Migration Scripts (Fönster ID-53019)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Migration Scripts

Beskrivning: null

Hjälp: nullTAB: Migration Scripts

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Migration Scripts - Migration Scripts - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
File Name Filnamn Namnet på lokal fil - alternativt lagringsställe/URL Filens namn i det lokala katalogutrymmet - alternativt lagringsställe/URL (file://..., http://..., ftp://...). FileName
character varying(500) NOT NULL
FileName
Developer Name Developer Name null null DeveloperName
character varying(60)
String
Apply Script Apply Script null null isApply
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Projekt Namn på projektet null ProjectName
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(2000)
Text
Reference Referens Källans dokumentnummer Referens är källans dokumentnummer Reference
character varying(2000)
Text
URL URL URL URL är en internet adress för denna affärspartner URL
character varying(2000)
URL
Release No Release No Internt releasenummer null ReleaseNo
character varying(10) NOT NULL
Text
Status Status Status of the currently running check Status of the currently running check Status
character(2) NOT NULL
List
Apply Migration Scripts Apply Migration Scripts null null ScriptRoll
character(1)
Button


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.