a Jurnalizării
Icon mWindow.png House Keeping
Icon mProcess.png HouseKeeping
Icon mWindow.png Procesor de Flux - Administrează Procesorul de Flux şi Jurnalizările
Icon mWindow.png Server LDAP - Server LDAP pentru a autentifica şi autoriza sisteme externe bazate pe Adempiere
Icon mOpen.png Flux - Flux Adempiere
Icon mWindow.png Responsabil de Flux - Responsabil pentru Execuţia Fluxului
Icon mWindow.png Flux - Întreţine Fluxurile
Icon mWindow.png Editor de Flux - Editare Fluxuri
Icon mWindow.png Activităţi Flux (toate) - Monitorizează toate activităţile fluxului
Icon mWindow.png Activităţi Flux - Activităţile Fluxului meu activ
Icon mWindow.png Proces de Flux - Monitorizează procesele fluxului
Icon mOpen.png Tipărire - Defineşte opţiunile de tipărire
Icon mWindow.png Pune în pagină - Pune în pagină
Icon mWindow.png Culoare Tipărire - Întreţine culorile de tipărire
Icon mWindow.png Font tipărire - Întreţine Fontul de tipărire
Icon mWindow.png Format Tabel tipărire - Defineşte Formatul Tabelului de tipărire
Icon mWindow.png Format tipărire - Întreţine Formatul de tipărire
Icon mReport.png Detaliu Format tipărire - Raport Detaliu Format tipărire
Icon mWindow.png Formular tipărire - Gestionează formatul de tipărire (facuri, cecuri...)
Icon mWindow.png Imprimantă pentru etichete - Întreţine Definiţia imprimantei pentru etichete
Icon mWindow.png Tipărire etichetă - Format Tipărire Etichetă
Icon mOpen.png Colaborare - Managementul colaborării şi a conţinutului
Icon mWindow.png Tip de Chat - Întreţine tipurile de chat
Icon mWindow.png View Chat - View discussions / chats
Icon mWindow.png Test - Ecran Test
Icon mWindow.png Versiune Java - Afişează versiunea maşinii virtuale Java implicită.
Icon mWindow.png Întreţinere Parolă - Întreţinerea parolelor
Icon mWindow.png Export Bază de Date - Export (salvare) Bază de Date
Icon mWindow.png Transfer Bază de Date - Transferă Baza de Date.
Icon mProcess.png Sincronizare terminologie - Sincronizează traducerile (terminologiile) din sistem.
Icon mProcess.png Recompileză obiecte BD - Recompileză obiectele bazei de date
Icon mProcess.png Verifică secvenţele - Verifică secvenţele sistem şi document
Icon mProcess.png Enable Native Sequence - Enable Native Sequence
Icon mProcess.png UUID Generator
Icon mProcess.png Cache Reset - Restabileşte memoria sistemului ** Închideţi toate Ferestrele înainte de execuţie **
Icon mOpen.png Reguli de Societate - Administrează Regulile Societăţii
Icon mProcess.png Initial Client Setup Process
Icon mWindow.png Societate - Întreţine Societăţile
Icon mWindow.png Fuziune Entităţi - Fuziune 'Din Entitate' cu 'În Entitate' -Şterge 'Din Entitate'
Icon mWindow.png ASP Modules
Icon mOpen.png Reguli de Organizaţie
Icon mWindow.png Tip de Organizaţie - Întreţine Tipurile de Organizaţie
Icon mWindow.png Organizaţie - Întreţine Organizaţiile
Icon mWindow.png Editare conţinut panou de bord (dashboard)
Icon mWindow.png Dashboard Preference
Icon mWindow.png Payment Processor
Icon mOpen.png Date - Administrează Datele
Icon mOpen.png Utilitare
Icon mWindow.png Notiţă - Întreţine Notiţele ataşate
Icon mWindow.png Locaţie - Administrează Adresele
Icon mWindow.png Preferinţă - Întreţine Preferinţele Sistem, Partener, Serviciu şi Utilizator
Icon mOpen.png Import de Date
