Meddelande (Fönster ID-104)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Meddelande

Beskrivning: Underhåll information och felmeddelanden

Hjälp: Meddelandefönstret definierar meddelande text och meddelande tips för varje systemgenererat meddelande. Används endast för systemadministration.TAB: Meddelande

Beskrivning: Felmeddelanden och menymeddelanden


Hjälp Meddelandefliken visar felmeddelandetext och menymeddelanden.


Fil:Meddelande - Meddelande - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Message Meddelande Systemmeddelande Information och felmeddelande AD_Message_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(255) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Message Type Meddelandetyp Typ av meddelande (information, meny eller felmeddelande) Meddelandetyp är typen av meddelande som definieras. Giltiga typer är information, meny eller felmeddelande. MsgType
character(1) NOT NULL
List
Message Text Meddelandetext Information, meny eller felmeddelande Meddelandetext är meddelandet som visas MsgText
character varying(2000) NOT NULL
Text
Message Tip Tips Ytterligare information eller hjälp Beskrivning anger ytterligare information eller hjälp om meddelandet. MsgTip
character varying(2000)
Text
TAB: Översättning

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Meddelande - Översättning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Message Meddelande Systemmeddelande Information och felmeddelande AD_Message_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Message Text Meddelandetext Information, meny eller felmeddelande Meddelandetext är meddelandet som visas MsgText
character varying(2000) NOT NULL
Text
Message Tip Tips Ytterligare information eller hjälp Beskrivning anger ytterligare information eller hjälp om meddelandet. MsgTip
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.