Icon mWindow.png Format de import - Întreţine formatele fişierelor de import
Icon mWindow.png Import cont - Import Valoare cont
Icon mWindow.png Import Set linii raport - Import Seturi de linii de raport
Icon mWindow.png Import Curs valutar - Importare rată de conversiei a valutei
Icon mProcess.png Şterge Import - Şterge toate datele din tabelul de import
Icon mOpen.png Replication Data
Icon mWorkFlow.png Setup Replication - Setup of data replication
Icon mWindow.png Strategie de replicare - Întreţine Strategia replicării datelor
Icon mWindow.png Export Format
Icon mProcess.png EXP_Format Generator -
Icon mWindow.png Export Processor Type
Icon mWindow.png Export Processor
Icon mWindow.png Import Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor
Icon mWindow.png Relation Type
Icon mWindow.png Raport probleme de sistem - Raport cu probleme de sistem, creat automat sau introdus manualDicţionar de Aplicaţie

Icon mOpen.png Dicţionar de Aplicaţie - Administrează Dicţionarul Aplicaţiei
Icon mWindow.png Search Definition - Define transactioncodes for the QuickSearch bar
Icon mWindow.png Tip de Entitate - Înteţine tipurile de entitate sistem
Icon mWindow.png Element - Întreţine Elementele
Icon mWindow.png Tabel şi Coloană - Întreţine Tabelele şi Coloanele
Icon mWindow.png Grup Câmp - Defineşte Grupul de câmpuri
Icon mWindow.png Fereastră, Tab, Câmp - Întreţine Ferestrele, Tab-uri & Câmpurile
Icon mWindow.png Fereastră Info - Defineşte fereastră de informare şi căutare/selectare
Icon mWindow.png ToolBar Button
Icon mWindow.png Formular - Formulare speciale
Icon mWindow.png Referinţă - Întreţine Referinţele Sistem
Icon mWindow.png Reguli de validare - Întreţine regulile de validare dinamică pentru coloane şi câmpuri
Icon mWindow.png Model Validator
Icon mWindow.png Mesaj - Întreţine Informările şi Mesajele de Eroare
Icon mWindow.png View raport - Gestionează vizualizarea rapoartelor
Icon mWindow.png Tipărire şi Proces - Întreţine tipăririle şi procesele
Icon mWindow.png Regulă
Icon mWindow.png Fereastră Utilizator - Defineşte personalizarea ferestrei pentru Rol/Utilizator
Icon mWindow.png Migration Scripts
Icon mOpen.png Pachete - Import/export pachete
Icon mWindow.png PackOut - Create a package - Package build Application
Icon mWindow.png PackIn - Import a package - Imports a package
Icon mWindow.png Packages Installed - List of packages installed
Icon mWindow.png Package Maintenance - Package installation history and maintenanceRelaţii cu Partenerii

Icon mOpen.png Relaţii cu Partenerii - CRM şi Management Parteneri
Icon mOpen.png Cerere-Sesizare
Icon mWorkFlow.png Iniţializare Sesizări - Iniţializează Societatea pentru a prelucra sesizări
Icon mWindow.png Tip de sesizare - Întreţine tipurile de sesizări
Icon mWindow.png Grup de sesizări - Administrează grupul de sesizări
Icon mWindow.png Categorie sesizare - Administrează categoriile de sesizări
Icon mWindow.png Rezoluţie sesizare - Administrează rezoluţiile date sesizărilor
Icon mWindow.png Stare sesizare - Administrează starea sesizării
Icon mWindow.png Răspuns standard la sesizare - Administrează răspunsul standard la sesizare
Icon mWindow.png Sesizări (toate) - Vizualizează şi tratează toate sesizările
Icon mWindow.png Sesizare - Prelucrează sesizările, întrebările, revendicările, etc.
Icon mWindow.png Info Agent - Info Agent al companiei
Icon mWindow.png Şablon de scrisoare - Întreţine şabloanele de scrisori
Icon mOpen.png Gestiune Materiale
Icon mOpen.png Reguli de Gestiune Materiale
Icon mWindow.png Unitate de măsură (UM) - Întreţine unităţile de măsură şi conversiile între acesteaAnaliza Performanţei

Icon mOpen.png Analiza Performanţei
Icon mOpen.png Reguli de Contabilitate
Icon mWindow.png Dimensiuni contabile - Administrează Ierarhiile Dimensiunilor extra-contabile
Icon mWindow.png Tip curs conversie - Întreţine tipurile de curs de conversie a valutei
Icon mWindow.png Valută - Întreţine valutele
Icon mWindow.png Curs de conversie - Întreţine Cursurile de conversie valutară
Icon mProcess.png Verifică Tipuri Document - Verifică Tipuri Document
Icon mWindow.png Secvenţă Document - Întreţine Secvenţele Sistem şi Document
Icon mOpen.png Raportare Financiară Raportare Financiară
Icon mWindow.png Set coloane raport - Întreţine Seturile de Coloane pentru Raportul Fianaciar
Icon mOpen.png Măsura Performanţei
Icon mWindow.png Alertă - Alertă Adempiere
Icon mWorkFlow.png Iniţializare Măsură Performanţă - Iniţializarea Măsurii Performanţie
Icon mWindow.png Performance Color Schema - Maintain Performance Color Schema
Icon mWindow.png Măsura Performanţei - Defineşte Măsurile Performanţei
Icon mWindow.png Calcul Măsură Performanţă - Defineşte cum să calculaţi măsurile performanţei
Icon mWindow.png Obiectiv Performanţă - Defineşte Obiectivele Performanţei
Icon mWindow.png Performance Benchmark - Performance Benchmark
Icon mWindow.png Indicatoare de performanţă - Vizualizarea Indicatorilor de performanţăImobilizări

Icon mOpen.png Imobilizări
Icon mOpen.png Fixed Assets - Applications to setup and maintain fixed assets
Icon mOpen.png Setup and Maintain - Setup and maintain assets
Icon mOpen.png Fixed Assets Setup - Setup and Maintain Fixed Assets
Icon mReport.png Inbound Charge Entry Report - Used to review Assets Inbound Entry
Icon mWindow.png Inbound Asset Entry - Create Inbound Asset Entry
Icon mWindow.png Post Imported Assets - Import Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Setup - Applications to setup and maintain depreciation
Icon mWindow.png Depreciation Methods - Depreciation Methods
Icon mWindow.png Depreciation Calculation Method - Define Calculation Methods used in depreciation expense calculation
Icon mWindow.png Depreciation First Year Conventions - Setup for depreciation Setups
Icon mWindow.png Depreciation Period Spread Type - Period Spread Type
Icon mWindow.png Depreciation Tables - Allows users to create multiple depreciation schedules
Icon mOpen.png Processing - Process Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Processing - Applications to Process Fixed Assets to the GL
Icon mWindow.png Build Depreciation Forecast
Icon mReport.png Asset Depreciation Forecast - Used to review Assets Forecast
Icon mWindow.png Build Depreciation Workfile - Build Depreciation Expense File
Icon mReport.png Depreciation Expense Entry - Used to review Depreciation Expense Entry not yet booked
Icon mWindow.png Post Depreciation Entry - Create Depreciation Entry
Icon mOpen.png Splits Transfers and Disposals - Process Assets Splits Transfers and Disposals
Icon mReport.png Asset Split Entry - Used to review Assets Split Entry
Icon mWindow.png Split Asset Entry - Create Split Asset Entries
Icon mReport.png Asset Transfer Entry - Used to review Assets Transfered Entry
Icon mWindow.png Transfer Asset Entry - Create Transfer Asset Entry
Icon mReport.png Asset Disposal Expense Entry Rpt - Used to review Assets Disposed Entry
Icon mWindow.png Disposed Asset Entry - Create Disposed Asset Entry
Icon mOpen.png Asset Revaluation Process Asset Revaluations
Icon mWindow.png Asset Revaluation Processing - Process Revaluation of Assets
Icon mWindow.png Asset Revaluation Index - Set the Revaluate Assets Index or Factors
Icon mOpen.png Reporting - Reporting for fixed assets
Icon mReport.png RV_Asset_Parent_Report
Icon mReport.png RV_Asset_Group_Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults
Icon mReport.png RV_Depreciation_Table
Icon mReport.png RV_Asset_Convention_Rpt - Asset Convention Report
Icon mReport.png RV_Depreciation_Calculation_Methods - List Depreciation Calculation Methods Available
Icon mReport.png RV_Asset_Depreciation_Method - List Depreciation Methods
Icon mReport.png Spread Report